Checklists

Checklists over uiteenlopende onderwerpen die voor OR-leden relevant zijn.

Onze checklists

 • Checklist: Stress in de OR

  Checklist: Stress in de OR

  Menig OR maakt zich in het kader van het beleid rond psychosociale arbeidsbelasting (PSA) druk over de werkdruk en werkstress van de medewerkers. Doet de OR voldoende om dit binnen de OR ook te voorkomen?

 • Checklist: Up-to-date met sociale media

  Checklist: Up-to-date met sociale media

  Zowel binnen de ondernemingsraad als in de communicatie met (delen van) de achterban bieden sociale media veel mogelijkheden. Maar hoe ga je er goed mee om?

 • Checklist: Pesten

  Checklist: Pesten

  Pesten valt onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De Arbowet verplicht werkgevers om maatregelen te nemen die PSA tot een minimum beperkt. De OR kan de werkgever hierop wijzen en aandringen op maatregelen, zoals specifiek beleid tegen pesten.

 • Checklist: Commissies en werkgroepen

  Checklist: Commissies en werkgroepen

  OR-commissies en werkgroepen kunnen veel bijdragen aan een efficiënte organisatie van het OR-werk. Maar hoe bereik je dat ze dit met gekwalificeerde leden inhoudelijk goed en op tijd aanpakken?

 • Checklist: De preventiemedewerker

  Checklist: De preventiemedewerker

  De Arbowet schrijft voor dat bedrijven ten minste één preventiemedewerker in dienst moeten hebben. Deze medewerker moet zich bezighouden met het arbobeleid in de organisatie. Ook moet hij deskundige bijstand kunnen verlenen. Daarbij onderhoudt hij nauwe contacten met de ondernemingsraad.

 • Checklist: InvIoed organiseren

  Checklist: InvIoed organiseren

  De ‘klassieke’ adviesaanvraag waarin maatregelen en gevolgen worden beschreven, lijkt steeds minder haalbaar. Bij een complexe organisatieverandering hoort eerder een advies op hoofdlijnen. Hoe organiseer je in zo’n situatie invloed?

 • Nieuw OR-lid: van vlagger naar speler

  Nieuw OR-lid: van vlagger naar speler

  Hoe zorg je dat je als nieuw gekozen OR-lid zo snel mogelijk een volwaardig lid van de ondernemingsraad wordt? Onderstaand een aantal valkuilen en tips.

 • Checklist: Personeelsregeling

  Checklist: Personeelsregeling

  Over veel regelingen in het personeelshandboek van HRM heeft de ondernemingsraad wat te vertellen.

 • De OR-rol bij arbo

  De OR-rol bij arbo

  De gezondheid van werknemers is gebaat bij goed arbobeleid. Dus voer voor de ondernemingsraad.

 • Checklist: OR en sociaal plan

  Checklist: OR en sociaal plan

  Nog steeds moet er in veel organisaties gereorganiseerd worden. Als er bij zo’n reorganisatie een groep medewerkers wordt ontslagen, komt er mogelijk een sociaal plan. Wat kan de OR doen? Een checklist speciaal voor OR-leden.

 • Checklist: Regeling verzuimbegeleiding

  Checklist: Regeling verzuimbegeleiding

  Stelt de organisatie ziekteverzuimbeleid op dan heeft de ondernemingsraad hierop instemmingsrecht. Een aantal aandachtspunten voor de beoordeling van dit beleid.

 • Checklist: regeling prestatiebeloning

  Checklist: regeling prestatiebeloning

  De ondernemingsraad krijgt een regeling prestatiebeloning voorgelegd. Onderstaand een aantal aandachtspunten bij de beoordeling van deze regeling.

 • Checklist bij reorganisatie

  Checklist bij reorganisatie

  Door de aanhoudende economische crisis zijn reorganisaties nog steeds aan de orde van de dag.

 • Checklist cursusaccommodatie

  Checklist cursusaccommodatie

  De keus voor een goede cursusaccommodatie hangt onder meer af van de reisafstand en het aantal mensen. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?

