Artikel

Onenigheid met bestuurder over adviesrecht

0 3456 Algemeen

Wij hebben een discussie met onze bestuurder. Hij wil geen advies aanvragen, omdat het onderwerp niet belangrijk genoeg is voor de organisatie. Hoe moeten wij reageren?

Er zijn regelmatig discussies tussen ondernemingsraad en bestuurder wanneer de ondernemingsraad adviesrecht heeft. Dat adviesrecht geldt bij belangrijke voorgenomen besluiten, maar wanneer is een besluit belangrijk? Als het besluiten zijn die regelmatig worden genomen en die tot de normale gang van zaken behoren, dan is het besluit niet belangrijk. Uw ondernemingsraad heeft dan geen adviesrecht. Besluiten die direct of indirect gevolgen hebben voor het personeel zijn vaak wel belangrijk. Als een besluit bijzondere bedrijfsorganisatorische of financieel-economische gevolgen heeft, is het ook al gauw belangrijk. Uw ondernemingsraad heeft dan wel adviesrecht.

Per situatie kan de belangrijkheid verschillen. De omvang van de personele gevolgen op een kleine afdeling kan enorm zijn, terwijl de volgende keer zo’n besluit op een andere vestiging verwaarloosbaar is. Hierdoor is het altijd goed om naar de gevolgen van het besluit te kijken.
 

door Redactie ORnet laatste update:20 jul 2012

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.