Nieuws

Werknemer krijgt weer recht op inzage in RI&E

1 5490 Algemeen

Werknemers moeten vanaf 1 januari 2011 de Risico-inventarisatie van hun bedrijf kunnen inzien. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel.

Daarnaast kunnen werkgevers met maximaal 25 werknemers vanaf 1 januari 2011 afzien van een deskundige bij het opstellen en evalueren van risico’s in hun bedrijf. Dat mag alleen als zij gebruik maken van een erkend RI&E-instrument van de branche.

De werkgever beschrijft in de Risicoinventarisatie de risico’s die het werk met zich mee kan brengen en zet de maatregelen die het bedrijf neemt in het Plan van Aanpak. Elke werkgever is verplicht een Risicoinventarisatie op te stellen. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden.

De vereenvoudiging van de Risicoinventarisatie verlaagt de administratieve lasten voor kleine werkgevers. Bedrijven die gebruikmaken van een standaardmodel voor het opzetten van de Risicoinventarisatie zoals in de cao opgenomen, hoefden al geen toetsing meer te laten uitvoeren door een deskundige.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

door Redactie ORnet

Eén reactie

  • # 1

    Peter de Leeuw

    Ik ben het er voor 100% mee eens dat bij het opstellen van een RI & E gesproken moet worden met de OR of PvT als die er tenminste zijn. Anders wil ik altijd praten (onder 4 ogen ) met enkele werknemers op diverse niveau's waarbij ik tenminste bij voorkeur één vrouw wil spreken.
    Die zogenaamde wetvereenvoudiging vind 3x niks. Grote bedrijven hebben vaak een OR soms zelfs met een VGW of VGM commissie. Er is vaak ook in wat grotere bedrijven een kam medewerker of iemand met een MVK of HVK opleiding. In kleine bedrijven niets van dit alles. In feite kan men nu bij <25 bedrijven een uitdraai maken van een branche RI & E, Daarin een beetje krabbelen met een stomp potloodje en voila een geldige RI & E.Los daarvan heb ik tot nu toe niet veel warme gevoelens over de branche RI & E's die mij onder ogen kwamen.

    Peter de Leeuw

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.