 • Checklist: Het Nieuwe Werken

  Checklist: Het Nieuwe Werken

  De ondernemingsraad van een organisatie die 'nieuw' gaat werken heeft een paar aandachtspunten om rekening mee te houden.

 • Checklist OR en werkoverleg

  Checklist OR en werkoverleg

  Werkoverleg is essentieel in organisaties. Welke eisen kan de ondernemingsraad stellen aan regelingen over werkoverleg?

  1
 • Checklist professionele medezeggenschap

  Checklist professionele medezeggenschap

  Een uitdagend groeiperspectief voor een groot deel van de ondernemingsraden in Nederland.

 • Checklist: Rol OR bij klachtenregeling

  Checklist: Rol OR bij klachtenregeling

  De wetgeving bepaalt dat organisaties een klachtenregeling moeten hebben. Dit geldt voor klachten in verband met de persoonlijke arbeidssituatie, seksuele intimidatie en discriminatie.

 • Checklist: OR en personeelshandboek

  Checklist: OR en personeelshandboek

  Regels en richtlijnen voor medewerkers worden vaak vastgelegd in een personeelshandboek. Aandachtspunten voor de ondernemingsraad.

 • Het communicatieplan van de OR

  Het communicatieplan van de OR

  Bij alles gebruik je communicatie. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd vanzelf gaat, laat staan dat het altijd goed gaat. De ondernemingsraad doet er goed aan een plan te maken dat ten grondslag ligt aan zijn communicatie.

  2
 • Tips: Stijl van leidinggeven

  Tips: Stijl van leidinggeven

  Leidinggeven is een vak. Vaak wordt de beste vakman op een gegeven moment leidinggevende. Niets mis mee, als hij er aanleg voor heeft, het leuk vindt om leiding te geven en er een opleiding voor heeft gevolgd.

 • no-image

  Checklist: Adviseren over overname of fusie

  Een checklist voor het uitbrengen van advies door de onderneminsraad over 'een besluit tot overdracht van de zeggenschap over (een onderdeel van) de onderneming'. Een overname of fusie dus.

 • Checklist: OR-faciliteiten

  Checklist: OR-faciliteiten

  Zonder voldoende middelen kan een mens niet werken. Dat geldt ook voor een ondernemingsraad. Wat zijn de faciliteiten waarop een ondernemingsraad volgens de wet recht heeft?

 • Checklist: OR en leeftijdsfasebewust personeelsbeleid

  Checklist: OR en leeftijdsfasebewust...

  Door de vergrijzing en de stijgende levensverwachting is ons pensioen op de tocht komen te staan en moeten werknemers langer blijven doorwerken. Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid in bedrijven raakt daarom steeds meer in zwang.

  5
 • Checklist: Projectmatig werken

  Checklist: Projectmatig werken

  Projectmatig werken komen we in veel organisaties tegen. Onderstaand een checklist voor de OR om te beoordelen hoe de organisatie hier vorm aan geeft.

 • no-image

  Checklist uitvoering van MVO-beleid buiten...

  Deze checklist is gemaakt voor (actieve) leden van FNV-bonden die te maken krijgen met bedrijfsbeleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

 • Checklist: Opleidingsbeleid

  Checklist: Opleidingsbeleid

  De ondernemingsraad heeft vanuit de WOR instemmingsrecht op een regeling op het gebied van opleidingsbeleid. Onderstaand een aantal aandachtspunten bij het ontwikkelen van een dergelijke regeling.

 • no-image

  Checklist: Sociaal Beleid

  Op welke punten moet de ondernemingsraad letten met betrekking tot het sociaal beleid?

 • Checklist: Het invoeren van flexibele werkplekken

  Checklist: Het invoeren van flexibele werkplekken

  Menige organisatie maakt de overstap naar het inrichten van flexibele werkplekken. Onderstaand een aantal aandachtspunten voor de ondernemingsraad bij dergelijke trajecten.

