Nieuws

Conflict tussen OR en bestuur vaak over instemmingsrecht

3 2761 Algemeen

Vorig jaar zijn er door de Bedrijfs Commissie voor de Overheid 9 geschillen behandeld, een groot deel daarvan had betrekking op het instemmingsrecht.

Dat is op te maken uit het jaarverslag van 2011 dat de commissie heeft uitgebracht. 

Zes geschillen hadden betrekking op het instemmingsrecht. Één handelde over het belonings- of functiewaarderingssysteem, twee over het ziekteverzuimbeleid en één geschil betrof de regeling betreffende het opleidingsbeleid. Twee zaken hadden betrekking op een regeling over voorzieningen die gericht zijn op waarneming van controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de werknemers. De overige zaken betroffen de faciliteiten van de ondernemingsraad, het adviesrecht en de medezeggenschapstructuur.

Het instemmingsrecht geeft de OR een sterke positie om te onderhandelen. Toch blijkt uit de geschillen die afgelopen jaar zijn behandeld bij de commissie, dat die onderhandelingen niet goed lopen. Plannen worden soms gemaakt zonder de OR te raadplegen, plannen worden doorgezet zonder steun van de OR of er wordt geen rekening gehouden met de voorwaarden die een OR heeft opgelegd.

Adviesbevoegheden, artikel 25 WOR, worden minder vaak aan de Bedrijfscommissie voorgelegd om de reden dat de ondernemingsraad vaker de weg naar de ondernemingskamer kiest.

Overige geschilonderwerpen komen minder vaak voor omdat de toelichtingen op de betreffende wetartikelen over het algemeen voldoende zijn voor de beantwoording van vragen.

De meeste aanvragen tot bemiddeling kwamen vanuit gemeenten. In 2011 zijn iets meer dan 50 procent van de geschillen geëindigd met een geslaagde bemiddeling. Voor zover bekend, is één geschil na behandeling door de Bedrijfscommissie alsnog voorgelegd aan de rechter.

De Bedrijfs Commissie van de Overheid is in 1995 ingesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissie bemiddelt bij conflicten tussen de OR en het bestuur wanneer het te herleiden is tot de WOR. Daarnaast geeft een bedrijfscommissie voorlichting en functioneert ze als vraagbaak. De adviezen die door Bedrijfscommissies worden uitgebracht zijn in principe niet bindend voor partijen.

door Redactie ORnet laatste update:19 jul 2012

3 reacties

 • # 1

  H. Werkendam

  Vind ik dit nou interessant of niet ? Zijn dit nou nutteloze rijtjes van gegevens of niet ?
  Het lijkt mij zoals het nu gepresenteerd is van wel. Het zou wel enig nut hebben als aangegeven werd hoe het komt dat het in verhouding grote aantal instemmingsaanvragen tot conflicten leidt.Komt het door een gemeenschappelijke inhoud, een vorm of omdat het materie is die direct terug slaat op de individuele medewerker?

 • # 2

  Claudia Smits

  Helemaal eens met H. Werkendam. Interessant is juist te weten waarom deze geschillen ontstonden...

 • # 3

  Thom Bijenhof

  Als je wilt weten waarom deze geschillen ontstonden dan kun je deze nalezen in het betreffende jaarverslag. Het jaarverslag is via een link in het artikel bereikbaar.

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.