Artikel

Wie stelt een ambtelijk secretaris aan, de OR of de directie?

0 8340 Algemeen

De ondernemingsraad moet een nieuwe ambtelijk secretaris aanstellen. De bestuurder wil er een combifunctie van maken, maar de OR is er daar niet mee eens. Onder wiens competenties valt de aanstelling van de AS? Heeft de OR het recht om de sollicitatieprocedure te starten of is dit de bevoegdheid van de bestuurder? 

De ambtelijk secretaris van de OR werkt weliswaar functioneel voor de OR maar behoort in de organisatie hiërarchisch onder een andere leidinggevende. In veel organisaties behoort een AS tot de afdeling P&O, in kleinere organisaties kom je ook nog wel eens tegen dat de AS van de OR in het team van het directiesecretariaat valt.
 
De OR heeft niet de formele bevoegdheid om een ambtelijk secretaris aan te stellen. Maar het is wel een normale gang van zaken dat de OR, in de vorm van het dagelijks bestuur, samen met de bestuurder en de afdeling P&O een functieprofiel opstelt, waarin taken, verantwoordelijkheden en soms ook competenties, worden beschreven. Hierbij kunnen ook criteria genoemd worden die te maken hebben met de 'informatiegevoelige' functie van AS.
 
Het is ook bijna vanzelfsprekend dat de OR deelneemt aan de sollicitatieprocedure en meebeslist (soms zelfs bepaald) wie de meest geschikte kandidaat is voor de functie.
 
Bij het formeren van een combifunctie is het in ieder geval belangrijk er zeker van te zijn dat deze functies niet met elkaar in conflict raken en dat de informatie die de AS hoort of leest in zijn/haar functie via de OR binnenskamers blijft. Zo is het niet aan te raden een directiesecretaresse ook de functie van AS van de OR te geven. Dit kan zowel de AS in een moeilijke positie brengen (omdat zij van twee kanten informatie hoort die niet voor de ander bestemd is) als de OR leden het gevoel geven zich niet meer vrij te voelen om alles met elkaar te bespreken.
 
Er zijn ook functies waarmee het ambtelijk secretariaat van de OR goed te combineren is. Voor sommige medewerkers kan het een goede aanvulling, verrijking van hun functie zijn, om de OR te ondersteunen. In uw situatie zou ik dus proberen om in overleg met de bestuurder criteria opstellen waaraan de nieuwe AS zou moeten voldoen, waarbij ook een eventuele andere functie in de organisatie wordt  meegenomen.

door Redactie ORnet laatste update:15 sep 2010

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.