Vraag en Antwoord

vraagteken9

Hier vind je antwoord op veelgestelde OR-vragen. De vragen zijn afkomstig uit de praktijk. Heb je zelf een vraag, gerelateerd aan medezeggenschap, stel dan hier gratis jouw OR-vraag.

De vragen worden beantwoord door CAOP.

Adviesrecht

 • Adviesrecht bij benoeming directeur

  Adviesrecht bij benoeming directeur

  In een organisatie is een statutair directeur vertrokken. De bestuurder vertelt de OR dat er voor de benoeming van een nieuwe statutair directeur geen adviesrecht van de OR is.

 • Rechten OR bij kluisjesreglement

  Rechten OR bij kluisjesreglement

  In een organisatie wil de werkgever een kluisjesreglement invoeren. Hierin komt te staan dat drie medewerkers een kluisje moeten delen en het kluisje aan het eind van de dag geheel leeg moet zijn. Bovendien beheren leidinggevenden ook de sleutels. Heeft de ondernemingsraad hier iets over te zeggen?

 • Adviesrecht over begroting

  Adviesrecht over begroting

  Heeft de ondernemingsraad adviesrecht met betrekking tot de begroting van een bedrijf?

 • Moet OR-advies openbaar zijn?

  Moet OR-advies openbaar zijn?

  Hoe openbaar is het advies van de ondernemingsraad formeel? Moet het advies na een bepaalde periode gepubliceerd worden?

 • Mag werkgever zomersluiting invoeren?

  Mag werkgever zomersluiting invoeren?

  Een werkgever wil een zomersluiting van de organisatie doorvoeren. Volgens de ondernemingsraad is dit in strijd met de cao. Welke bevoegdheden heeft de OR?

 • Adviesaanvraag publiceren

  Adviesaanvraag publiceren

  De OR wil een adviesaanvraag integraal publiceren. Mag dat?

 • Rechten OR bij payrollregeling

  Rechten OR bij payrollregeling

  In onze LinkedIn-groep werd de volgende vraag gesteld: heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een payrollregeling?

 • Personele gevolgen in adviesaanvraag?

  Personele gevolgen in adviesaanvraag?

  Wij hebben een adviesaanvraag ontvangen. Daarin staat niets over de gevolgen voor het personeel. Wat moet de ondernemingsraad hiermee?

 • Parkeergelegenheid na verhuizing

  Parkeergelegenheid na verhuizing

  Een bedrijf gaat verhuizen naar een nieuw pand. Bij het oude pand zijn er voor de medewerkers gratis parkeerplekken. Bij het nieuwe pand is geen rekening gehouden met medewerkers die met de auto komen. Zij moeten nu zelf parkeergeld betalen voor hun auto of overstappen op reizen met het openbaar vervoer. Wat kan de OR doen?

  1
 • Geheimhouding bij adviesaanvraag

  Geheimhouding bij adviesaanvraag

  Wij hebben een adviesaanvraag onder geheimhouding ontvangen. Blijft de geheimhouding ook bestaan na het uitbrengen van het advies?

 • Bevoegdheden bij organisatiejaarplan

  Bevoegdheden bij organisatiejaarplan

  Heeft de ondernemingsraad advies- of instemmingsrecht op het organisatiejaarplan voor het nieuwe jaar?

 • no-image

  Reorganisatie of organisatiewijziging?

  Wat is het verschil tussen een reorganisatie en een organisatiewijziging?

  2
 • no-image

  Welk recht bij organisatiewijziging?

  Is bij een organisatiewijziging het adviesrecht of het instemmingsrecht van toepassing?

 • Rol bij uitbreiding managementteam

  Rol bij uitbreiding managementteam

  Men wil het managementteam uitbreiden met een nieuw lid. Wat is hierbij de rol van de ondernemingsraad? Heeft de OR hier instemmingsrecht?

  1
 • Adviesrecht bij wijziging parkeerbeleid?

  Adviesrecht bij wijziging parkeerbeleid?

  "Ons parkeerreglement is vastgesteld in oktober 1999. Nu stelt het bestuur enkele aanpassingen voor. Heeft de OR adviesrecht?"

  1
 • Adviesaanvraag komt steeds te laat

  Adviesaanvraag komt steeds te laat

  "Ondanks herhaalde verzoeken van de ondernemingsraad blijft de bestuurder advies vragen op het moment dat het besluit feitelijk al is genomen, soms zelfs al is uitgevoerd. Wat te doen?"

