Artikel

Privacy: waar moet de OR vooral op letten?

1 7474 Algemeen

Het verzamelen van personeelsgegevens en het vastleggen van gedrag van het personeel neemt nog steeds toe. Camera's, het volgen van internetgebruik en chipcards zijn moderne varianten van de ook nog springlevende personeelsdossiers, prikklokken en ziekteverzuimregistratie. Waar moet de OR vooral op letten?

 1. De ondernemer denkt er niet altijd aan de OR om instemming te vragen voor elke (gewijzigde) regeling voor het verzamelen, omgaan en bewaren van persoonsgegevens.
 2. Soms is hij niet eens van plan het gebruik te regelen. Maar ook de aanschaf of vervanging van een technische voorziening valt onder het instemmingsrecht. Daarbij is het niet van belang of er daadwerkelijk personeelsgegevens verzameld gaan worden. Het enkele feit dat die mogelijkheid bestaat, verplicht al tot het vragen van instemming. De OR kan zo de totstandkoming van een bijpassende regeling afdwingen.
 3. Het instemmingsrecht beperkt zich niet tot geautomatiseerde of technologische gegevensverzameling. Ook het handmatig bijhouden van op het individu herleidbare informatie valt eronder.

Voor het verzamelen en omgaan met persoonsgegevens bestaat een wettelijk kader, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hieruit kan de OR elementen ontlenen voor de toepassing van het eigen instemmingsrecht:

 Dient de registratie een redelijk doel? Het management moet de raad overtuigen van het belang van het registreren, en van het feit dat dit middel het best bij dat doel past.

 • Worden de gegevens openlijk verzameld? Alleen bij een redelijke verdenking en een zwaarwegend belang mag er heimelijk worden geregistreerd.
 • Wie heeft toegang tot de gegevensverzameling en wie is verantwoordelijk voor opslag en beheer? De toegang moet beperkt blijven tot één of enkele functionarissen. Ook moet er iemand aan te spreken zijn op het naleven van de afspraken.
 • Is er een inzagerecht van de werknemer? Geregistreerden hebben een wettelijk recht om te weten wat er waar over hen wordt vastgelegd. Overweeg de werknemer periodiek en ongevraagd te laten informeren.
 • Is er een correctierecht van de werknemer? Er kunnen fouten of verouderingen optreden. Soms bevatten de personeelsgegevens ook interpretaties. Werknemers moeten dan de ruimte krijgen om daar een afwijkende interpretatie tegenover te zetten.

door Redactie ORnet laatste update:18 nov 2010

Eén reactie

 • # 1

  naima

  mijn man werkt in een coffeeshop, de baas heeft overal cameras geistalleerd thuis kan hij zijn personeel via de pc. volgen. zelfs op plekken van privecy heeft hij cameras hangen. mag dit volgens de wet.

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.