Artikel

Checklist bij reorganisatie

0 7787 Algemeen

Door de aanhoudende economische crisis zijn reorganisaties nog steeds aan de orde van de dag.
Checklist bij reorganisatie

Zo berichten we op ORnet regelmatig over voorgenomen organisatiewijzigingen en stroef lopende onderhandelingen over sociale plannen. Bij een reorganisatie heeft de ondernemingsraad adviesrecht. Dit is geregeld in artikel 25 van de Wet op Ondernemingsraden (WOR).

Reorganisatiefases

Reorganisaties zijn op te delen in verschillende fases. De ondernemingsraad heeft bij iedere fase een andere taak. Vakbond Abvakabo FNV heeft een brochure voor ondernemingsraden opgesteld. De vakbond onderscheid daarin de volgende reorganisatiefases.
Fase 1: Mededeling van de directie of vermoeden van de ondernemingsraad;
Fase 2: De directie is voornemens een reorganisatie uit te gaan voeren;
Fase 3: Er is een voorgenomen besluit dat voor advies aan de ondernemingsraad wordt voorgelegd;
Fase 4: Het advies wordt uitgebracht.

In de brochure geeft de vakbond tips voor de ondernemingsraad voor iedere fase.
Bekijk hier de gehele checklist »

door Redactie ORnet laatste update:4 apr 2013

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.