 • Wat doe je na een negatief advies?

  Wat doe je na een negatief advies?

  "Kan de directie een negatief advies van de ondernemingsraad zo maar naast zich neerleggen?"

  1
 • no-image

  Vervallen functie adviesplichtig?

  De bestuurder wil een bepaalde functie laten vervallen en de werkzaamheden van deze functie verdelen onder een groep medewerkers met een andere functie. Is de bestuurder verplicht om een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad te sturen?

  1
 • no-image

  Wat is invloed van OR bij nieuwe directeur?

  De directeur gaat weg. Wordt de waarnemend directeur/beleidsmedewerkster dan automatsich directeur en hoe heeft het personeel en de ondernemingsraad daar invloed op?

  1
 • no-image

  Rechten OR bij reorganisatie

  De ondernemingsraad heeft adviesrecht, informatierecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Van welk recht mag de OR géén gebruik maken bij een reorganisatie?

 • no-image

  Invloed PVT bij procedure nieuwe bestuurder

  Welke mogelijkheden heeft een PVT als er een nieuwe bestuurder wordt aangenomen?

 • no-image

  Advies- en instemmingsaanvragen ook naar vakbond?

  Kort geleden werd onze secretaris benaderd door een van de vakbonden die ook leden heeft binnen onze organisatie. De vraag was of deze bond alle advies- en instemmingsaanvragen die wij als ondernemingsraad krijgen van de bestuurder ook kon ontvangen.

Arbeidsomstandigheden

 • Rechten bij inrichting van nieuwe werkplek?

  Rechten bij inrichting van nieuwe werkplek?

  "Heeft de ondernemingsraad bij de inrichting van een nieuw kantoor advies- of instemmingsrecht? Maakt het daarbij uit of het gaat om fysieke arbeidsomstandigheden - binnenklimaat, licht, geluid - of om de inrichting zelf?"

 • Verplichte naambadge

  Verplichte naambadge

  Sinds kort wordt een deel van onze werknemers verplicht een naambadge te dragen. Mag dat?

  2
 • Vaststellen dat werknemer ziek is

  Vaststellen dat werknemer ziek is

  Onze organisatie kent een gezondheidsbeleid. Daarin staat dat een leidinggevende mag bepalen of een medewerker ziek is of niet. Is dat juist? Dat kan toch alleen een arboarts vaststellen?

  2
 • Taakverdeling VGWM-commissie

  Taakverdeling VGWM-commissie

  Hoe is de taakverdeling geregeld in een VGWM-commissie?

Communiceren met achterban

Faciliteiten en ambtelijk secretaris 

 • Wie bepaalt de taak van de ambtelijk secretaris?

  Wie bepaalt de taak van de ambtelijk secretaris?

  De ondernemingsraad en bestuurder verschillen fundamenteel met elkaar van mening over de functie-inhoud van een nog aan te trekken ambtelijk secretaris. Wie heeft het hierin eigenlijk voor het zeggen?

 • Positie ambtelijk secretaris

  Positie ambtelijk secretaris

  Hoe ben je als ambtelijk secretaris (AS) normaliter ingebed in de organisatie? Valt de ambtelijk secretaris onder de ondernemingsraad, de directie, P&O, of anderszins?

 • Tijd voor OR-werk

  Tijd voor OR-werk

  Hoeveel uur per week mag een OR-lid aan de OR-taken besteden?

  2
 • Zakelijk e-mailadres voor OR?

  Zakelijk e-mailadres voor OR?

  Onze bestuurder vindt het niet wenselijk dat OR-leden een zakelijk e-mailadres krijgen, omdat zij flexwerkers zijn. Daarom maakt de ondernemingsraad gebruik van de gratis e-mailservice van Google Gmail. Het gevaar hierin is dat documenten die via deze "ongecontroleerde" kanalen gaan direct eigendom worden van Google.

 • Parttimers in de OR

  Parttimers in de OR

  Wat zijn de richtlijnen, met name met betrekking tot het aantal uren en de vergadertijden als parttimers deel willen uitmaken van een ondernemingsraad?

  3
 • no-image

  OR recht op een vaste plek in een flexkantoor?

