Artikel

Checklist: ambtelijk secretaris en nieuwe OR-leden

0 4982 OR-organisatie

De rol van de ambtelijk secretaris is cruciaal voor het functioneren van de ondernemingsraad. Het is dan ook zaak dat nieuwe leden zo snel mogelijk kennis met hem of haar maken.

Met behulp van onderstaande checklist kunt u ervoor zorgen dat het contact tussen de nieuwe OR-leden en de ambtelijk secretaris spoedig en optimaal tot stand komt.

  • Nodigt de ambtelijk secretaris de nieuwe OR-leden op het secretariaat uit om ze daar wat wegwijs te maken?
  • Informeert het DB of de ambtelijk secretaris de nieuwe leden over de wijze waarop de ambtelijk secretaris de ondernemingsraad ondersteunt?
  • Kennen de nieuwe OR-leden het takenpakket van de ambtelijk secretaris? Als dit zo is dan weten zij waarvoor ze bij de ambtelijk secretaris terecht kunnen.
  • Weten de nieuwe leden welke rol de ambtelijk secretaris tijdens OR- en overlegvergaderingen vervult? Als ze hier van op de hoogte zijn, zullen zij niet verbaasd zijn als de ambtelijk secretaris tijdens een OR-vergadering vakinhoudelijke inbreng heeft.
  • Communiceert het DB of de ambtelijk secretaris welke eisen de vorige OR aan de notulen stelde en stelt de nieuwe OR vervolgens vast hoe hij de notulen uitgewerkt wil zien? Heeft de ondernemingsraad behoefte aan een samenvattend of een woordelijk verslag of juist een uitgebreide besluitenlijst?
  • Komt bij het toelichten van de taken en rol van het DB ook ter sprake welke functie de ambtelijk secretaris binnen het DB vervult? Maakt de ambtelijk secretaris deel uit van het DB of is hij of zij altijd aanwezig bij DB-overleggen?
  • Is voor de nieuwe OR-leden helder wie de leidinggevende van de ambtelijk secretaris is?
  • Spreken ondernemingsraad en ambtelijk secretaris bij aanvang van de nieuwe zittingstermijn hun wederzijdse verwachtingen voldoende naar elkaar uit en leidt dit tot heldere werkafspraken?

Corry Oosterhoorn, redacteur Praktijkblad Ondernemingsraad en OR-trainer

door Redactie ORnet

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.