 • no-image

  Checklist: OR en bezuinigingsmaatregelen

  De economische crisis heeft bij veel bedrijven voor bezuinigingen gezorgd. En aangezien de storm nog niet (geheel) voorbij is, is het goed mogelijk dat er nog meer bezuinigd gaat worden.

 • Checklist: De OR vindt het wiel uit…

  Checklist: De OR vindt het wiel uit…

  Te vaak zijn ondernemingsraden bezig wielen uit te vinden die elders al ontworpen en uitgeprobeerd zijn. Het kost veel tijd en de deugdelijkheid van het eigen wiel moet nog maar blijken.

 • no-image

  Technologische voorzieningen

  Hoe ga je met het adviesrecht om als het gaat om 'de invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening'?

  1
 • no-image

  Checklist: OR en sociaal jaarverslag

  De meeste organisaties stellen elk jaar een sociaal jaarverslag samen. Op welke punten moet de ondernemingsraad letten?

 • no-image

  Checklist: instemmingsrecht

  Het instemmingsrecht wordt beschouwd als het sterkste recht van een ondernemingsraad. Maar zelfs met het beste gereedschap kunnen brokken worden gemaakt. Een algemeen stappenplan voor het omgaan met een instemmingsverzoek.

  5
 • Checklist pensioenbeleid

  Checklist pensioenbeleid

  In deze checklist staat overzichtelijk weergegeven in welke situatie een ondernemingsraad invloed kan uitoefenen op het pensioenbeleid.

 • Checklist: Beoordelen regeling voor telewerken

  Checklist: Beoordelen regeling voor telewerken

  Een organisatie die telewerken invoert, moet met veel zaken rekening houden. Een checklist met aandachtspunten.

 • Checklist cursuskeuze

  Checklist cursuskeuze

  Het kiezen van een OR-cursus is geen eenvoudige zaak. Veel ondernemingsraden hebben al jaren, tot hun tevredenheid, een vast instituut en trainer. Soms wil een OR echter weer eens om zich heen kijken.

 • Checklist: Nieuw in de ondernemingsraad

  Checklist: Nieuw in de ondernemingsraad

  Een handig checklistje voor als je net tot de ondernemingsraad bent toegetreden.

  1
 • Checklist: adviseren over verhuizing

  Checklist: adviseren over verhuizing

  Hoe moet je als ondernemingsraad omgaan met een voorgenomen 'wijziging in de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent (WOR, art. 25, lid 1, punt f), ofwel een verhuizing?

 • no-image

  Snelle checklist ziekteverzuimbeleid

  Controleer als OR de volgende punten bij de werkgever!

 • no-image

  Checklist: Adviseren bij een reorganisatie

  In bijna alle organisaties wordt er vroeg of laat gereorganiseerd. In de lijstjes van onderwerpen waar de ondernemingsraad zich mee bezighoudt, heeft dit onderwerp dan ook een stipnotering. Vijf aandachtspunten voor het uitbrengen van advies.

 • no-image

  Beoordeel het ziekteverzuimbeleid

  Een checklist om het ziekteverzuimbeleid in uw organisatie te beoordelen. Het beleid moet uit drie verschillende onderdelen bestaan. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  5
 • no-image

  Checklist: Beoordeling actualiteit RI&E

  Ondanks wijzigingen in de nieuwe Arbowet, heeft de ondernemingsraad  nog steeds instemmingsrecht op de Risico-inventarisatie en -evaluatie(RI&E). Hoe bepaalt de OR zijn inbreng? Een checklist.

 • Checklist Werkdruk

  Checklist Werkdruk

  Werkdruk is een hot item dat ook wel onder andere namen (werkstress, burnout) de aandacht van de ondernemingsraad trekt. Omdat het alles te maken heeft met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, horen arbodienst en management zich ermee bezig te houden. Maar wat als het probleem wordt ontkend?

 • Checklist: Vergaderen

  Checklist: Vergaderen

  Het succes van een OR-vergadering staat of valt met een aantal factoren. Een checklist voor de voorzitter.

