Exclusief toegankelijk Registreer voor onbeperkte toegang tot ORnet.nl Lees meer

Artikel

OR-nieuwsbrief

0 7428 OR-organisatie

Veel OR'en doen schriftelijk mededelingen aan de achterban. Soms noemen ze het eenvoudig OR-nieuwsbrief, soms geven ze namen als De Spreekbuis of Inspraak. De vorm kan variëren van een simpel A4-tje tot een vierkleuren-drukwerkje.

Kijk met behulp van deze checklist eens kritisch naar het eigen OR-bericht.

 

 
Vooraf 
• Kies bij het bepalen van de verschijningsfrequentie  voor haalbaarheid en regelmaat. Liever een nieuwsbrief die trouw elke eerste week van het nieuwe kwartaal verschijnt, dan een die tien keer per jaar verschijnt met zeer onregelmatige tussenpozen. 


• Kies een verspreidingswijze  waarbij de kans dat elke werknemer een eigen exemplaar ontvangt het grootst is. In sommige organisaties is het haalbaar de verspreiding te koppelen aan salarisoverzichten. Andere ondernemingsraden kunnen het zich financieel permitteren de or-nieuwsbrief aan de huisadressen toe te zenden. Ook het verstrekken van een afgeteld aantal exemplaren per werkeenheid is een mogelijkheid. 


• Ga uiterst nauwkeurig om met binnengekomen reacties . Laat bij niet-anonieme berichten de afzender steeds weten dat je de reactie hebt ontvangen, wat je ermee gaat doen en wat je ermee hebt gedaan. Gebruik deze informatie zo mogelijk ook voor een volgende aflevering. Anderen kunnen dan zien dat er medewerkers zijn die wél reageren. 


• Controleer van tijd tot tijd bij enkele lezers hoe het blad overkomt en wat ze van de inhoud vinden. Gebruik deze reacties om vorm en inhoud aan te passen.

 

Checklist
 

De inhoud


• Zijn de onderwerpen boeiend voor het merendeel van de lezers?
• Worden de (gevolgen van) ontwikkelingen beschreven op het niveau van werk en werkplek? 
• Is de woordkeus en zinsbouw aangepast aan de gemiddelde lezer?
• Nodigen de bijdragen uit tot reacties? 
• Geeft elke aflevering duidelijk aan hoe de medewerker kan reageren?

 

De vorm

• Valt de nieuwsbrief meteen op? 
• Nodigt de nieuwsbrief door zijn uiterlijk uit tot lezen? 
• Staan er illustraties in? 
• Is de uitgave herkenbaar door voorblad, logo, kleur, en dergelijke? 
• Bevat elke or-nieuwsbrief iets verrassends?

 

Verder

• Staat de raad als geheel achter de inhoud? 
• Lukt het de nieuwsbrief met vaste regelmaat te produceren? 
• Ontvangt iedere medewerker het blad? 
• Reageert de or op niet-anonieme reacties? 
• Controleert de raad wat de lezers van de nieuws vinden?

 

 

 

 

door Redactie ORnet laatste update:28 jan 2010

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.