Artikel

Checklist: adviseren over verhuizing

0 11116 Algemeen

Hoe moet je als ondernemingsraad omgaan met een voorgenomen 'wijziging in de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent (WOR, art. 25, lid 1, punt f), ofwel een verhuizing? 
Checklist: adviseren over verhuizing

 • Het gaat om een verandering van de plek, niet de gemeente, waar (door een onderdeel of afdeling) wordt gewerkt.
   
 • Als de verhuizing tegelijkertijd verandering van werkzaamheden inhoudt, is punt d van artikel 25, lid 1 eveneens van toepassing.
   
 • Wat zijn de motieven om te verhuizen? Gaat het om vermindering van de lasten, betere bereikbaarheid, uitbreiding of juist inkrimping van de werkplek?
   
 • Als de verhuizing binnen de regio plaatsvindt: hoe worden de consequenties voor het woon-werkverkeer van de medewerkers opgevangen?
   
 • Een verhuizing buiten de regio kan betekenen dat medewerkers die in het betreffende onderdeel willen blijven werken, moeten verhuizen. Worden zij daartoe in staat gesteld? Welke vergoedingen en faciliteiten worden geboden? Zijn er alternatieven voor degenen die niet kunnen of willen meeverhuizen?
   
 • Verhuizen heeft ook een financiële kant. Zijn de noodzakelijke investeringen gedekt? Levert de verplaatsing vermindering van exploitatiekosten met zich mee? Is de bestrijding van de sociale gevolgen meegenomen in het financiële plan?
   
 • Een verandering van werkplek betekent verandering van de arbeidsomstandigheden van de betreffende medewerkers. Is de nieuwe locatie doorgelicht op deze arbo-aspecten? Is er gebruik gemaakt van deskundig advies voor de inrichting van de werkplek? Worden de betreffende medewerkers betrokken bij de inrichting?

 

door Redactie ORnet laatste update:18 nov 2010

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.