Artikel

Jaarverslag naar bedrijfscommissie?

0 8236 Algemeen

Moet het jaarverslag van de ondernemingsraad naar de bedrijfscommissie?
Jaarverslag naar bedrijfscommissie?

Het OR-jaarverslag wordt door de ondernemingsraad goedgekeurd en vervolgens openbaar gemaakt. U stuurt of maakt het makkelijk beschikbaar voor de bestuurder en uw achterban. Tot juli 2013 moest er ook een exemplaar naar de betrokken bedrijfscommissie. De wettelijke verplichting voor ondernemers respectievelijk ondernemingsraden om het (gewijzigde) voorlopige respectievelijk (gewijzigde) definitieve or-reglement en het jaarverslag van de ondernemingsraad ter registratie en archivering aan te bieden aan de bedrijfscommissie, is bij de wijziging van de WOR in 2013 vervallen.

 

Zie ook:
Wie krijgt jaarverslag?

door Redactie ORnet laatste update:15 jan 2014

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.