Nieuws

Hoogleraar vindt vitaliteitspakket kabinet te mager

0 708 Algemeen

Het door minister Kamp voorgestelde vitaliteitspakket is te mager en richt zich te veel op 55-plussers. Dit terwijl er wordt gesproken ove rhet investeren in alle generaties.

Dat vindt hoogleraar Tinka van Vuuren, zo is te lezen op de website SalarisNet.

“Als men pas bij oudere werknemers aan hun vitaliteit begint te werken, dan is men te laat,” stelt prof. Dr. Tinka van Vuuren.

Vitaal

Volgens de bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit in het Strategisch Human Resource Management gaat het erom dat iedere werkende vitaal de arbeidsmarkt betreedt, en deze ook vitaal verlaat na zijn pensioen”.

Vitaliteitspakket kabinet

Het kabinet wil mensen zo lang mogelijk aan het werk houden, vanwege de vergrijzing en groeiende schaarste op de arbeidsmarkt. Om die reden zond minister Kamp in juli jongstleden een brief naar de Tweede Kamer met de hoofdlijnen voor een nieuwe vitaliteitsregeling. De precieze invulling volgt op Prinsjesdag.

Te mager

Van Vuuren vindt de insteek van het pakket goed, maar de uitwerking te mager. “Het gaat het nog steeds alleen om het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Een belangrijke kans blijft liggen. Dezelfde maatregelen kunnen immers bijdragen aan het versterken van het functioneren, gezondheid en welbevinden van alle werknemers, en niet alleen van de werknemers die minder vitaal zijn.”

Verschuiving in houding ten aanzien van arbeid en gezondheid Van Vuuren, die behalve hoogleraar ook voorzitter is van de sectie Arbeid & Gezondheid van het Nederlands Instituut van Psychologen, constateert dat het denken over arbeid en gezondheid aan het verschuiven is; de focus die voorheen op het voorkomen van het ziekte en uitval lag, ligt nu meer op het bevorderen van welzijn, employability en gezondheid. “Deze ontwikkelingen vragen om een personeelsbeleid gericht op het bevorderen van vitale (oudere én jongere) werknemers in een vitale organisatie.”

Plezier

In de oratie schetst Van Vuuren hoe vitaliteitsmanagement bijdraagt aan het met plezier, gezond en productief aan het werk zijn en blijven. Met als ultiem doel de medewerkers tot aan hun AOW (en misschien zelfs erna) vitaal aan het werk te houden. Niet alleen door gedragsverandering van de medewerker (scholing, mobiliteit, bedrijfsfitness), maar ook door nieuwe organisatievormen die recht doen aan de kennis, het initiatief en het verantwoordelijkheidsbesef bij werknemers.

door Redactie ORnet laatste update:17 feb 2012

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.