  1
 • no-image

  Stappenplan OR: Aan de slag met het...

  Een stappenplan voor OR'en om aan de slag te gaan met het  beloningsbeleid binnen de eigen organisatie.

 • no-image

  Fusies en reorganisaties: contact met achterban

  Het is belangrijk om een goed contact te onderhouden met de achterban tijdens fusies en reorganisaties. Tien tips voor de strategie.

 • Het roer om!

  Het roer om!

  Soms is een OR een beetje ingeslapen en moet er nieuw leven ingeblazen worden. Enkele tips voor OR'en, die het roer om willen gooien.

 • OR-nieuwsbrief

  OR-nieuwsbrief

  Veel OR'en doen schriftelijk mededelingen aan de achterban. Soms noemen ze het eenvoudig OR-nieuwsbrief, soms geven ze namen als De Spreekbuis of Inspraak. De vorm kan variëren van een simpel A4-tje tot een vierkleuren-drukwerkje.

 • Roken en de werkplek: een quickscan en een stappenplan

  Roken en de werkplek: een quickscan en een...

  Roken op de werkvloer mag sinds 1 januari 2004 niet meer in Nederland. Toch blijft roken een veelbesproken onderwerp. Hierbij de feiten over roken op de werkplek, een quickscan en een stappenplan.

  1
 • no-image

  Gratis scan over integriteit bij overheid

  Het staat netjes op papier en het ligt in de kast: het integriteitsbeleid. Een kritische OR zal zich afvragen of het integriteitsbeleid wel echt werkt.

 • no-image

  Checklist: Kredietcrisis & OR

  Laat u als OR niet verrassen door de gevolgen van de kredietcrisis.

 • no-image

  Nieuwe checklisten voor beter toezicht in zorg

  Het Nationaal Register heeft een nieuwe Toolkit uitgebracht voor beter toezicht in de zorg: de Toolkit Toezicht Zorginstellingen.

 • no-image

  Checklists en tips

  Korte, puntsgewijze artikelen over bijvoorbeeld interne communicatie, omgaan met signalen en vertrouwelijke informatie, een goed jaarverslag en een efficiënt werkoverleg.

 • no-image

  Checklist OR en sociaal plan

  Met veranderingen in de organisatie krijgt iedere ondernemingsraad te maken. Vaak hebben deze ingrijpende gevolgen voor de medewerkers. Maatregelen tegen deze gevolgen worden dan vastgelegd in een sociaal plan. Bij het tot stand komen van het sociaal plan kan de ondernemingsraad een actieve rol vervullen.

 • no-image

  Checklist functioneren COR

  De COR vervult een centrale rol in het functioneren van de medezeggenschap. Laat de COR steken vallen, dan heeft dat effect op de onderliggende OR'en. Als kritische COR daarom eens naar jezelf kijken? Hanteer dan onderstaande checklist.

 • no-image

  Checklist: De overlegvergadering

  De overlegvergadering is voor de ondernemingsraad dé plek om zaken te doen. Het is daarom zaak de overlegvergadering goed voor te bereiden. Deze checklist kan daarbij helpen.

 • Stakingen Unilever na sluiten fabrieken

  Stakingen Unilever na sluiten fabrieken

  Unilever Nederland sluit het komend jaar drie fabrieken.: 474 arbeidsplaatsen verdwijnen. Vakbonden CNV en FNV eisen een goed sociaal plan. Inmiddels zijn alle zes Nederlandse fabrieken wegens stakingsacties gesloten.

 • no-image

  De ambtelijk secretaris en de OR- en...

  Een groot deel van de activiteiten van de ambtelijk secretaris speelt zich af rondom de vergaderingen van de OR en het overleg tussen OR en bestuurder. Hierbij enkele tips en drie korte checklisten voor de ambtelijk secretaris.

  2
 • no-image

  Checklist: Samenwerking tussen gekozen...

