Artikel

Compensatie werkgever bij slechte beleggingsresultaten

0 3437 Medewerkers

Wij kregen van een ondernemingsraad de vraag of het mogelijk is om werknemers die vlak voor hun pensioendatum zitten en deelnemen aan een beschikbare premieregeling te compenseren.

Door de financiële crisis is veel van de opgebouwde waarde in deze beschikbare premieregeling (premieovereenkomst) verdampt en daardoor kan veel minder pensioen worden aangekocht dan verwacht. De werkgever wil werknemers de helpende hand toesteken en hen compenseren voor het verlies aan rendement zodat er voor hem een acceptabel pensioen overblijft.

Is echter een dergelijke compensatie voor een werknemer die op zeer korte termijn met pensioen gaat wel toegestaan?

Antwoord
Bij de beantwoording van bovengenoemde vraag komen diverse aandachtsgebieden aan de orde. Naast fiscale aspecten spelen zeer zeker gelijke behandelingsaspecten een belangrijke rol.

Pensioen is een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Op grond van artikel 5 van de Algemene wet gelijke behandeling mag de werkgever geen onderscheid maken bij de arbeidsvoorwaarden. Door bovengenoemde compensatie alleen te geven aan een deelnemer die vlak voor zijn pensioendatum staat wordt naar onze mening gehandeld in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling.

Doordat een “oudere” deelnemer gecompenseerd wordt staat deze actie van de werkgever zeker ook op gespannen voet met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Immers een oudere deelnemer krijgt een compensatie terwijl een jongere deelnemer geen compensatie ontvangt.

De fiscus is duidelijk en stelt zich op het standpunt dat het in beginsel niet mogelijk is onderrendement dat is behaald door eerder ingelegde premies te compenseren. Het beleggingsrisico is volledig voor rekening van de werknemer. Wel is het mogelijk om eventueel niet gebruikte fiscale ruimte in de beschikbare premie alsnog te benutten.

Je kan zelfs op grond van de Pensioenwet verdedigen dat een compensatie niet is toegestaan. In beginsel is het beleggingsrisico in een premieovereenkomst voor rekening van de deelnemer. Door de compensatie komt een gedeelte van het beleggingsrisico voor rekening van de werkgever. Dit beleggingsrisico wordt echter niet extern ondergebracht maar wordt door de werkgever in eigen beheer gehouden. Dit komt niet overeen met de verplichting van artikel 23 Pensioenwet dat een pensioenverplichting buiten de onderneming ondergebracht moet worden.

Wij zijn dus van mening dat een dergelijke compensatie niet mogelijk is omdat gelijke behandelingsaspecten en de mening van de fiscus zich hier tegen verzetten.

Door Hans Kennis, pensioenadviseur Montae Pensioen Kijk ook op www.ORpensioen.nl

 

door Redactie ORnet

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.