Artikel

Checklist: OR en leeftijdsfasebewust personeelsbeleid

5 9905 Algemeen

Door de vergrijzing en de stijgende levensverwachting is ons pensioen op de tocht komen te staan en moeten werknemers langer blijven doorwerken. Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid in bedrijven raakt daarom steeds meer in zwang.
Checklist: OR en leeftijdsfasebewust personeelsbeleid

 

 • Waarom is leeftijdsfasebewust personeelsbeleid (LFBP) belangrijk voor de ondernemingsraad? Wat wil de OR bereiken met het op de agenda zetten van leeftijdsfasebewust personeelsbeleid?
 • Welke problemen moet de organisatie hiermee oplossen? Welke initiatiefvoorstellen kan de OR doen om het LFBP beter vorm te geven in de eigen organisatie?
 • Weet de ondernemingsraad welke problemen zich bij de oudere medewerkers voordoen? Heeft de OR dit zelf onderzocht en welke informatie is vanuit de organisatie beschikbaar?
 • Heeft de ondernemingsraad helder welk huidig beleid al een bijdrage levert aan LFBP.
 • Welk huidig beleid heeft een negatief effect op de inzetbaarheid van de oudere werknemers? Welke regelingen zijn discriminerend voor de oudere werknemers?
 • Vindt de OR in de risico-inventarisatie en -evaluatie aandachtspunten terug die erop wijzen dat de organisatie aandacht heeft voor de mogelijke problematiek van oudere werknemers?
 • Zijn elementen van leeftijdsfasebewust personeelsbeleid terug te vinden in de regeling ziekteverzuimbegeleiding?
 • Ziet de organisatie de meerwaarde van oudere medewerkers? Hun ervaring, kennis, bekendheid met de organisatie en vermogen om te gaan met afwijkende situaties?
 • Weet de OR hoe het leeftijdsprofiel van de eigen organisatie is? Dit is een overzicht van de leeftijdsopbouw van de medewerkers.
 • Ziet de OR erop toe dat de organisatie in regelingen op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden geen beperkingen of discriminerende maatregelen ten aanzien van oudere medewerkers opneemt?
 • Is de samenstelling van het personeelsbestand een afspiegeling van de samenleving? Waar zitten de verschillen en hoe kan de organisatie daarmee aan de slag?
 • Worden jongere en oudere medewerkers aan elkaar gekoppeld, zodat ouderen hun vakkennis over kunnen dragen en jongeren hun net verworven kennis over kunnen dragen?
 • Zijn de functies in de organisatie voor alle leeftijden geschikt? Welke functies worden bezwaarlijk voor oudere medewerkers en hoe kunnen deze worden aangepast?
 • Kijkt de ondernemingsraad bij het beoordelen van het opleidingsbeleid welke mogelijkheden de organisatie biedt voor de oudere medewerkers?
 • In hoeverre gaat de organisatie flexibel met de oudere medewerker om? Is aanpassing van de arbeidsomstandigheden, de belastingnormen of werktijden bespreekbaar?
 • Kan de organisatie oudere medewerkers die vastlopen in hun huidige functie een andere functie aan te bieden, eventueel na bijscholing?
 • Informeert de OR bij andere ondernemingsraden in de regio of binnen de branche hoe zij omgaan met leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en welke maatregelen hun organisaties nemen?

Zie ook: Tips: OR en levensfasebewust personeelsbeleid

door Redactie ORnet laatste update:2 aug 2013

5 reacties

 • # 1

  B.Teeling

  Jammer dat er zo gefocust wordt op ouderen. Elke leeftijdsfase heeft zo zijn speciale "behoeften", bijvoorbeeld jongeren die (in de zorg) voldoende uren willen werken om rond te kunnen komen.

 • # 2

  Anja Wouters

  Ik sluit mij aan bij de vorige reactie. Elke leeftijd/levensfase of levensomstandigheid [ook] brengt zijn specifieke items met zich mee. Eigenlijk gaat het meer om zorg en aandacht voor de persoon in zijn of haar specifieke omstandigheden. Hoe optimaal kun je als persoon verantwoordelijk voor je eigen leven keuzes maken die je gez\ond en tevreden houden en wat kan de werkgever doen om de werkomstandigheden dusdanig vorm te geven dat dit stuk ook gewaarborgd blijft. Het is een continue wisselwerking volgens mij waarin er ook balans moet zijn tussen werk en prive, werk aan de winkel aan twee kanten. Hier moet beleid op afgestemd zijn lijkt me.

 • # 3

  Rien van Oorschot

  Een heel juiste voorstelling waarvoor we levensfase beleid nodig hebben in de tweede reactie,Ik ben er voorstander van dat er meer ruimte komt om flexibeler met werkuren om te gaan.
  Niet meer de vaste aanvangs en sluitings tijden.

 • # 4

  j almeida

  Ik ben het eens met Rien maar wat ik zie
  is dat de flexibeler voor de medewerkers is als voor de werkgevers ( leiding )

 • # 5

  lhoedelmans

  Flexibiliteit kan zeker een oplossing zijn bij levensfasebewust pers.bel. Maar op welke onderzoeken baseren we eigenlijk de aanname dat de leeftijd stijgt?

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.