Artikel

Checklists en tips

0 4719 Algemeen

Korte, puntsgewijze artikelen over bijvoorbeeld interne communicatie, omgaan met signalen en vertrouwelijke informatie, een goed jaarverslag en een efficiënt werkoverleg. 

Omgaan met signalen over werkdruk
7 tips. Lees meer »

Interne communicatie bij veranderingen
Tips voor het maken van goede afspraken met uw bestuurder over de communicatie van interne veranderingen. Lees meer »

Fusies en reorganisaties: contact met achterban
Het is erg belangrijk om een goed contact te onderhouden met de achterban tijdens fusies en reorganisaties. 10 tips voor de juiste strategie. Lees meer »

Geheimhoudingsplicht bij overnames of fusies
Een checklist. Lees meer »

Tips voor betere band met achterban
Een aantal tips voor OR'en om het contact met de achterban te verbeteren. Lees meer »

Een leesbaar jaarverslag
Enkele eenvoudige tips ter bevordering van de leesbaarheid. Lees meer »

Een succesvol werkoverleg
Wat is een werkoverleg en aan welke voorwaarden moet u voldoen om het werkoverleg tot een succes te maken. Lees meer »

Verkiezingsprocedures belicht
Een verklarende woordenlijst. Lees meer »

Het roer om!
Enkele tips voor OR’en, die een ingeslapen ondernemingsraad nieuw leven willen inblazen. Lees meer »
 

door Redactie ORnet laatste update:27 okt 2009

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.