Exclusief toegankelijk Registreer voor onbeperkte toegang tot ORnet.nl Lees meer

Artikel

Hoeveel uur mag je doorwerken zonder pauze?

4 14112 Algemeen

Een werkdag bestaat bij ons uit 8,5 uur. Er wordt dan 8 uur gewerkt en er valt na 5,5 uur een half uur pauze in eigen tijd. Mag je de pauze voor de aanvang van je werktijd geven en vervolgens 8 uur aan een stuk doorwerken zonder pauze?

Dit mag niet. Het pauzevoorschrift van de voormalige én nieuwe (huidige) Arbeidstijdenwet is, dat een werknemer niet langer dan 5,5 uur achter elkaar mag werken. Dus na uiterlijk 5,5 uur werken móet er een pauze worden opgenomen. Onder pauze wordt verstaan een tijdsruimte van minimaal 15 minuten.

Een pauze kan ook op een eerder moment genomen worden, zolang een werknemer niet langer dan 5,5 uur achter elkaar werkt.  Als er korter dan 10 uur wordt gewerkt, moet er minimaal een half uur pauze worden genomen, wordt er langer dan 10 uur gewerkt, dan moet er minimaal 45 minuten pauze worden genomen. Deze pauzetijd van een half uur of 45 minuten kan worden opgesplitst in 2x 15 minuten of 3 x 15 minuten als de CAO die mogelijkheid biedt en/of de OR hiermee overeenstemt.

door Redactie ORnet laatste update:13 mrt 2009

4 reacties

 • # 1

  judy

  Hoeveel uur mag een serviante wettelijk doorlopen zonder pauze?!
 • # 2

  Paul

  Dit lijkt mij een misinterpretatie van de wet (aritkel 5:5 van de Arbeidstijdenwet). De werkgever dient de werknemer in de gelegenheid te stellen minimaal 30 minuten pauze te nemen als hij/zij in een dienst meer dan 5.5 uur werkt. Daarmee wordt niets gezegd over wanneer dat halve uur pauze genomen dient te worden (anders dan dat er voor kan worden gekozen dit halve uur op te splitsen in twee pauzes van een kwartier).

  Over hoe de werknemer in deze dient te handelen wordt in (dit artikel van) de wet niet gesproken. Hij/zij krijgt rechten, geen plichten.
 • # 3

  carla

  Ik werk in een verpleeghuis voor kleinschalig wonen, met dementerende bewoners.
  Ik werk 8,5 uur per dag zonder pauze.
  De pauze die we hebben volgens mijn baas moeten we op de groep samen met de clienten nemen.
  Mijn inziens heb je dan geen pauze.Pauze is voor mij van de groep af.
 • # 4

  Y Sanstra

  Hoe zit het als ik 6,5 uur per dag werk? Mag ik dan volstaan met 2 x per dag een koffiepauze van een kwartier, waarbij ik van mijn werkplek af ga. Of kan mijn werkgever mij verplichten een lunchpauze van een half uur te nemen?

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.