Artikel

Kunnen wij reorganisatieadvies geven op hoofdlijnen?

0 3295 Algemeen

"De directie verwacht van de OR straks een advies over de hoofdlijnen van de voorgenomen reorganisatie. Indien verdere invulling bekend is, worden we steeds weer geraadpleegd. Is dit mogelijk en - zo ja - verstandig?"

Het adviseren op hoofdlijnen komt inderdaad steeds vaker voor. Er zijn dan voor de OR die hierin mee wil gaan twee mogelijkheden:
1. Gefaseerd adviseren. Nu op die hoofdlijnen, straks op de verdere invulling. Van belang is dan wel dat nu wordt vastgesteld dat de vervolgstappen zelfstandige adviesprocedures zullen zijn conform lid 1 van artikel 25 en geen uitvoeringsadvies zoals beschreven in lid 5 van dit artikel.
2. Het afsluiten van een ondernemingsovereenkomst volgens artikel 32 waarmee de OR behalve een positief advies op de hoofdlijnen alvast een aantal voorwaarden vastlegt waaronder de nadere uitvoering moet plaatsvinden.
De laatste weg geeft meer zekerheid aan de raad en degenen die hij vertegenwoordigt.
 

door Redactie ORnet

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.