Nieuws

OR tegen opheffen redactie

0 1167 Algemeen

GGZ Nederland wil stoppen met de uitgave van het maandblad Psy en de daarbij behorende websites psy.nl en psywerkt.nl. De ondernemingsraad wijst het opheffen van Psy af.
OR tegen opheffen redactie

GGZ Nederland is uitgever van het magazine en de websites voor werknemers in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. De branchevereniging wil na de zomer van 2012 stoppen met de uitgaven, omdat zij het niet meer tot haar kerntaken rekent om Psy uit te geven. De ondernemingsraad is het daar niet mee eens. OR-voorzitter Arie Uyterlinde: ‘In de staturen staat dat het behartigen van de belangen en het spreekbuis zijn voor de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen een taak is van GGZ Nederland. Het bestuur zegt dat het daarin voorziet met nieuwsbrieven, bijeenkomsten en ander internetverkeer. Maar daarmee bereikt ze voornamelijk bestuurder, leidinggevenden en stafmedewerkers. Dus niet alle medewerkers en cliënten iun de brede zin in de ggz, op een manier die vergelijkbaar is met Psy.’ Daarnaast vindt de ondernemingsraad dat er onvoldoende is gekeken naar alternatieve mogelijkheden om Psy te laten voortbestaan.

Adviesaanvraag

De ondernemingsraad heeft nog geen officiële adviesaanvraag ontvangen. De OR verwacht deze binnen twee weken. Uyterlinde hoopt dat het bestuur alsnog bereid is om het besluit te heroverwegen. De ondernemingsraad van GGZ Nederland gaat daarvoor de hulp inroepen van ondernemingsraden van ggz-instellingen. Mocht het bestuur het advies van de OR om Psy niet op te heffen niet overnemen, dan overweegt de ondernemingsraad in beroep te gaan bij de Ondernemingskamer.

door Redactie ORnet

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.