Artikel

Instemmingsrecht bij aanstellen vertrouwenspersoon klokkenluiders?

0 3258 Algemeen

De ondernemingsraad heeft de klokkenluidersregeling ter instemming aangeboden gekregen. Daarin staat vermeld dat de organisatie een vertrouwenspersoon gaat aanstellen voor medewerkers die gebruik maken van de klokkenluidersregeling.

Heeft de ondernemingsraad naast het instemmingsrecht op de klokkenluidersregeling ook instemmingsrecht op het aanstellen van deze specifieke vertrouwenspersoon?

Het instellen van een vertrouwenspersoon is instemmingsplichtig op grond van arbobeleid en bijvoorbeeld een klokkeluidersregeling. Het gaat niet om de persoon op zich, maar om het instituut. U kunt als ondernemingsraad wel aangeven dat een vertrouwenspersoon van bijvoorbeeld de afdeling HR (als instituut, niet een specifieke medewerker) niet altijd wenselijk is, en dat het bijvoorbeeld een externe van bijvoorbeeld de arbodienst zou moeten zijn. Dat kunt u in uw instemming meenemen.

door Redactie ORnet

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.