  Bij ons in het nieuwe kantoor werken we met flexplekken. De ondernemingsraad moet ook gaan flexen. Is de ondernemer verplicht een of meerdere vaste werkplekken te regelen voor de ondernemingsraad?

  5

Instemmingsrecht

 • Rechten OR bij kluisjesreglement

  Rechten OR bij kluisjesreglement

  In een organisatie wil de werkgever een kluisjesreglement invoeren. Hierin komt te staan dat drie medewerkers een kluisje moeten delen en het kluisje aan het eind van de dag geheel leeg moet zijn. Bovendien beheren leidinggevenden ook de sleutels. Heeft de ondernemingsraad hier iets over te zeggen?

 • Mag werkgever vragen naar gezondheid?

  Mag werkgever vragen naar gezondheid?

  In een organisatie wil de directie jaargesprekken invoeren. De uitkomst van deze gesprekken zal ook gebruikt worden in het kader van duurzame inzetbaarheid. De werknemer wordt gevraagd hiervoor een formulier in te vullen, waarop ook specifieke vragen staan over zijn gezondheid. Zijn deze vragen wettelijk toegestaan of moet de ondernemingsraad hier op reageren?

 • Mag werkgever zomersluiting invoeren?

  Mag werkgever zomersluiting invoeren?

  Een werkgever wil een zomersluiting van de organisatie doorvoeren. Volgens de ondernemingsraad is dit in strijd met de cao. Welke bevoegdheden heeft de OR?

 • Aanpassing functiehuis

  Aanpassing functiehuis

  Wat zijn de rechten van de ondernemingsraad bij aanpassing van het functiehuis?

 • Rechten OR bij payrollregeling

  Rechten OR bij payrollregeling

  In onze LinkedIn-groep werd de volgende vraag gesteld: heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een payrollregeling?

 • Wijziging personeelshandboek

  Wijziging personeelshandboek

  Heeft de OR instemmingsrecht bij wijziging van het personeelshandboek?

 • Rechten bij invoering werkkostenregeling

  Rechten bij invoering werkkostenregeling

  Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij de komst van de werkkostenregeling?

 • Bevoegdheden bij kluisjesregeling

  Bevoegdheden bij kluisjesregeling

  In een bedrijf willen ze een kluisjesreglement opstellen. Hierin is geregeld dat één kluisje door drie medewerkers kan worden gebruikt. Daarnaast moet het kluisje aan het eind van de dag compleet leeg zijn en krijgen leidinggevenden ook een sleutel van de kluis. Heeft de ondernemingsraad hier iets over te zeggen?

 • Instemming bij inzet mystery guest

  Instemming bij inzet mystery guest

  Binnen een bedrijf is men bezig met het opstellen van een serviceconcept. Het bedrijf wil door middel van mystery guests controleren of de medewerkers zich aan het serviceconcept houden. De mystery guest zal een verslag van zijn bevindingen maken dit kan mogelijk in het dossier van de desbetreffende medewerker komen. Is dit een verkapte beoordeling van de werknemers en daardoor instemmingsplichtig?

 • Instemmingsrecht reiskostenregeling

  Instemmingsrecht reiskostenregeling

  Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een wijziging van de reiskostenregeling?

 • no-image

  Instemmingsrecht bij traineeship

  Binnen onze instelling bieden wij een traineeship aan. Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij deze ontwikkeling?

 • no-image

  Instemmingsrecht bij aanvraag VOG?

  De werkgever wil een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht stellen bij nieuwe medewerkers. Valt dit onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad?

  1
 • Bevoegdheden bij organisatiejaarplan

  Bevoegdheden bij organisatiejaarplan

  Heeft de ondernemingsraad advies- of instemmingsrecht op het organisatiejaarplan voor het nieuwe jaar?

 • Aanpassing werktijden

  Aanpassing werktijden

  Onze organisatie heeft de werktijden veranderd: we moeten nu om 7.45 uur beginnen in plaats van om 8.00 uur. Dit is toch een verandering in de regeling die instemmingsplichtig is?

  4
 • no-image

  Welk recht bij organisatiewijziging?

  Is bij een organisatiewijziging het adviesrecht of het instemmingsrecht van toepassing?

 • Wijzigingen per vestiging

  Wijzigingen per vestiging

  Onze zorgorganisatie heeft verschillende locaties, verspreid over verschillende steden. De laatste tijd zijn er regelmatig wijzigingen in de werktijden.

