Exclusief toegankelijk Registreer voor onbeperkte toegang tot ORnet.nl Lees meer

Checklists

Checklists

Checklists over uiteenlopende onderwerpen die voor OR-leden relevant zijn.

Onze checklists

 • Checklist arbobeleid

  Checklist arbobeleid

  Een checklist over het omgaan met instemmingsrecht op het gebied van een regeling rond het arbobeleid.

 • Checklist: Efficiënte tijdsbesteding

  Checklist: Efficiënte tijdsbesteding

  OR-leden hebben beperkte tijd voor het OR-werk. Onderstaand een checklist om te beoordelen of de ondernemingsraad deze beperkte tijd optimaal benut.

  1
 • Checklist: Formuleren van een initiatiefvoorstel

  Checklist: Formuleren van een initiatiefvoorstel

  Met het initiatiefrecht kunt u onderwerpen op de agenda zetten, die voor de directie geen prioriteit hebben.

  1
 • Checklist: Rol OR bij overname door eigen bedrijf

  Checklist: Rol OR bij overname door eigen bedrijf

  Als ondernemingsraad moet je vooraf duidelijk krijgen hoe het er na de overname aan toe zal gaan. Een checklist over de belangrijkste aandachtspunten bij een overname.

 • Checklist: Regeling verzuimbegeleiding

  Checklist: Regeling verzuimbegeleiding

  Stelt de organisatie ziekteverzuimbeleid op dan heeft de ondernemingsraad hierop instemmingsrecht. Een aantal aandachtspunten voor de beoordeling van dit beleid.

 • Brainstormsessies met bestuurder

  Brainstormsessies met bestuurder

  Brainstormen met de bestuurder kan nuttig zijn omdat hij dan meerdere perspectieven aan tafel heeft.

 • Checklist: regeling prestatiebeloning

  Checklist: regeling prestatiebeloning

  De ondernemingsraad krijgt een regeling prestatiebeloning voorgelegd. Onderstaand een aantal aandachtspunten bij de beoordeling van deze regeling.

 • Checklist bij reorganisatie

  Checklist bij reorganisatie

  Door de aanhoudende economische crisis zijn reorganisaties nog steeds aan de orde van de dag.

 • Checklist: Schriftelijk initiatiefrecht

  Checklist: Schriftelijk initiatiefrecht

  Het 'recht op het doen van voorstellen buiten de overlegvergadering is een bevoegdheid van de OR. In een schema wordt het gebruik van het initiatiefrecht gekoppeld aan de mate waarin de bestuurder open staat voor het te nemen besluit.

 • Checklist cursusaccommodatie

  Checklist cursusaccommodatie

  De keus voor een goede cursusaccommodatie hangt onder meer af van de reisafstand en het aantal mensen. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?

 • Checklist: Het Nieuwe Werken

  Checklist: Het Nieuwe Werken

  De ondernemingsraad van een organisatie die 'nieuw' gaat werken heeft een paar aandachtspunten om rekening mee te houden.

 • Checklist: Snel tot een besluit komen

  Checklist: Snel tot een besluit komen

  In een ondernemingsraad waarin iedereen zoveel mogelijk zijn achterban(nen) vertegenwoordigt, is het vaak niet gemakkelijk om tot een besluit te komen.

 • no-image

  Checklist werkkostenregeling

  In de nieuwe werkkostenregeling zijn de fiscale regels opgenomen voor het verstrekken van vergoedingen aan medewerkers. Werkgevers krijgen een budgetruimte van 1,4 procent van de loonsom.

 • Checklist OR en werkoverleg

  Checklist OR en werkoverleg

  Werkoverleg is essentieel in organisaties. Welke eisen kan de ondernemingsraad stellen aan regelingen over werkoverleg?

  1
 • Checklist professionele medezeggenschap

  Checklist professionele medezeggenschap

  Een uitdagend groeiperspectief voor een groot deel van de ondernemingsraden in Nederland.

 • Checklist: Rol OR bij klachtenregeling

  Checklist: Rol OR bij klachtenregeling

  De wetgeving bepaalt dat organisaties een klachtenregeling moeten hebben. Dit geldt voor klachten in verband met de persoonlijke arbeidssituatie, seksuele intimidatie en discriminatie.

 • Checklist: OR en personeelshandboek

  Checklist: OR en personeelshandboek

  Regels en richtlijnen voor medewerkers worden vaak vastgelegd in een personeelshandboek. Aandachtspunten voor de ondernemingsraad.

 • Het communicatieplan van de OR

  Het communicatieplan van de OR

  Bij alles gebruik je communicatie. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd vanzelf gaat, laat staan dat het altijd goed gaat. De ondernemingsraad doet er goed aan een plan te maken dat ten grondslag ligt aan zijn communicatie.

  2
 • Tips: Stijl van leidinggeven

  Tips: Stijl van leidinggeven

  Leidinggeven is een vak. Vaak wordt de beste vakman op een gegeven moment leidinggevende. Niets mis mee, als hij er aanleg voor heeft, het leuk vindt om leiding te geven en er een opleiding voor heeft gevolgd.

 • no-image

  Checklist: Adviseren over overname of fusie

  Een checklist voor het uitbrengen van advies door de onderneminsraad over 'een besluit tot overdracht van de zeggenschap over (een onderdeel van) de onderneming'. Een overname of fusie dus.

 • Checklist: OR-faciliteiten

  Checklist: OR-faciliteiten

  Zonder voldoende middelen kan een mens niet werken. Dat geldt ook voor een ondernemingsraad. Wat zijn de faciliteiten waarop een ondernemingsraad volgens de wet recht heeft?