Artikel

Recht op verslagen werkoverleg?

0 2855 Algemeen

"De directie weigert desgevraagd de ondernemingsraad standaard de verslagen van de werkoverleggen toe te zenden. Dit zou de privacy van de werknemers aantasten."

Het gebruikte argument lijkt wat oneigenlijk, maar met de weigering staat de directie in principe in haar recht. De ondernemingsraad heeft alleen maar recht op gevraagde informatie die hij voor een aan te geven specifieke taak nodig heeft. En 'het kennisnemen van wat er op het werkoverleg aan de orde komt' is geen specifieke taak.

Toch is het wel nuttig om te weten wat er op de verschillende afdelingen speelt. Sommige OR'en lossen dit op door de overleggen bij te wonen, andere regelen de toezending van de verslagen aan de OR in de regeling werkoverleg die hun voor instemming wordt voorgelegd.

door Redactie ORnet laatste update:27 okt 2010

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.