  1
 • no-image

  Instemmingsrecht bij aanstellen...

  De ondernemingsraad heeft de klokkenluidersregeling ter instemming aangeboden gekregen. Daarin staat vermeld dat de organisatie een vertrouwenspersoon gaat aanstellen voor medewerkers die gebruik maken van de klokkenluidersregeling.

 • Adviesrecht bij wijziging parkeerbeleid?

  Adviesrecht bij wijziging parkeerbeleid?

  "Ons parkeerreglement is vastgesteld in oktober 1999. Nu stelt het bestuur enkele aanpassingen voor. Heeft de OR adviesrecht?"

  1
 • no-image

  Inschakelen deskundigen instemmingsplichtig?

  Onze ondernemingsraad heeft na de RIE een plan van aanpak ter instemming voorgelegd gekregen. Een van de elementen is dat indien noodzakelijk een extern bureau ingeschakeld wordt. Heeft de OR op het inzetten van een extern bureau apart instemmingsrecht?

  1
 • no-image

  Snipperbeleid instemmingsplichtig?

  Wij werken in middelgroot bedrijf in een volcontinu productieproces in een aantal verschillende ploegensystemen.

  1
 • no-image

  Rechten OR bij attentieregeling

  Onlangs hebben wij een adviesaanvraag ontvangen over een nieuwe attentieregeling voor het personeel. We twijfelen echter of dit wel onder het adviesrecht valt. Valt een attentieregeling niet onder beloningen en dus onder het instemmingsrecht?

  2
 • no-image

  Primaire arbeidsvoorwaarden wijzigingen zonder...

  Instemming nodig voor wijziging primaire arbeidsvoorwaarden?

 • no-image

  Advies- en instemmingsaanvragen ook naar vakbond?

  Kort geleden werd onze secretaris benaderd door een van de vakbonden die ook leden heeft binnen onze organisatie. De vraag was of deze bond alle advies- en instemmingsaanvragen die wij als ondernemingsraad krijgen van de bestuurder ook kon ontvangen.

Medezeggenschapstructuur

 • WOR in onderwijs

  WOR in onderwijs

  Welke medezeggenschap binnen het onderwijs wordt geregeld door de Wet op de ondernemingsraden?

 • OR na pensioen

  OR na pensioen

  Een van onze OR-leden gaat met vervroegd pensioen. Mag hij zijn lidmaatschap in de OR voortzetten?

 • Niet gekozen kandidaten betrekken bij OR-werk

  Niet gekozen kandidaten betrekken bij OR-werk

  Kan de ondernemingsraad in overleg met de bestuurder de niet gekozen kandidaten toch betrekken bij de OR?

 • Wat is een personeelsvergadering?

  Wat is een personeelsvergadering?

  Naast een ondernemingsraad (OR) en een personeelsvertegenwoordiging (PVT) bestaat er ook een personeelsvergadering (PV). Wat houdt dit in?

 • no-image

  Onderdeelcommissie disfunctioneert

  Als een onderdeelcommissie (OC) niet naar behoren werkt, kan deze dan ontbonden worden? De ondernemingsraad zou de taken dan overnemen. Of is het mogelijk dat er enkele leden uit de onderdeelcommissie worden gezet, waarna het dagelijks bestuur deze plekken opvult?

 • no-image

  Wat is onze positie bij tweelaagse zeggenschap?

  Onze dienst is aan het reorganiseren en dat betekent ook iets voor de medezeggenschap. Nu heeft elke regio zijn eigen ondernemingsraad met eronder onderdeelcommissies (OC's) en erboven een COR. De bestuurder wil in de nieuwe structuur een tweelaagse zeggenschap, terwijl wij drielaagse medezeggenschap willen houden. Wat is onze positie?

 • no-image

  OR kleiner bij krimp organisatie?

  Moet het aantal OR-leden verminderd worden als de organisatie kleiner wordt?

 • no-image

  OR-lid vervangen bij ziekte?

  Een van de OR-leden is al meer dan een half jaar ziek. Het ziet er naar uit dat dit nog lang gaat duren. Wat zijn de mogelijkheden voor vervanging van een OR-lid?

  1
 • no-image

  Geen kandidaten voor OR

  Heeft het voor een werkgever juridische of financiële consequenties als hij wel acties onderneemt om een ondernemingsraad op te richten, maar dit niet lukt door te weinig aanmeldingen?

