Medewerkers

Medewerkers binnen het bedrijf hebben te maken met verschillende regelingen. Tips voor de ondernemingsraad over hun rol en zeggenschap bij zulke regelingen.

meest recent

laatste reacties

 • @Paula, Zeker kan de or nee zeggen. Uitgangspunt is "afspraak is afspraak" en als de werkgever de arbeidsvoorwaarde pensioen wil versoberen zal hiertegenover een passende...

  G. van der Toolen
 • Kan een werkgever in januari al vertellen waar je recht op heb,met het nieuwe wkr systeem?

  H.d.c Veerman
 • "Kijken we naar de onderzoeksresultaten, dan zien we dat organisaties het meeste baat hebben bij de verstrekking van ICT-middelen die het makkelijker maken om buiten kantoor te...

  A.J. Kuyper
 • HNW betekent vooral flexibele werkplekken, ook thuis, waardoor op huisvesting en reiskosten bespaard kan worden. Plus, minder vaak en minder lang ziekmelden, want je kunt...

  P Elderson
 • Het probleem van duurzame inzetbaarheid is duidelijk. Binnen Wageningen UR hebben wij een effectief programma ontwikkeld om medewerkers te helpen vitaal en gemotiveerd door te...

  JGH Peeters
 • Natuurlijk is HNW niet alleen maar thuiswerken ! Het gaat uiteraard om grotere flexibiliteit en meer verantwoordelijkheid m.b.t. arbeidstijden en afgesproken targets/output. Dat...

  A.J. Kuyper
 • Beste Hans, ook bij het verlengen van een rechtstreeks verzekerde regeling geldt instemmingsrecht. Het verlengen van de pensioenregeling zal bij hoge uitzondering tegen dezelfde...

  Jan Rouma
 • Kan een ondernemingsraad ook 'nee' zeggen bij een pensioenverzekering als bestuurder de pensioenleeftijd wil verhogen van 65 naar 67 jaar, zonder dat daar compensatie...

  Paula
 • Als het om maatwerkafspraken gaat dan mag je volgens onze jurist ook afspraken maken voor een kleine groep en dan geld dit alleen voor deze groep en niet voor de hele...

  Rob Coppoolse
 • In principe is het meer flexibel kunnen werken een groot voordeel. Maar in feite wordt je een beetje flauw van het steeds terugkerende HNW onderwerp in vakbladen, infomail en...

  Reinder Hoomans