Artikel

Checklist leeftijd en arbeid

0 4140 Algemeen

Het aan het werk houden van de ouder wordende werknemer is een belangrijk maatschappelijk thema. Ook voor ondernemingsraden is het van belang dat het ondernemingsbeleid vroegtijdig vertrek van personeelsleden zo goed mogelijk bestrijdt. Het Expertisecentrum LEEFtijd publiceerde een handige checklist voor OR'en bij het beoordelen van sociale (jaar)plannen en (jaar)verslagen.
Checklist leeftijd en arbeid

Zijn de personeelsgegevens (instroom, doorstroom, uitstroom) naar leeftijd uitgesplitst? Zo niet, kunnen er alsnog gegevens naar leeftijd beschikbaar komen?

  1. Komen er directe leeftijdsgrenzen voor? Bijvoorbeeld bij de werving en het scholingsbeleid.
  2. Leidt toepassing van de regeling tot verschil in behandeling naar leeftijd? Ook zonder dat regelingen leeftijdsgrenzen bevatten, kunnen deze zich in de uitvoering ontwikkelen. Soms pakt een neutraal criterium (vooropleiding vwo vereist) in de praktijk leeftijdsdiscriminerend uit (ik heb hbs-a gevolgd).
  3. Is actieve bevordering van gelijke behandeling op grond van leeftijd mogelijk? Denk aan de frequentie van functionerings- en loopbaangesprekken bij 40-plussers en het stimuleren van scholing bij deze groep.
  4. Stimuleer extra beleidsmaatregelen om de ouder wordende werknemer aan het werk te houden. Door het uitbreiden van aanpassingsmogelijkheden van functies, door ze coachende taken te geven, door meer flexibilisering van werk en werktijden.


Bij het vaststellen van een ongelijke behandeling naar leeftijd is het vooral van belang als or steeds de achterliggende motieven te checken:

 

  • zijn de motieven nog actueel?
  • sporen ideeën over levensloop met de huidige variatie in levenslopen?
  • kloppen de motieven feitelijk en statistisch of gaat het om vooroordelen

 

Ga naar de website van het  Expertisecentrum LEEFtijd

door Redactie ORnet laatste update:4 apr 2013

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.