  2
 • no-image

  Bestuurdersaansprakelijkheid

  Het blijkt dat onze organisatie de laatste vier jaar niet goed is bestuurd. Het bestuur, directie en interimmers hebben niet de juiste stappen genomen, waardoor wij nu in een uitzonderlijk slechte financiële situatie zitten. Er moet nu stevig bezuinigd worden. Is er een mogelijkheid om het toenmalig bestuur aansprakelijk te stellen? Of zijn er andere acties mogelijk?

 • no-image

  Vrijwilligers in de OR

  Wij hebben vrijwilligers in onze organisatie. Kunnen zij ook in de ondernemingsraad komen?

 • no-image

  Invloed PVT bij procedure nieuwe bestuurder

  Welke mogelijkheden heeft een PVT als er een nieuwe bestuurder wordt aangenomen?

 • no-image

  Hoe wordt een vaste commissie samengesteld?

  De ondernemingsraad wil een vaste commissie instellen. Worden de leden door verkiezingen gekozen of mag de OR geschikte werknemers (niet OR-leden) aandragen?

 • no-image

  Maximum aantal OR-vacatures

  Van onze ondernemingsraad blijven twee van de zeven OR-leden over. Wat als er te weinig OR-leden overblijven? Mag of moet de GOR dan bij springen?

 • no-image

  Registratie ondernemingsraad

  Moet onze ondernemingsraad ook geregistreerd zijn?

OR-verkiezingen

 • Verkiezing uitstellen

  Verkiezing uitstellen

  Een bedrijf zit midden in een reorganisatie, die zeker nog een half jaar gaat duren. Kunnen tussentijdse OR-verkiezingen uitgesteld worden totdat duidelijk is hoe de organisatie eruit komt te zien?

 • Vetorecht bij OR-verkiezingen

  Vetorecht bij OR-verkiezingen

  Heeft de ondernemer een vetorecht met betrekking tot de uitslag van OR-verkiezingen?

 • Landelijke OR-verkiezing gemeenten verplicht?

  Landelijke OR-verkiezing gemeenten verplicht?

  In maart 2014 worden er weer landelijke verkiezingen voor ondernemingsraden van gemeenten georganiseerd. Is het voor gemeenten verplicht om aan de landelijke verkiezingsdag mee te doen?

 • no-image

  Mag OR zelf mensen kiezen om vacatures op te...

  Twee OR-leden zijn onlangs uit de ondernemingsraad gestapt. Is de OR verplicht via verkiezingen twee nieuwe kandidaten te zoeken? Of kan de ondernemingsraad zelf twee collega's benaderen en deze personen zonder verkiezingen in de OR plaats laten nemen?

  7
 • no-image

  Vakbondslid op vrije lijst

  Mag een vakbondslid op de vrije lijst staan bij OR-verkiezingen, als er wel vakbondslijsten worden ingeleverd?

 • Aantal tussentijdse verkiezingen

  Aantal tussentijdse verkiezingen

  Hoe vaak mogen er tussentijdse verkiezingen worden gehouden?

 • no-image

  OR-voorzitter legt functie neer

  De voorzitter van de ondernemingsraad legt zijn functie neer. Welke procedure moet gevolgd worden om de nieuwe voorzitter te kiezen of aan te stellen?

 • no-image

  Maximum aantal zittingstermijnen

  Hoe vaak mag ik mij herkiesbaar stellen als OR-lid?

  4
 • no-image

  Aantal leden in OR verlagen

  De ondernemingsraad wil graag het aantal OR-leden lager laten zijn dan wettelijk is bepaald. De Raad van Bestuur geeft hier toestemming voor. Het is daarom nodig dat het OR-reglement wordt aangepast. Vanaf wanneer gaat deze wijziging in? En hoe gaan we om met tussentijds vrijgekomen vacatures?

 • no-image

  OR-kandidaat trekt zich terug

  Is het mogelijk om je als kandidaat terug te trekken voor de OR-verkiezingen en zo ja, welke officiële handelingen moeten hiervoor verricht worden?

 • Evenveel stemmen

  Evenveel stemmen

  Wat doe je als er twee kandidaten bij OR-verkiezingen evenveel stemmen krijgen? Moeten er dan nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven tussen alle kandidaten of moeten er verkiezingen gehouden worden tussen de twee kandidaten?

