Artikel

Succesfactoren van de VGWM-commissie

0 4310 Arbo

Hoe komt een VGWM-commissie tot resultaten? Waarom boekt de ene commissie successen en de andere niet? Loop onderstaande tien succesfactoren langs en zie waar uw VGWM-commissie zich kan verbeteren.
Succesfactoren van de VGWM-commissie
Foto: Stock Xchng

 

1. Breed samengesteld
Het is raadzaam om werknemers van verschillende belangrijke afdelingen in de organisatie in de commissie op te nemen. Op deze manier is er beter contact met uiteenlopende werksoorten.

2. Weten wat er leeft
Het contact met de achterban is de navelstreng, de voedingsbron van de medezeggenschap. Dus ook van de VGWM-commissie. Het is zaak om uzelf als commissie te dwingen om regelmatig bij de achterban na te gaan wat er speelt.

3. Kennis van zaken
Zonder kennis zal een commissie niets bereiken. De commissie moet daarom beschikken over de belangrijkste arbodocumenten van het bedrijf. En de hoofdlijnen ervan kennen. Daarnaast heeft ze inzicht in haar eigen wettelijke bevoegdheden, en de manier om daar goed mee om te gaan. Ze beschikt over arbodocumentatie, heeft toegang tot internet en volgt regelmatig een toegespitste training om haar kennis op de genoemde terreinen bij te spijkeren.

4. Initiatieven nemen
Uit onderzoek blijkt: hoe meer initiatieven de VGWM-commissie neemt, des te meer resultaten er worden geboekt en des te motiverender het arbowerk is. Het is dus zaak om een paar keer per jaar een onderwerp, liefst een arboknelpunt dat sterk leeft onder de achterban, uit te diepen en om te vormen tot een eigen voorstel.

5. Output leveren
Sommige VGWM-commissies vergaderen veel en lezen talloze teksten, maar daar blijft het bij. De kwaliteit van een commissie laat zich aflezen aan haar output. Afhankelijk van de taak van de commissie bestaat die output uit schriftelijke uitgewerkte voorstellen aan de ondernemingsraad, of uit afspraken met de gesprekspartner van de commissie.

6. Planmatig werken
Planmatig werken versterkt de medezeggenschap. Al te vaak werken VGWM-commissies ad hoc en improviserend. Het is zaak om zorgvuldig speerpunten te kiezen en daar een taakverdeling en tijdsplanning aan te koppelen. Maak een werkplan dat sturend is, maar dat ook ruimte houdt voor onverwachte gebeurtenissen.

7. Meer dan vergaderen
Wil een commissie resultaten boeken, dan is vergaderen alleen niet voldoende. Om inhoudelijk goed beslagen ten ijs te komen zal er buiten de vergadering voorbereidend werk gedaan moeten worden: tussentijds overleggen, meningen polsen bij de achterban, informatie en voorbeelden opzoeken in, een brief opstellen, rapporten lezen, en vooral: voorstellen schrijven. Het is aan te bevelen om steeds een speerpunt toe te wijzen aan twee of drie leden van de commissie.

8. Netwerken
Het bewust bouwen aan en gebruiken van een netwerk versterkt het VGWM-werk aanzienlijk. Het geeft de commissie meer informatie en vergroot de kansen op resultaat. Daarbij gaat het enerzijds om interne contacten, maar ook om externe contacten als de bedrijfsarts, andere VGWM-commissies, eventueel de arbeidsinspecteur en vakbonden.

9. Werken als team
Een goede commissie werkt met een taakverdeling, er wordt voor gewaakt dat niet een of twee mensen vrijwel alles op zich nemen. Belangrijke kwesties worden eerst met het hele team doorgenomen voordat er actie wordt ondernomen. Er wordt aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking. Er is onderling belangstelling en waardering.

10. Juiste tactiek kiezen
Arboverbeteringen realiseren is niet een kwestie van inhoudelijke voorbereiding alleen. Het gaat ook om de vraag hoe de VGWM-commissie of ondernemingsraad zijn gesprekspartner aan zijn kant kan krijgen. Dat is vaak een politiek spel. De commissie zal zich dan ook moeten verdiepen in de juiste tactiek. Per gesprekspartner en per onderwerp is een andere aanpak kansrijk. Het is dus van belang om telkens de tijd te nemen om een kansrijke tactiek uit te stippelen.

door Koen Langenhuysen laatste update:23 apr 2013

Gerelateerde tags

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.