Nieuws

Machtstrijd begint binnen nieuwe vakbeweging

0 1019 Algemeen

De leden van De Nieuwe Vakbeweging (DNV) moeten meer te zeggen krijgen. Eerste kwartiermaker JettaKlijnsma adviseerde dat dinsdag aan de intern verdeelde FNV.

De negentien verschillende FNV-bonden moeten nu gaan uitvechten in hoeverre ze de macht uit handen willen geven aan een centrale organisatie.

Samen met vier collega-kwartiermakers adviseerde Klijnsma de FNV een ledenparlement in te richten, een rechtstreeks gekozen vakbondsvoorzitter en ruimere mogelijkheden om referenda uit te schrijven. Zo moet de vakbeweging sneller en duidelijker besluiten kunnen nemen.

Nu kunnen verschillende bonden binnen de FNV de besluitvorming nog beïnvloeden en afremmen. Hierdoor kwam de vakcentrale in grote problemen bij het sluiten van het pensioenakkoord. De twee grootste bonden, Bondgenoten en Abvakabo, waren het er niet mee eens dat FNV-voorzitter Agnes Jongerius het akkoord met werkgevers en het kabinet ondertekende.

'De vakbeweging moet weer met één mond spreken', aldus Klijnsma. Zij wil 'absoluut niet meer verdeel en heers' zien in de vakbeweging. In het ledenparlement kan volgens haar een vakgroep ook nog maar maximaal 16 procent van de stemmen krijgen om te voorkomen dat twee bonden de koers kunnen bepalen, zoals met de pensioendiscussie.

Het idee is dat leden allereerst lid worden van de overkoepelende organisatie van de nieuwe vakbeweging. Daarnaast kunnen ze bepalen bij welke verschillende bonden en belangenverenigingen ze aangesloten willen worden, omdat ze zich bijvoorbeeld willen organiseren binnen de bouw, als zzp'er, gepensioneerde, vrouw, jongere of als christelijke onderwijzer.

De meeste bonden zijn positief. Wel vrezen Bondgenoten en Abvakabo voor versnippering als leden per beroepsgroep worden georganiseerd. Bondgenotenvoorzitter Henk van der Kolk vindt dat het algemene lidmaatschap leidend moet zijn. Volgens hem moet worden voorkomen dat bonden door het opknippen per vakgroep zo klein worden dat ze geen vuist meer kunnen maken op de werkvloer.

Seniorenbond ANBO die nu nog is aangesloten bij de FNV, vreest juist dat de macht binnen de vakbeweging gebaseerd zal blijven op het ledental. In het toekomstige ledenparlement zullen de bonden en vakgroepen beter vertegenwoordigd zijn naarmate ze meer leden hebben. ANBO-directeur Liane den Haan wil dat er inhoudelijk gediscussieerd wordt en dat haar organisatie bijvoorbeeld het voortouw heeft als het gaat om ouderenbeleid.
Voormalig CNV-bond ACP, die ook overweegt een nieuwe vakcentrale op te richten, ziet wel wat in de voorstellen van Klijnsma en sluit zich er mogelijk bij aan.

Uiterlijk 21 juni moet duidelijk zijn wie meedoet aan de nieuwe vakbeweging, zodat 23 juni het oprichtingscongres kan worden gehouden.

door Redactie ORnet

Gerelateerde tags

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.