Artikel

PVT en reorganisatie

0 6133 Strategie

Een ondernemingsraad heeft adviesrecht bij een reorganisatie. Maar wat zijn de rechten van de personeelsvertegenwoordiging?
PVT en reorganisatie
Foto: 123 RF

De PVT

Voor een onderneming waarin in de regel tenminste tien maar minder dan vijftig personen werkzaam zijn en waarvoor geen ondernemingsraad is ingesteld, kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) worden ingesteld (zie art 35c, lid1, WOR). De ondernemer is verplicht een PVT in te stellen als de meerderheid van de in de onderneming werkzame personen dit verzoekt (art. 35c, lid2, WOR).

Adviesrecht

Het adviesrecht voor de PVT zier er als volgt uit:

De ondernemer moet de PVT advies vragen over alle voorgenomen maatregelen en regelingen die kunnen leiden tot verlies van arbeidsplaatsen van tenminste een vierde van de werknemers. Of tot een belangrijke verandering van arbeid van arbeidsvoorwaarden of van arbeidsomstandigheden van tenminste een vierde van de werknemers (artikelen 35c, lid 3 verklaar artikel 35b, lid 5 van overeenkomstige toepassing).

Het advies dient op een zodanig tijdstip te worden aangevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn. De ondernemer is niet verplicht het advies van de PVT over het nemen.

Volgt de ondernemer het advies niet op dan kan de PVT NIET op grond van de WOR (artikel 26) in beroep gaan bij de Ondernemingskamer. De PVT heeft dus geen beroepsrecht. De PVT kan wel de Kantonrechter verzoeken de wet na te leven als het advies niet op tijd is gevraagd (artikel 36 WOR) of andere spelregels van de WOR niet zijn gevolgd.

door Redactie ORnet laatste update:20 jun 2014

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.