  1
 • no-image

  Moet vacature opgevuld worden?

  Onze ondernemingsraad heeft een ongeveer drie maanden geleden tussentijdse verkiezingen gehouden. Nu heeft er zich na die tijd weer iemand aangemeld voor een vacature.

  1
 • no-image

  Vakbondslid op vrije lijst?

  Mag iemand, die lid is van een vakbond, zich bij OR-verkiezingen op de vrije lijst plaatsen?

  7
 • no-image

  Bezwaren achterban bij uitstellen verkiezingen

  In verband met de afstoting van en bedrijfsonderdeel, wil de ondernemingsraad de verkiezingen met een half jaar uitstellen. De ondernemingsraad wil dit kenbaar maken aan de achterban met de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar. Nu vraagt de OR zich af of er een bepaald aantal bezwaarmakers moet zijn of dat dat één bezwaarmaker genoeg kan zijn om de OR-verkiezingen niet uit te stellen.

  2
 • no-image

  Herkiesbaar stellen OR-voorzitter

  'Hoe vaak mag een OR-voorzitter herkozen worden?'

  1
 • Eisen stembiljet

  Eisen stembiljet

  Aan welke eisen moet een papieren stembiljet voldoen om geldig te zijn? Wordt hierop de naam van de medewerker vermeld?

  4

Reorganisatie, fusie of overname

Werkwijze OR

 • OR bang voor belangenverstrengeling

  OR bang voor belangenverstrengeling

  Onze OR-voorzitter heeft de laatste tijd wel erg veel contact met de bestuurder. Wij zijn bang voor belangenverstrengeling. Wat kunnen wij, andere OR-leden, doen?

 • OR en uitzendkrachten

  OR en uitzendkrachten

  Kan de ondernemingsraad iets betekenen voor uitzendkrachten en vrijwilligers? Nu wordt er bij ons bedrijf gezegd dat uitzendkrachten en vrijwilligers niet in dienst zijn bij onze onderneming en dat dit de reden is dat de OR niks voor hen kan betekenen.

 • no-image

  Mag dagelijks bestuur kleine beslissingen nemen?

  Het dagelijks bestuur wil graag beslissingsrecht hebben om snel 'kleine' beslissingen te kunnen nemen. Kan dat?

 • no-image

  Bijwonen vergadering door toekomstig OR-lid

  Mag een OR-lid dat nieuw is gekozen de laatste vergaderingen van de 'oude' ondernemingsraad bijwonen? Of moet hij wachten tot de nieuwe zittingsperiode?

 • no-image

  Invloed OR op beleid

  We zijn een nieuwe ondernemingsraad. Hoe kan onze raad invloed uitoefenen op het beleid?

Overige vragen

 • Mag OR zomaar reglement wijzigen?

  Mag OR zomaar reglement wijzigen?

  Een nieuwe ondernemingsraad wil het OR-reglement vervangen. Mag dat zomaar?

 • Medewerker non-actief. Ook voor OR-werk?

  Medewerker non-actief. Ook voor OR-werk?

  Een medewerker die tevens OR-lid is, wordt op non-actief gezet voor zijn functie. Mag hij nu ook zijn OR-werkzaamheden niet meer uitvoeren?

 • Adviesrecht over begroting

  Adviesrecht over begroting

  Heeft de ondernemingsraad adviesrecht met betrekking tot de begroting van een bedrijf?

 • WOR in onderwijs

  WOR in onderwijs

  Welke medezeggenschap binnen het onderwijs wordt geregeld door de Wet op de ondernemingsraden?

 • OR-jaarverslag verplicht?

  OR-jaarverslag verplicht?

  Een ondernemingsraad verstuurt ieder kwartaal een nieuwsbrief. De bestuurder vindt het niet nodig dat de OR een jaarverslag maakt. Is de OR verplicht om een jaarverslag te maken? Zijn ze in overtreding als ze het niet doen?

 • Uitsluiting stemrecht OR-lid

  Uitsluiting stemrecht OR-lid

  Kan de ondernemingsraad een OR-lid zijn stemrecht ontnemen wanneer hij of zij zelf door het besluit geraakt wordt?

 • OR na pensioen

  OR na pensioen

  Een van onze OR-leden gaat met vervroegd pensioen. Mag hij zijn lidmaatschap in de OR voortzetten?