  Wanneer de OR een gekozen secretaris heeft en daarnaast een ambtelijk secretaris aanstelt, moet de OR goed nadenken over de randvoorwaarden die een dergelijke samenwerking versterken.

 • no-image

  Checklist rookbeleid

  Werkgevers en ondernemingsraden die met rookproblematiek te maken krijgen, kunnen aan de hand van tien vragen bepalen of ze een gedegen rookbeleid moeten ontwikkelen.

 • Checklisten en stappenplannen

  Checklisten en stappenplannen

  De redactie van ORnet biedt u 18 checklisten aan. Nuttige en praktische hulpmiddelen voor iedere OR. Ook vindt u hierbij de directe links naar zes stappenplannen.

 • OR en overname: Nederland in de uitverkoop

  OR en overname: Nederland in de uitverkoop

  Een uitverkoop is altijd leuk. Lekker snuffelen, graaien en met onverwachte koopjes naar huis. Minder leuk wordt het als uzelf, als werknemer, voorwerp van die uitverkoop wordt. En dat gebeurt steeds meer. Hierbij tips én een checklist voor de OR.

 • Checklist: adviesrecht

  Checklist: adviesrecht

  Het adviesrecht is waarschijnlijk het meest voorkomende recht voor ondernemingsraden. Hier een algemene checklist voor het omgaan met een adviesaanvraag.

 • Checklist Privacybescherming: Omgaan met persoonsgegevens

  Checklist Privacybescherming: Omgaan met...

  Een checklist over het omgaan met instemmingsrecht. Hoe pas je het instemmingsrecht optimaal toe bij het verzamelen, bewaren en gebruiken van persoonsgegevens?

  2
 • Checklist werktijden en vakantieregeling

  Checklist werktijden en vakantieregeling

  Een checklist over het omgaan met instemmingsrecht bij een voorgenomen wijziging, intrekking of vaststelling van een werktijd- of vakantieregeling.

 • no-image

  Leeftijd en personeelsadvertenties

  Bij het opstellen van personeelsadvertenties is het belangrijk een zo gericht mogelijk profiel neer te zetten teneinde een geschikte kandidaat te vinden. Sinds mei 2004 is het in principe niet meer toegestaan daarbij leeftijd als criterium te gebruiken.

 • Checklist leeftijd en arbeid

  Checklist leeftijd en arbeid

  Het aan het werk houden van de ouder wordende werknemer is een belangrijk maatschappelijk thema. Ook voor ondernemingsraden is het van belang dat het ondernemingsbeleid vroegtijdig vertrek van personeelsleden zo goed mogelijk bestrijdt. Het Expertisecentrum LEEFtijd publiceerde een handige checklist voor OR'en bij het beoordelen van sociale (jaar)plannen en (jaar)verslagen.

 • De kunst van het verzamelen van informatie en het informeren

  De kunst van het verzamelen van informatie en...

  Om als ondernemingsraad een evenwichtige mening te vormen over het beleid van de bestuurders, is een goede communicatie tussen de OR en de bestuurder belangrijk. Hieronder enkele tips over het verzamelen van informatie en goed informeren van elkaar.

 • Checklist communicatie achterban

  Checklist communicatie achterban

  Communicatie met de achterban kan de ondernemingsraad nogal eens hoofdbrekens opleveren. Een van de meest gebruikte communicatiemiddelen is het OR-bericht. Maar wat wilt u laten weten, hoe en waarom?

 • Tips en checklists voor het houden van OR-verkiezingen

  Tips en checklists voor het houden van...

  Op ORnet vindt u een verzameling van informatie over OR-verkiezingen. Wij hebben de betreffende artikelen voor u op een rij gezet.

 • Tips en checklists over het adviesrecht

  Tips en checklists over het adviesrecht

  Eén van de rechten van een ondernemingsraad is het adviesrecht. Bij bepaalde onderwerpen is de ondernemer verplicht om eerst advies te vragen aan de ondernemingsraad, voordat hij een definitief besluit neemt.