Nieuws

Schrappen indexatie mag alleen op juiste gronden

0 1372 Algemeen

Pensioenen niet indexeren mag alleen op de juiste gronden.

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland (SPUN) voert als ondernemingspensioenfonds een pensioenregeling uit. Op grond van de Pensioenwet heeft SPUN bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) een herstelplan ingediend, waarin is uitgewerkt hoe SPUN uiterlijk binnen een aantal jaren weer over het wettelijk voorgeschreven eigen vermogen zal beschikken. De verslechterde financiële positie van SPUN leidt onder meer tot het besluit van het bestuur om de pensioenen per 1 januari 2011 niet te indexeren. De dekkingsgraad laat dit niet toe en het premieplafond van 30 procent verhindert dat de rekening van de indexatie bij de werkgever wordt neergelegd.

Negatief advies
De deelnemersraad geeft een negatief advies. Hierbij is van belang dat de dekkingsgraad van SPUN aan het eind van 2010 102 procent bedraagt, mede dankzij een vordering op de betreffende werkgever. De werkgever betwist deze vordering.

Ondernemingskamer
De Ondernemingskamer is van mening dat het bestuur het besluit om de pensioenen per 1 januari 2011 niet te indexeren in redelijkheid niet had mogen nemen. Het bestuur had van de juiste gronden uit moeten gaan, en dat is niet gebeurd. Het bestuur had rekening moeten houden met de verplichting van de werkgever om een eerste aanvullende premie aan SPUN te voldoen, waardoor de dekkingsgraad wordt verhoogd. Dat de hoogte van de vordering op het tijdstip van het besluit tot indexering nog niet bekend is, doet aan het bestaan van de vordering niet af. Dat betekent dat SPUN die vordering – zo nodig op basis van schatting – in de aan de indexeringsbeslissing ten grondslag gelegde overwegingen had moeten betrekken.

Commentaar
Ook uit de WOR vloeit voort dat een besluit logisch, consistent en gemotiveerd moet zijn. Op het moment dat essentiële informatie niet wordt meegenomen bij het te nemen besluit, kan de OR naar de Ondernemingskamer stappen.

Ineke van der Pas, advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators en Sander van Riel, advocaat bij Maes Staudt Advocaten.

door Redactie ORnet laatste update:16 jan 2012

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.