Artikel

Onjuiste toepassing Ontslagbesluit: ontslag onterecht

2 9263 Strategie

Bij een reorganisatie in verband met bedrijfseconomische omstandigheden bij een bedrijf zijn een aantal arbeidsovereenkomsten ontbonden. Eén van de werknemers is van mening dat hierbij het afspiegelingsbeginsel onjuist is toegepast.
Onjuiste toepassing Ontslagbesluit: ontslag onterecht

Bij het afspiegelingsbeginsel (Ontslagbesluit artikel 4:2) wordt er gekeken naar leeftijdsgroepen binnen een categorie uitwisselbare functies van een bedrijfsvestiging. Onder bedrijfsvestiging wordt verstaan: “Elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband”.

Het bedrijf bestond uit twee bv’s. In werkelijkheid gold dit echter alleen voor de salesafdeling, alle overige afdelingen waren gecentraliseerd. Daarom moest er bij het afspiegelingsbeginsel van één bedrijfsvestiging worden uitgegaan.

Het afspiegelingsbeginsel is in zoverre op juiste wijze toegepast door op een nieuw te creëren functie een ander dan betrokken werknemer te plaatsen. De afdeling Sales Benelux is echter niet bij de reorganisatie betrokken omdat deze afdeling reeds eerder zou zijn gereorganiseerd. De kantonrechter oordeelt dat werkgever bij laatstbedoelde reorganisatie reeds had moeten voorzien dat op korte termijn meerdere functies zouden komen te vervallen.

Door kort na elkaar meerdere reorganisaties door te voeren heeft werkgever geen rekening gehouden met de beleidsregels van het CWI omtrent de uitwisselbaarheid van functies, waardoor zij het afspiegelingsbeginsel heeft genegeerd en een onjuist herplaatsingsbeleid heeft gevoerd.

Voor zover specifiek benodigde kennis over twee functies aan uitwisselbaarheid in de weg zou staan moet met een zekere overdrachtsperiode rekening worden gehouden, waardoor niet geoordeeld kan worden dat de beide functies niet uitwisselbaar zouden zijn. Omdat deze overdrachtsperiode te kort was, was er onvoldoende reden om aan te nemen dat er geen andere passende functie voor werknemer beschikbaar zou zijn. Daarom was er geen reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

 

Uitspraak Rechtbank Breda (22 juli 2009)

 

Bron: Nederlands Juridisch Dagblad
 

door Redactie ORnet laatste update:24 aug 2010

2 reacties

 • # 1

  kannietzeggen

  Op de 5e verdieping is n astbestman klaar. Hij veegt het zweet af en moet zijn beschermmasker oplichten. De meeting bleek onder wet.norm. Op grond staatarbeidsinspectie te kijken. Ontslag volgt direct. Zal details niet opnoemen.
  Na een niet akkoord per sms en n aangetekende bezwaar,.....op gesprek. bij de werkgever. Kan je niet ontslaan. Ben wel zeer boos.

  Mijn vraag is: Stel je geen bezwaar enz maakt,..en dus ontslag onwetend had aanvaard bijv,...men je dat laat tekenen zonder melding niet te kunnen ontslaan. Niet dat hij zou tekenen maar ter voorbeeld. Vreemd,...later werd 52 man zo ontslagen. Via de rechter.De Kost wekgever vermogen omdat bezwaar via rechter werd aangevochten. De redens zijn crisis en reorganiseren?

  Ik vind uw artikel leuk en wilde dit ook even ter info melden. baas is verder ok.

  Is dat rechtsgeldig??

 • # 2

  kannietzeggen

  Dat kost de werkgever een vermogen.

  Is drukfout verbetering van artikel hiervoor.

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.