Exclusief toegankelijk Registreer voor onbeperkte toegang tot ORnet.nl Lees meer

Medewerkers

Medewerkers binnen het bedrijf hebben te maken met verschillende regelingen. Tips voor de ondernemingsraad over hun rol en zeggenschap bij zulke regelingen.

meest recent

laatste reacties

 • Het probleem van duurzame inzetbaarheid is duidelijk. Binnen Wageningen UR hebben wij een effectief programma ontwikkeld om medewerkers te helpen vitaal en gemotiveerd door te...

  JGH Peeters
 • Natuurlijk is HNW niet alleen maar thuiswerken ! Het gaat uiteraard om grotere flexibiliteit en meer verantwoordelijkheid m.b.t. arbeidstijden en afgesproken targets/output. Dat...

  A.J. Kuyper
 • Beste Hans, ook bij het verlengen van een rechtstreeks verzekerde regeling geldt instemmingsrecht. Het verlengen van de pensioenregeling zal bij hoge uitzondering tegen dezelfde...

  Jan Rouma
 • Kan een ondernemingsraad ook 'nee' zeggen bij een pensioenverzekering als bestuurder de pensioenleeftijd wil verhogen van 65 naar 67 jaar, zonder dat daar compensatie...

  Paula
 • Als het om maatwerkafspraken gaat dan mag je volgens onze jurist ook afspraken maken voor een kleine groep en dan geld dit alleen voor deze groep en niet voor de hele...

  Rob Coppoolse
 • In principe is het meer flexibel kunnen werken een groot voordeel. Maar in feite wordt je een beetje flauw van het steeds terugkerende HNW onderwerp in vakbladen, infomail en...

  Reinder Hoomans
 • Geldt de instemmingsplicht bij een verzekerd pensioen ook als de werkgever de oveereenkomst met de pensioenverzekeraar verlengd?

  Hans
 • Ik zie nergens een referentie naar een Deelnemersraad van een fonds. Adviesrecht t.a.v. het pensioenreglement en een groot aantal onderwerpen van algemene strekking in het fonds...

  George Grootens
 • Ik raad het af om het pensioen onder te brengen bij de financiele commissie. Dit onderwerp is veel te ingewikkeld om het erbij te doen. Ons bedrijf heeft een OPF en de OR heeft...

  Piet Bos
 • Heeft men in Den Haag het boek 'Regeren voor Dummies' al gelezen?!

  Grunn