Nieuws

Centrum voor Sociale Innovatie

0 821 Algemeen

Hoe kun je beter presteren als organisatie met tevredener werknemers? Dat is een van de vraagstukken waarover sociale innovatie gaat. Het stelt de talenten van mensen binnen bedrijven centraal, bijvoorbeeld om slimmer samen te werken en flexibel te organiseren, onder goede arbeidsverhoudingen.

Sinds eind juni is er daarvoor een speciale club opgericht, het Centrum voor Sociale Innovatie (CSI). Het CSI moet bijdragen aan verhoging van het werkplezier en de productiviteit in ons land. Het centrum is een initiatief van zeven organisaties, waaronder vakbonden en werkgeversorganisaties, ondersteund door de ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het centrum gaat informatie en kennis over sociale innovatie verzamelen en verspreiden. Verder worden onder andere praktische experimenten in branches, bedrijven en publieke instellingen georganiseerd. Ook zal het centrum andere activiteiten ontplooien die bijdragen tot een versnelling van sociale innovatie in Nederland.

door Redactie ORnet laatste update:13 jan 2010

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.