 • 5 meest gestelde vragen van 2013

  5 meest gestelde vragen van 2013

  Op ORnet vind je de antwoorden op veel gestelde vragen over OR-werk, medezeggenschap en arbeid. Het afgelopen jaar hielden de volgende onderwerpen jullie het meeste bezig.

 • Personele gevolgen in adviesaanvraag?

  Personele gevolgen in adviesaanvraag?

  Wij hebben een adviesaanvraag ontvangen. Daarin staat niets over de gevolgen voor het personeel. Wat moet de ondernemingsraad hiermee?

 • Verplichte functiewijziging door OR-voorzitterschap

  Verplichte functiewijziging door...

  Mag de werkgever van de OR-voorzitter vragen een andere functie te bekleden, omdat hij van mening is dat het werken in ploegendienst niet te combineren is met het voorzitterschap van de ondernemingsraad?

  1
 • Wie bepaalt de taak van de ambtelijk secretaris?

  Wie bepaalt de taak van de ambtelijk secretaris?

  De ondernemingsraad en bestuurder verschillen fundamenteel met elkaar van mening over de functie-inhoud van een nog aan te trekken ambtelijk secretaris. Wie heeft het hierin eigenlijk voor het zeggen?

 • Niet gekozen kandidaten betrekken bij OR-werk

  Niet gekozen kandidaten betrekken bij OR-werk

  Kan de ondernemingsraad in overleg met de bestuurder de niet gekozen kandidaten toch betrekken bij de OR?

 • Rechten bij invoering werkkostenregeling

  Rechten bij invoering werkkostenregeling

  Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij de komst van de werkkostenregeling?

 • Wat is een personeelsvergadering?

  Wat is een personeelsvergadering?

  Naast een ondernemingsraad (OR) en een personeelsvertegenwoordiging (PVT) bestaat er ook een personeelsvergadering (PV). Wat houdt dit in?

 • Bevoegdheden bij kluisjesregeling

  Bevoegdheden bij kluisjesregeling

  In een bedrijf willen ze een kluisjesreglement opstellen. Hierin is geregeld dat één kluisje door drie medewerkers kan worden gebruikt. Daarnaast moet het kluisje aan het eind van de dag compleet leeg zijn en krijgen leidinggevenden ook een sleutel van de kluis. Heeft de ondernemingsraad hier iets over te zeggen?

 • Kosten scholing PVT

  Kosten scholing PVT

  De directie stelt dat de personeelsvertegenwoordiging zijn eigen scholing moet betalen, omdat er geen scholingsbudget afgesproken is. Kan dat zomaar?

 • Instemmingsrecht reiskostenregeling

  Instemmingsrecht reiskostenregeling

  Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een wijziging van de reiskostenregeling?

 • no-image

  Is die informatie écht vertrouwelijk?

  De bestuurder plakt regelmatig het etiket 'vertrouwelijk' op een stuk. Daardoor kan de ondernemingsraad medewerkers niet laten meedenken. Bestaan er regels op dat punt?

 • no-image

  Instemmingsrecht bij traineeship

  Binnen onze instelling bieden wij een traineeship aan. Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij deze ontwikkeling?

 • no-image

  Onderdeelcommissie disfunctioneert

  Als een onderdeelcommissie (OC) niet naar behoren werkt, kan deze dan ontbonden worden? De ondernemingsraad zou de taken dan overnemen. Of is het mogelijk dat er enkele leden uit de onderdeelcommissie worden gezet, waarna het dagelijks bestuur deze plekken opvult?

 • no-image

  Instemmingsrecht bij aanvraag VOG?

  De werkgever wil een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht stellen bij nieuwe medewerkers. Valt dit onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad?

  1
 • no-image

  Wat is onze positie bij tweelaagse zeggenschap?

  Onze dienst is aan het reorganiseren en dat betekent ook iets voor de medezeggenschap. Nu heeft elke regio zijn eigen ondernemingsraad met eronder onderdeelcommissies (OC's) en erboven een COR. De bestuurder wil in de nieuwe structuur een tweelaagse zeggenschap, terwijl wij drielaagse medezeggenschap willen houden. Wat is onze positie?

 • no-image

  OR kleiner bij krimp organisatie?

