Checklists

Checklists over uiteenlopende onderwerpen die voor OR-leden relevant zijn.

Onze checklists

Checklist: Stress in de OR

Checklist: Stress in de OR

Menig OR maakt zich in het kader van het beleid rond psychosociale arbeidsbelasting (PSA) druk over de werkdruk...

Checklist: Pesten

Checklist: Pesten

Pesten valt onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De Arbowet verplicht werkgevers om maatregelen te nemen...

Checklist: De preventiemedewerker

Checklist: De preventiemedewerker

De Arbowet schrijft voor dat bedrijven ten minste één preventiemedewerker in dienst moeten hebben. Deze...

Checklist: InvIoed organiseren

Checklist: InvIoed organiseren

De ‘klassieke’ adviesaanvraag waarin maatregelen en gevolgen worden beschreven, lijkt steeds minder haalbaar....

Checklist: Personeelsregeling

Checklist: Personeelsregeling

Over veel regelingen in het personeelshandboek van HRM heeft de ondernemingsraad wat te vertellen.

De OR-rol bij arbo

De OR-rol bij arbo

De gezondheid van werknemers is gebaat bij goed arbobeleid. Dus voer voor de ondernemingsraad.

Checklist: OR en sociaal plan

Checklist: OR en sociaal plan

Nog steeds moet er in veel organisaties gereorganiseerd worden. Als er bij zo’n reorganisatie een groep...

Checklist: regeling prestatiebeloning

Checklist: regeling prestatiebeloning

De ondernemingsraad krijgt een regeling prestatiebeloning voorgelegd. Onderstaand een aantal aandachtspunten bij...

Checklist bij reorganisatie

Checklist bij reorganisatie

Door de aanhoudende economische crisis zijn reorganisaties nog steeds aan de orde van de dag.

Checklist cursusaccommodatie

Checklist cursusaccommodatie

De keus voor een goede cursusaccommodatie hangt onder meer af van de reisafstand en het aantal mensen. Wat zijn...

Checklist: Het Nieuwe Werken

Checklist: Het Nieuwe Werken

De ondernemingsraad van een organisatie die 'nieuw' gaat werken heeft een paar aandachtspunten om rekening mee...

Checklist OR en werkoverleg

Checklist OR en werkoverleg

Werkoverleg is essentieel in organisaties. Welke eisen kan de ondernemingsraad stellen aan regelingen over...

Checklist: OR en personeelshandboek

Checklist: OR en personeelshandboek

Regels en richtlijnen voor medewerkers worden vaak vastgelegd in een personeelshandboek. Aandachtspunten voor de...

Het communicatieplan van de OR

Het communicatieplan van de OR

Bij alles gebruik je communicatie. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd vanzelf gaat, laat staan dat het...

Tips: Stijl van leidinggeven

Tips: Stijl van leidinggeven

Leidinggeven is een vak. Vaak wordt de beste vakman op een gegeven moment leidinggevende. Niets mis mee, als hij...

Checklist: OR-faciliteiten

Checklist: OR-faciliteiten

Zonder voldoende middelen kan een mens niet werken. Dat geldt ook voor een ondernemingsraad. Wat zijn de...

Checklist: Projectmatig werken

Checklist: Projectmatig werken

Projectmatig werken komen we in veel organisaties tegen. Onderstaand een checklist voor de OR om te beoordelen...

Checklist: Opleidingsbeleid

Checklist: Opleidingsbeleid

De ondernemingsraad heeft vanuit de WOR instemmingsrecht op een regeling op het gebied van opleidingsbeleid....

Checklist: Sociaal Beleid

Op welke punten moet de ondernemingsraad letten met betrekking tot het sociaal beleid?

Technologische voorzieningen

Hoe ga je met het adviesrecht om als het gaat om 'de invoering of wijziging van een belangrijke technologische...

Checklist: instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wordt beschouwd als het sterkste recht van een ondernemingsraad. Maar zelfs met het beste...

Checklist pensioenbeleid

Checklist pensioenbeleid

In deze checklist staat overzichtelijk weergegeven in welke situatie een ondernemingsraad invloed kan uitoefenen...

Checklist cursuskeuze

Checklist cursuskeuze

Het kiezen van een OR-cursus is geen eenvoudige zaak. Veel ondernemingsraden hebben al jaren, tot hun...

Beoordeel het ziekteverzuimbeleid

Een checklist om het ziekteverzuimbeleid in uw organisatie te beoordelen. Het beleid moet uit drie verschillende...

Checklist Werkdruk

Checklist Werkdruk

Werkdruk is een hot item dat ook wel onder andere namen (werkstress, burnout) de aandacht van de...

Checklist: Vergaderen

Checklist: Vergaderen

Het succes van een OR-vergadering staat of valt met een aantal factoren. Een checklist voor de voorzitter.

Het roer om!

Het roer om!

Soms is een OR een beetje ingeslapen en moet er nieuw leven ingeblazen worden. Enkele tips voor OR'en, die het...

OR-nieuwsbrief

OR-nieuwsbrief

Veel OR'en doen schriftelijk mededelingen aan de achterban. Soms noemen ze het eenvoudig OR-nieuwsbrief, soms...

Checklists en tips

Korte, puntsgewijze artikelen over bijvoorbeeld interne communicatie, omgaan met signalen en vertrouwelijke...

Checklist OR en sociaal plan

Met veranderingen in de organisatie krijgt iedere ondernemingsraad te maken. Vaak hebben deze ingrijpende...

Checklist functioneren COR

De COR vervult een centrale rol in het functioneren van de medezeggenschap. Laat de COR steken vallen, dan...

Checklist rookbeleid

Werkgevers en ondernemingsraden die met rookproblematiek te maken krijgen, kunnen aan de hand van tien vragen...

Checklisten en stappenplannen

Checklisten en stappenplannen

De redactie van ORnet biedt u 18 checklisten aan. Nuttige en praktische hulpmiddelen voor iedere OR. Ook vindt u...

Checklist: adviesrecht

Checklist: adviesrecht

Het adviesrecht is waarschijnlijk het meest voorkomende recht voor ondernemingsraden. Hier een algemene...

Leeftijd en personeelsadvertenties

Bij het opstellen van personeelsadvertenties is het belangrijk een zo gericht mogelijk profiel neer te zetten...

Checklist leeftijd en arbeid

Checklist leeftijd en arbeid

Het aan het werk houden van de ouder wordende werknemer is een belangrijk maatschappelijk thema. Ook voor...

Checklist communicatie achterban

Checklist communicatie achterban

Communicatie met de achterban kan de ondernemingsraad nogal eens hoofdbrekens opleveren. Een van de meest...