Nieuws

Wijziging cafetariaregelingen

7 10224 Algemeen

Staatssecretaris De Jager heeft onlangs aangekondigd dat er een aantal zaken in de loonheffing zullen gaan veranderen.
Wijziging cafetariaregelingen

Bij het indienen van de Miljoenennota op Prinsjesdag wordt hierover meer duidelijk. Nu al geeft hij in een nieuw besluit een actualisering aan van het besluit van 7 december 2005, nr. CPP2005/2518M. Het gaat om ondergeschikte wijzigingen, namelijk de aanpassing van een verwijzing (zie onderdeel 2.2) en de aanpassing van een voorbeeld (zie onderdeel 3, het eerste voorbeeld). Vooral dit onderdeel is van belang voor de Ondernemingsraad*.

In het kort
In de uitvoeringspraktijk van de loonheffingen bestaat behoefte aan verduidelijking van de wetstoepassing inzake zogenoemde cafetariaregelingen. Dit zijn regelingen op grond waarvan een werknemer een keuze kan maken met betrekking tot de vorm van de te genieten beloning. Uit het grote aantal vragen aan de Belastingdienst over de fiscale gevolgen van een dergelijke ruil blijkt een grote behoefte aan rechtszekerheid te bestaan. In het belang van de rechtszekerheid, ter verduidelijking en ter bevordering van een uniforme behandeling voor de loonheffingen zet de staatssecretaris het beleid op dit gebied uiteen.

In onderdeel 2 van dit besluit is hiertoe een algemeen toetsingskader geschetst voor aan werknemers geboden keuzes van arbeidsvoorwaarden of beloningsbestanddelen. Hierbij staat centraal de beoordeling van de realiteitswaarde van dergelijke keuzes. Onderdeel 3 bevat een aantal voorbeelden van situaties waarin een ruil al dan niet de door betrokkenen beoogde gevolgen voor de loonheffingen heeft. Voorts bevat onderdeel 3 een opsomming van de elementen die een werkgever in een cafetariaregeling en in een aanvulling op de arbeidsovereenkomst kan opnemen.

Voorleggen aan de Belastingdienst
Dit besluit is een algemeen kader voor de toetsing van wijzigingen van beloningen en met name van cafetariaregelingen. Het kan, gelet op het aantal en de diversiteit van de denkbare situaties, geen uitsluitsel bieden voor de rechtstoepassing in elk concreet geval. Hierom is het raadzaam een voorgenomen wijziging van de beloning vooraf aan de Belastingdienst voor te leggen voor uitsluitsel over de gevolgen voor de loonheffingen. 

* Voorbeeld 3
Werknemers hebben recht op een 13e maanduitkering, uit te betalen in januari. In de loop van het jaar daaraan voorafgaand wordt na overleg met de ondernemingsraad overeengekomen, dat een werknemer kan afzien van de 13e maanduitkering en in plaats daarvan kan kiezen voor een spaarloonregeling. Indien het bruto bedrag van de 13e maanduitkering van de individuele werknemer ontoereikend is om het maximaal toegestane spaarloonbedrag per jaar in januari te benutten kan de werknemer daarnaast nog afzien van een deel van het brutoloon per maand gedurende de resterende maanden van het jaar. De werkgever legt dit vast in een cafetariaregeling. Als een werknemer deelneemt komen de werkgever en werknemer een aanvulling op de arbeidsovereenkomst overeen.

Uitwerking
In dit geval bestaat, gelet op het structurele karakter van de regeling en de aanvullende, toekomstgerichte voorwaarden geen twijfel over de realiteitswaarde van de ruil. 
 

Voor het volledige besluit: de website van het ministerie van Financiën >>

door Redactie ORnet laatste update:23 nov 2009

7 reacties

 • # 1

  Remko Schijffelen

  Heel mooi zo'n verandering in de loonheffing, maar heeft het ook gevolgen voor mensen die hun dertiende maand gewoon willen behouden en dit bedrag niet willen inleggen in een spaarloonregeling? Ik denk dat er in deze tijd juist meer mensen zijn die hun dertiende maand kunnen gebruiken om de eindjes aan elkaar te knopen. Als de loon heffing nou eens omlaag ging voor de extraatjes die een werknemer krijgt.

 • # 2

  B.Witbaard

  Dat was ook het eerste wat mij te binnenschoot. De loonheffing naar beneden is een mooie suggestie maar een utopie enk ik.

 • # 3

  M. Termeer

  link onderaan het artikel naar het volledige besluit geeft 404 error? Is inmiddels aangepast - red.

 • # 4

  Ineke Möller

  Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-12167.html voor de besluit op de site van het ministerie van Financiën.

 • # 5

  Jeroen

  Ik zie het cafetariamodel meer als een instrument van personeelszaken om de wensen van de werknemers om te zetten in praktische en werkbare toepassingen.
  Voor jan op werkvloer zijn dit ver van zijn bed show. In onze bedrijfstak wordt weinig gebruik gemaakt van dit soort regelingen. Het is vooral een bonus regeling voor het midden en hoger kader geworden, deze begrijpen de regelingen en maken er (mis)bruik van.

 • # 6

  Sandra

  Een 13e maand is niet zonder meer een recht. Binnen de gemeentelijke overheid (CAR-UWO) kennen we de eindejaarsuitkering (5% van jaarsalaris) uit te betalen in december. Wie kan mij adviseren hoe de OR in relatie tot het bovenstaande artikel kan acteren?

 • # 7

  jenny

  het zou eens goed zijn als er eens wat extra voor de werkvloer gedaan woord en niet voor de bestuurdes want die hebben al een dikke bonus.er is toch geen OR die de eindejaarsuitkering laat vallen
  mist dat er wat beter voor kom

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.