Artikel

Omgaan met continue organisatieontwikkeling?

0 1920 Algemeen

Je organisatie zit in een continu proces van organisatieontwikkeling dat verschillende advies- en instemmingsplichtige zaken behelst. Hoe ga je daar mee om?  

Zorg voor duidelijkheid over het ontwikkelingstraject. Stappen, volgorde, fasering! Maak afspraken over de rol van de OR op de te onderscheiden momenten. Ontwikkel als OR een eigen visie op de gewenste toekomst. Wat willen we behouden, wat moet er veranderen, wat zijn kansen en bedreigingen?

Werk jezelf zo diep mogelijk in in het voorbereidend proces
- geef pre-adviezen
- zend toetsingscriteria in
- doe mee aan project- en werkgroepen

Beoordeel bij de advies- en instemmingsaanvragen wat er met de inbreng is gedaan.
 

door Redactie ORnet laatste update:2 nov 2010

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.