Artikel

Levensloopregeling

0 3120 Algemeen

Is de bedrijfslevensloopregeling instemmingsplichtig? Zo ja, op welke onderdelen precies?

De levensloopregeling kan op onderdelen instemmingsplichtig zijn. Meestal is het echter al op CAO niveau vastgesteld. Onderzoek dus allereerst of dit het geval is. Is dit niet zo, of laat de CAO ruimte voor nadere afspraken, dan heeft de COR instemmingsrecht op het spaardeel van het levensloopbeleid. Niet op het verlofdeel. Als er geen regeling is en het is niet in de CAO geregeld, dan is het voor de bestuurder verstandig om het voorgenomen levensloopbeleid met de COR te bespreken. Hierdoor zal er meer draagvlak ontstaan voor de voorgelegde regeling.

door Redactie ORnet laatste update:28 okt 2010

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.