Artikel

Verhoging targets niet instemmingsplichtig

1 2350 Medewerkers

Een bestuurder verhoogt de targets voor verkoop van mobiele abonnementen. De OR vindt het besluit instemmingsplichtig, omdat die gevolgen kan hebben voor de bonussen van een bepaalde groep werknemers.

De rechter stelt dat het beloningssysteem niet is veranderd en dat de regeling niet tot doel heeft om een bepaalde groep werknemers uit te sluiten.

Feiten

De ondernemer deelt aan de ondernemingsraad per brief mee dat de target voor verkoop van nieuwe mobiele abonnementen wordt verhoogd van 75 naar 85 procent. Hierop roept de ondernemingsraad de nietigheid van het besluit in, aangezien geen instemming is gevraagd voor een besluit dat een wijziging van het beloningssysteem betekent. De kantonrechter wijst de vordering af, waarop de OR in hoger beroep gaat bij het Gerechtshof.
De OR stelt dat het verhogen van de ondergrens invloed heeft op de beloning van een groep medewerkers. Het besluit moet dus worden beschouwd als een wijziging van de beloningsregeling in de zin van artikel 27 lid 1 suc c WOR.

Gerechtshof

Het hof acht van belang dat de targets als haalbaar kunnen worden beschouwd. De ondernemer heeft met de verhoging van de ondergrens enkel het verhogen van de verkoopinspanningen beoogd. Al met al is onvoldoende gebleken dat door het besluit een regeling voor een bepaalde groep mensen is gewijzigd. De OR wordt in het ongelijk gesteld.

Commentaar

De ondernemingsraad heeft alleen een instemmingsrecht met betrekking tot een wijziging van de systematiek van een beloningsregeling. Een bonusregeling als zodanig staat niet genoemd in de limitatieve opsomming van artikel 27 lid 1 WOR. Uit de rechtspraak blijkt echter dat deze opsomming niets afdoet aan het feit dat doel en strekking van een besluit bepalend zijn voor de vraag of het besluit onder de werking van artikel 27 WOR valt. Een bonusregeling valt op zich wel aan te merken als een beloningssysteem in de zin van de WOR. In dit geval is echter geen sprake van een wijziging van het systeem. Het doel is niet om werknemers uit te sluiten van de regeling. Feitelijk worden er geen werknemers buitengesloten op het moment dat zij de ondergrens voor de targets halen.

door Redactie ORnet

Eén reactie

  • # 1

    NoNo

    Hier uit blijkt hoe vorzichtig je moet zijn bij het geven van instemming voor dat zo'n regeling van start gaat.

    Iedereen voelt op zijn klompen aan dat in dit geval de target ook naar 90 of 95% kan gaan, met als gevolg dat er voor niemand iets overblijft.

    Het systeem verandert niet, maar leg het maar eens uit aan je achterban.

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.