Nieuws

Flexibilisering verandert medezeggenschap

4 4370 Algemeen

Traditionele medezeggenschap is het uitsterven nabij. Ondernemingsraden moeten zich meer gaan richten op alternatieve vormen van inspraak. De toename van de flexibilisering van de arbeidsmarkt van de afgelopen jaren heeft hiertoe geleid.

Dit is op te maken uit een verkennende notitie van de Social Economische Raad over enkele ontwikkelingen in de medezeggenschap sinds de invoering van de Wet op Ondernemingsraden (WOR).

Uit onderzoek is gebleken dat medezeggenschap nauwelijks is meegegroeid met veranderingen in organisaties, terwijl er tegelijkertijd steeds hogere eisen worden gesteld aan de deskundigheid OR-leden. OR-leden zijn niet goed genoeg op de hoogte over uitzendwerk, tijdelijke contracten, arbeidspools, in- en outsourcing, ongelijkheid van arbeidsvoorwaarden, flexibele arbeidstijden en ontslagvergoedingen.

Tegelijkertijd hebben uitzendkrachten minder toegang tot medezeggenschapsorganen. Flexibele arbeidskrachten zoals oproepkrachten en tijdelijke werknemers voelen zich in sommige gevallen minder betrokken bij de onderneming.

Door de toename van flexibele contracten binnen een bedrijf, wordt het moeilijker voor de OR om goed te functioneren. De werkgever heeft minder belang bij ondersteuning van de werknemerspositie van flexwerkers, terwijl het wel de taak van de OR is om de belangen van de organisatie en die van het personeel te overbruggen.

Uit onderzoek blijkt dat belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding hun waarde behouden, terwijl de vorm waarin het overleg plaatsvindt onder druk staat. Maatwerk wordt belangrijker dan collectieve regelingen en formele procedures. In de praktijk moeten meer ondernemingsraden, naast de ‘traditionele’ medezeggenschap meer aandacht besteden aan werkoverleg, werkbesprekingen, verbeterteams, kwaliteitskringen, vormen van zelfsturing, projectgroepen, intercollegiale consultaties en vakgroepen.

De vormen waarmee ondernemingen werken worden dus zeer divers en toegesneden op de situatie van de betreffende organisatie. Ondernemingen spelen in op de behoefte van de medewerkers om maar voor een beperkte periode betrokken te zijn bij nauw omschreven projecten die dicht aansluiten op de dagelijkse belevingswereld.

Later dit jaar wordt er in Praktijkblad Ondernemingsraad meer aandacht besteed aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

door Redactie ORnet

4 reacties

 • # 1

  JOhan Berends - Metamorfase

  De flexibilisering van de arbeidsmarkt zal de komende tijd doorzetten. Een vast contract en de vroegtijdige beëindiging daarvan wordt zeker c.q. 'goedkoper'. Het belang van de aandeelhouder als stakeholder neemt geleidelijk af. Om de bedrijfscontinuïteit - één van de doelen van medezeggenschap - te borgen, heeft juist de werkgever een flexibele kern-OR met expertgroepen nodig. In die expertgroepen moet ook ruimte zijn voor externe medewerkers (uitzendkrachten, ZZP-ers) die kennis en ervaring inbrengen van buiten het bedrijf. Deze ruimere opvatting over werknemersparticipatie komt de werkgever, maar ook de waardering van de OR-en ten goede is mijn opvatting. Ben zelf ervaren als manager (lijn en project), ZZP-er, zelfstandig ondernemer en nu duaal als externe consultant voor OR-en en directies, maar tegelijkertijd ook in loondienst in een andere branche. Ons denken over dat een vaste baan het hoogste goed is en de eenzijdige drang van vakbonden om alleen daar op te pleiten zijn niet meer van deze tijd. De OR kan de lead nemen hierin vanuit het bedrijf en alle krachten (vast en tijdelijk) verenigen in een succesvol model van werknemersparticipatie ten gunste van de werknemers en de werkgever. Probeer niet de trend te keren (flexibilisering), maar maak er gebruik van!

  grt
  JOhan
  Metamorfase

 • # 2

  henny nijenhuis

  Een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt is evenzo de hiermee onlosmakelijk verbonden marktwerking gedoemd te mislukken in de non-profit sector . Het idee vaste contracten niet meer van deze tijd versterkt o.a. de kloof jong versus oud ; waarbij oud ook nog eens door de overheid verplicht wordt langer door te werken ! Ook de overheid zou beter moeten waken over de rechtspositionele consequenties van marktwerking c.q. flexibilisering van de arbeidsmarkt , een herijking vanaf september / de verkiezingen is broodnodig om deze negatieve trend te keren . Maatschappelijke basisvoorzieningen worden door marktwerking c.q. flexibilisering enkel duurder i.p.v. duurzamer !

 • # 3

  Marcel Reijnen - De Pijl-mz

  Ik zie de thema's die de SER benoemd ook en ik ben het eens met de Johan en de SER dat deze problematieken door medezeggenschap opgepikt moet worden. Ik lees echter geen aanzet voor nieuwe vormen van medezeggenschap in dit artikel. Dat ondernemingsraden maatwerk moeten leveren in het belang van het goed functioneren van de organisatie is evident. Dat zij daarbij meer kennis van bedrijfskundige processen nodig hebben en beter de participatie van felxibele groepen moeten regelen in m.i. ook evident, maar dat kan prima in de huidige vorm met zo hier en daar misschien een extra convenant. Voor zover ik het artikel interpreteer is er dus meer een focus verlegging nodig van collectieve sociale randvoorwaarden en belangenbehartiging van vooral de vaste medewerkers, naar maatwerk bedrijfsmatige regelingen die ook belangen van flexwerkers behartigen en vooral naar strategische invloed op het bedrijfsbeleid, waaronder de keuze voor flexibilisering en effecten daarvan op het functioneren en de continuïteit van de organisatie en toekomst van het personeel (vast of flexibel).
  Gelukkig zitten veel ondernemingsraden, althans diegenen die ik mag adviseren, al op dit spoor.

 • # 4

  H. Werkendam

  Al jaren lang is er het probleem om alle zetels binnen de medezeggenschap gevuld te krijgen. Vaste medewerkers hebben daar vaak al geen lust toe, waarom wordt dan verwacht dat mensen uit de losse schil daar wel belangstelling voor zouden hebbbn ? Deze mensen willen hun werk doen, maar houden een oog op de markt gericht zodat ze tijdig de broodnodige overstap kunnen doen naar een volgende arbeidsomgeving. Je kan dan toch moeilijk verwachten dat zij zich gebonden voelen aan het bedrijf waar ze dan (toevallig werken). De OR bestaande uit vaste medewerkers zouden wel de belangen van de tijdelijke medewerkers moeten behartigen, niet uit eigen belang, maar uit solidariteit.

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.