Onderhandelen

Als OR en bestuurder het niet eens zijn, moet er onderhandeld worden.

achtergrondartikelen over onderhandelen

Column: Liever eerder dan later

Column: Liever eerder dan later

Momenteel zit ik in een adviestraject waarvoor de OR mij als adviseur één week voor de definitieve...

Het kiezen van een OR-adviseur

Het kiezen van een OR-adviseur

Om goed te reageren op een adviesaanvraag voor een reorganisatie is meer nodig dan een cursusleider of een...

Communicatie als hulpmiddel

Communicatie als hulpmiddel

Bij onderhandelen ga je vaak uit van de eigen kracht. Beklemtonen wat je wilt en wat het belang voor de...

Onderhandelprocessen

Bij onderhandelen draait het niet alleen om de eisen en om wat er wordt besproken. Ook aan het verloop van de...

ABC van de CAO

Van oudsher zitten vakbonden tegenover werkgevers aan de CAO-onderhandelingstafel. Toch kan een OR ook invloed...

Kom uit de ban van de WOR!

Ondernemingsraden die met hun werkgever onderhandelen over een pakket arbeidsvoorwaarden volgen meestal het...

Discussietrucs

Het is heel goed mogelijk dat u als OR het overlegspel niet zo goed beheerst als uw bestuurder. Tien...

De onderhandelende OR

Vroeger waren er werkgevers in het GBIO-bestuur die van mening waren dat een ondernemingsraad niet behoorde te...

laatste nieuws over onderhandelen