Artikel

Invoeren flexplekken adviesplichtig?

2 7634 Algemeen

Is het invoeren van flexwerkplekken adviesplichtig?

Het invoeren van flexwerkplekken is niet adviesplichtig.

Wel heeft volgens artikel 27, eerste lid onderdeel d, de ondernemingsraad instemmingsrecht op een wijziging in een regeling m.b.t. arbeidsomstandigheden.

Als er gewerkt gaat worden met flexplekken zal er een interne regeling ontstaan waarin staat beschreven waaraan een flexplek moet voldoen. Zo'n regeling zou instemmingsplichtig kunnen zijn. Als OR kun je dan nagaan hoe de werkplekken zullen worden ingericht en of ze voldoen aan Arbonormen.

Betrek een Arboadviseur bij de inrichting van de werkplekken. Zorg ervoor dat mensen die gebruik gaan maken van de flexplekken zich bewust zijn van een goede werkhouding en weten hoe ze de flexplek op eigen wens kunnen instellen. Een workshop kan daartoe uitkomst bieden. Dus ook dat kan onderdeel zijn van het invoeren van flexplekken.
 
 

door Redactie ORnet

2 reacties

  • # 1

    Marianne

    waarom is de invoering van flexplekken niet adviesplichtig? er wordt nl. geen reden / argument gegeven in bovenstaand artikel. Wie kan mij hierop het antwoord geven?

  • # 2

    Astrid

    Naast art. 27 WOR hebben we ook nog de Arbowet. Die bepaalt dat voor de uitvoering van het beleid moet worden overlegd met de OR.

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.