Artikel

Vakbondslid op vrije lijst?

7 3063 Algemeen

Mag iemand, die lid is van een vakbond, zich bij OR-verkiezingen op de vrije lijst plaatsen?

Nee, dit mag niet als de vakbond een kandidatenlijst indient. Als er geen vakbondslijst is, mag het wel. In sommige organisaties wordt het desalniettemin toegestaan. Medewerkers zijn dan wel vakbondslid maar willen niet als zodanig in de ondernemingsraad zitten. Zij mogen zich vrij kandidaat stellen. Dat kan wanneer belanghebbenden daartegen geen bezwaar hebben. Belanghebbenden zijn de bestuurder, de medewerkers, en de vakbonden.

door Redactie ORnet

7 reacties

 • # 1

  patrick meeuwisse

  vreemd antwoord. het vakbondslidmaatschap hoeft iemand niet bekend te maken. Er zijn genoeg slapende leden, d.i. leden die weinig tot niets doen voor de vereniging. in zo'n geval kan alleen de verantwoordelijk bondsbestuurder weet hebben van het lidmaatschap.
  Zou willen weten op grond van welk WOR art. belanghebbenden dan bezwaar kunnen maken.

 • # 2

  Marcel Reijnen

  Dit vraagstuk heb ik recent opgelost voor een klant. Onderstaand een stuk van mijn website (depijl-mz.nl):

  "Een belangrijk vraagstuk bij artikel 9 is de indiening van een 'vrije' kandidatenlijst door medewerkers die vakbondslid zijn. Het komt soms voor dat een medewerker die lid is van een vakbond die een lijst heeft ingediend deel wil nemen aan de verkiezingen via een zogenaamde 'vrije lijst'. Dit kan niet. Als je lid bent van een vakbond en je wilt in de OR moet je zorgen dat je op de vakbondslijst komt. De enige reden dat je als vakbondlid op een 'vrije lijst' terecht kunt komen is als jouw vakbond geen lijst heeft ingediend.

  Als aan het vereiste van lid 2a (dat er overleg over de lijstsamenstelling geweest moet zijn) niet voldaan is dan moet de kiescommissie de vakbondslijst niet accepteren, volgens het voorbeeldregelement van de SER (art. 8 voorbeeldregelement SER). De vakbond heeft dan 1 week de tijd om de lijst opnieuw in te dienen. (Met dank aan Sander van Riel van de Voort, Hermes, de Bont advocaten)"

 • # 3

  Eric Edens

  Bijzonder! Als ik dit zo lees ben ik blij dat wij gekozen hebben voor het personenstelsel. Er zijn medewerkers die vakbondslid willen zijn (slapend), maar niet alles van de vakbond onderschrijven. Die worden hiermee uitgesloten van OR-lidmaatschap. OR is toch van en is er toch voor alle medewerkers?

 • # 4

  Ap Steinmeier

  In inzicht in de ondernemingsraad wordt gesteld dat "de genoemde bepalingen betrekking hebben op de kandidaatstellers en niet op de kandidaten. Behalve de in artikel 6 derde lid van de WOR vermelde eis voor verkiesbaarheid, bevat de wet geen vereisten voor kandidaten.Het is dus niet in strijd met de wet wanneer op een vrije lijst een of meer kandidaten voorkomen, die lid zijn van een vakorganisatie die ook een kandidatenlijst heeft ingediend.

 • # 5

  Gerben Dijkstra

  Een vakorganisatie kan lijsten indienen namens haar leden. Dan kunnen die (individuele) leden dus niet nog een lijst indienen, dat mandaat is door de vakorganisatie gebruikt. Overigens een loze beperking, het bedrijf weet veelal niet eens wie er lid is, laat staan van welke vakorganisatie! Maar dat zegt niets over de kandidaatstelling. Vakbondsleden mogen zich dus best op een "vrije lijst" kandidaat laten stellen!

 • # 6

  Hans van den Hurk

  Dit antwoord is voor mijn gevoel pertinent fout. Er is geen enkele wettelijke belemmering voor vakbondsleden om op een vrije lijst (of op een lijst van een andere vakorganisatie) te staan. Alle eisen die de wet stelt zijn gericht op de indieners van de lijst, niet op de kandidaten die op de lijst staan.

 • # 7

  leo van der steen

  Als ik mijn lidmaatschap opzegt voordat ik mij herkiesbaar steld .dan wel of

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.