Artikel

Verschijnplicht Raad van Toezicht

0 2510 Algemeen

"Hoe ver reikt precies de verschijnplicht van de leden van de Raad van Toezicht, zowel voor wat betreft de momenten als de omvang van de delegatie?"De wet noemt twee momenten waarop er een verschijnplicht van de leden van het toezichthoudend orgaan is in de overlegvergaderingen van de OR met zijn bestuurder. Dat zijn de halfjaarlijkse vergadering over de algemene gang van zaken in de onderneming en elke overlegvergadering waarin op grond van artikel 25 of artikel 30 WOR een adviesplichtig voornemen wordt besproken.


Dat veel OR'en weinig tot geen gebruikmaken van dat tweede moment zal te maken hebben met het feit dat het hierbij vaak gaat om actuele zaken waar de Raad van Toezicht niet bij betrokken is. Uitzonderingen daarop vormen zeer ingrijpende besluiten en benoeming of ontslag van de bestuurder.


De vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht wordt door de wet niet verder geregeld. In ieder geval moet het gaan om een vertegenwoordiging 'uit hun midden'.

door Redactie ORnet laatste update:16 mrt 2009

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.