  Moet het aantal OR-leden verminderd worden als de organisatie kleiner wordt?

 • Aanpassing werktijden

  Aanpassing werktijden

  Onze organisatie heeft de werktijden veranderd: we moeten nu om 7.45 uur beginnen in plaats van om 8.00 uur. Dit is toch een verandering in de regeling die instemmingsplichtig is?

  4
 • no-image

  Welk recht bij organisatiewijziging?

  Is bij een organisatiewijziging het adviesrecht of het instemmingsrecht van toepassing?

 • Rol bij uitbreiding managementteam

  Rol bij uitbreiding managementteam

  Men wil het managementteam uitbreiden met een nieuw lid. Wat is hierbij de rol van de ondernemingsraad? Heeft de OR hier instemmingsrecht?

  1
 • Reistijd OR-cursus declareren?

  Reistijd OR-cursus declareren?

  Onze ondernemingsraad volgt een dagcursus van acht uur. Daarnaast is men in totaal vier uur kwijt aan de heen- en terugreis. is het redelijk dat men deze vier uur als gewone uren kan compenseren of komen deze uren voor eigen rekening?

  6
 • no-image

  Instemmingsrecht bij aanstellen...

  De ondernemingsraad heeft de klokkenluidersregeling ter instemming aangeboden gekregen. Daarin staat vermeld dat de organisatie een vertrouwenspersoon gaat aanstellen voor medewerkers die gebruik maken van de klokkenluidersregeling.

 • no-image

  OR-lid vervangen bij ziekte?

  Een van de OR-leden is al meer dan een half jaar ziek. Het ziet er naar uit dat dit nog lang gaat duren. Wat zijn de mogelijkheden voor vervanging van een OR-lid?

  1
 • no-image

  Geen kandidaten voor OR

  Heeft het voor een werkgever juridische of financiële consequenties als hij wel acties onderneemt om een ondernemingsraad op te richten, maar dit niet lukt door te weinig aanmeldingen?

  2
 • no-image

  OR-scholing in bedrijfsopleidingsplan

  Onze bestuurder wil de scholingskosten van de ondernemingsraad voor het komende jaar opnemen in het opleidingsplan van de organisatie.

  1
 • no-image

  Afboeken ATV-dagen bij parttimers

  Medewerkers binnen ons bedrijf hebben jaarlijks recht op 25 vakantiedagen en zes ATV-dagen, waarvan er drie worden aangewezen door de directie (collectieve ATV-dagen).

  1
 • no-image

  Bestuurdersaansprakelijkheid

  Het blijkt dat onze organisatie de laatste vier jaar niet goed is bestuurd. Het bestuur, directie en interimmers hebben niet de juiste stappen genomen, waardoor wij nu in een uitzonderlijk slechte financiële situatie zitten. Er moet nu stevig bezuinigd worden. Is er een mogelijkheid om het toenmalig bestuur aansprakelijk te stellen? Of zijn er andere acties mogelijk?

 • no-image

  Snipperbeleid instemmingsplichtig?

  Wij werken in middelgroot bedrijf in een volcontinu productieproces in een aantal verschillende ploegensystemen.

  1
 • no-image

  Rechten OR bij attentieregeling

  Onlangs hebben wij een adviesaanvraag ontvangen over een nieuwe attentieregeling voor het personeel. We twijfelen echter of dit wel onder het adviesrecht valt. Valt een attentieregeling niet onder beloningen en dus onder het instemmingsrecht?

  2
 • no-image

  Vrijwilligers in de OR

  Wij hebben vrijwilligers in onze organisatie. Kunnen zij ook in de ondernemingsraad komen?

 • no-image

  Primaire arbeidsvoorwaarden wijzigingen zonder...

  Instemming nodig voor wijziging primaire arbeidsvoorwaarden?

 • no-image

  Hoe wordt een vaste commissie samengesteld?

  De ondernemingsraad wil een vaste commissie instellen. Worden de leden door verkiezingen gekozen of mag de OR geschikte werknemers (niet OR-leden) aandragen?

 • no-image

  Maximum aantal OR-vacatures

  Van onze ondernemingsraad blijven twee van de zeven OR-leden over. Wat als er te weinig OR-leden overblijven? Mag of moet de GOR dan bij springen?

 • no-image

  Registratie ondernemingsraad

  Moet onze ondernemingsraad ook geregistreerd zijn?