Checklists

Checklists over uiteenlopende onderwerpen die voor OR-leden relevant zijn.

Onze checklists

Checklist: Stress in de OR

Checklist: Stress in de OR

Menig OR maakt zich in het kader van het beleid rond psychosociale arbeidsbelasting (PSA) druk over de werkdruk...

Checklist: Pesten

Checklist: Pesten

Pesten valt onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De Arbowet verplicht werkgevers om maatregelen te nemen...

Checklist: InvIoed organiseren

Checklist: InvIoed organiseren

De ‘klassieke’ adviesaanvraag waarin maatregelen en gevolgen worden beschreven, lijkt steeds minder haalbaar....

De OR-rol bij arbo

De OR-rol bij arbo

De gezondheid van werknemers is gebaat bij goed arbobeleid. Dus voer voor de ondernemingsraad.

Checklist: OR en sociaal plan

Checklist: OR en sociaal plan

Nog steeds moet er in veel organisaties gereorganiseerd worden. Als er bij zo’n reorganisatie een groep...

Checklist cursusaccommodatie

Checklist cursusaccommodatie

De keus voor een goede cursusaccommodatie hangt onder meer af van de reisafstand en het aantal mensen. Wat zijn...

Checklist: Het Nieuwe Werken

Checklist: Het Nieuwe Werken

De ondernemingsraad van een organisatie die 'nieuw' gaat werken heeft een paar aandachtspunten om rekening mee...

Checklist OR en werkoverleg

Checklist OR en werkoverleg

Werkoverleg is essentieel in organisaties. Welke eisen kan de ondernemingsraad stellen aan regelingen over...

Het communicatieplan van de OR

Het communicatieplan van de OR

Bij alles gebruik je communicatie. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd vanzelf gaat, laat staan dat het...

Tips: Stijl van leidinggeven

Tips: Stijl van leidinggeven

Leidinggeven is een vak. Vaak wordt de beste vakman op een gegeven moment leidinggevende. Niets mis mee, als hij...

Checklist: OR-faciliteiten

Checklist: OR-faciliteiten

Zonder voldoende middelen kan een mens niet werken. Dat geldt ook voor een ondernemingsraad. Wat zijn de...

Checklist: Projectmatig werken

Checklist: Projectmatig werken

Projectmatig werken komen we in veel organisaties tegen. Onderstaand een checklist voor de OR om te beoordelen...

Checklist: Opleidingsbeleid

Checklist: Opleidingsbeleid

De ondernemingsraad heeft vanuit de WOR instemmingsrecht op een regeling op het gebied van opleidingsbeleid....

Technologische voorzieningen

Hoe ga je met het adviesrecht om als het gaat om 'de invoering of wijziging van een belangrijke technologische...

Checklist: instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wordt beschouwd als het sterkste recht van een ondernemingsraad. Maar zelfs met het beste...

Checklist pensioenbeleid

Checklist pensioenbeleid

In deze checklist staat overzichtelijk weergegeven in welke situatie een ondernemingsraad invloed kan uitoefenen...

Checklist cursuskeuze

Checklist cursuskeuze

Het kiezen van een OR-cursus is geen eenvoudige zaak. Veel ondernemingsraden hebben al jaren, tot hun...

Checklist Werkdruk

Checklist Werkdruk

Werkdruk is een hot item dat ook wel onder andere namen (werkstress, burnout) de aandacht van de...

Checklist: Vergaderen

Checklist: Vergaderen

Het succes van een OR-vergadering staat of valt met een aantal factoren. Een checklist voor de voorzitter.

Het roer om!

Het roer om!

Soms is een OR een beetje ingeslapen en moet er nieuw leven ingeblazen worden. Enkele tips voor OR'en, die het...

OR-nieuwsbrief

OR-nieuwsbrief

Veel OR'en doen schriftelijk mededelingen aan de achterban. Soms noemen ze het eenvoudig OR-nieuwsbrief, soms...

Checklists en tips

Korte, puntsgewijze artikelen over bijvoorbeeld interne communicatie, omgaan met signalen en vertrouwelijke...

Checklist OR en sociaal plan

Met veranderingen in de organisatie krijgt iedere ondernemingsraad te maken. Vaak hebben deze ingrijpende...

Checklist functioneren COR

De COR vervult een centrale rol in het functioneren van de medezeggenschap. Laat de COR steken vallen, dan...

Checklist rookbeleid

Werkgevers en ondernemingsraden die met rookproblematiek te maken krijgen, kunnen aan de hand van tien vragen...

Checklisten en stappenplannen

Checklisten en stappenplannen

De redactie van ORnet biedt u 18 checklisten aan. Nuttige en praktische hulpmiddelen voor iedere OR. Ook vindt u...

Checklist: adviesrecht

Checklist: adviesrecht

Het adviesrecht is waarschijnlijk het meest voorkomende recht voor ondernemingsraden. Hier een algemene...

Checklist leeftijd en arbeid

Checklist leeftijd en arbeid

Het aan het werk houden van de ouder wordende werknemer is een belangrijk maatschappelijk thema. Ook voor...