Onderhandelen

Als OR en bestuurder het niet eens zijn, moet er onderhandeld worden.

achtergrondartikelen over onderhandelen

 • Column: Liever eerder dan later

  Column: Liever eerder dan later

  Momenteel zit ik in een adviestraject waarvoor de OR mij als adviseur één week voor de definitieve besluitvorming heeft ingehuurd. Als mijn hulp in een vroeger stadium was ingeroepen, had ik zeker meer kunnen betekenen voor deze OR.

 • 'Extern advies heeft ons veel gebracht'

  'Extern advies heeft ons veel gebracht'

  Het inwinnen van extern advies kan ondernemingsraden goed helpen. Dat zegt Coen Geelhoed, voorzitter van de centrale ondernemingsraad (COR) van technische groothandel ERIKS.

  2
 • Het kiezen van een OR-adviseur

  Het kiezen van een OR-adviseur

  Om goed te reageren op een adviesaanvraag voor een reorganisatie is meer nodig dan een cursusleider of een vakbondsbestuurder. Hoe kiest de OR een goede adviseur?

  4
 • Communicatie als hulpmiddel

  Communicatie als hulpmiddel

  Bij onderhandelen ga je vaak uit van de eigen kracht. Beklemtonen wat je wilt en wat het belang voor de achterban is. Dit kan echter het zicht verblinden op voortgang van het proces en op kansen om overeenstemming te vinden.

 • Vechten aan de onderhandeltafel, blijf wel schakelen

  Vechten aan de onderhandeltafel, blijf wel...

  Onderhandelen heeft verschillende gezichten. Dat het niet slechts om machtvertoon gaat wordt nog wel eens vergeten.

 • no-image

  Onderhandelen met tactieken en strategieën

  Mooi aan de borreltafel: “..en toen deed ik dit, zei hij dat, en zag je wat er gebeurde, en toen deden wij snel zo…”. Oorzaak en gevolg lijken achteraf vaak mooier dan dat ze in werkelijkheid waren.

 • no-image

  Onderhandelprocessen

  Bij onderhandelen draait het niet alleen om de eisen en om wat er wordt besproken. Ook aan het verloop van de onderhandelingen moet men aandacht besteden. Dit artikel biedt een aantal aandachtspunten voor onderhandelprocessen.

 • no-image

  Non-verbale communicatie bij onderhandelen

  Onderhandelingen hebben de naam lang te duren. Uitputtende vergaderingen. Bergen met stukken. Lange praatsessies. De schijn wordt gewekt dat een korte onderhandeling geen goede onderhandeling is. Dan is het resultaat niet genoeg bevochten. Dan is er niet genoeg uitgehaald.

 • no-image

  Onderhandelende OR, loop elkaar niet voor de...

  Ondernemingsraadswerk vraagt om teamwerk. Allereerst om OR-leden die verschillende groepen uit het bedrijf representeren goed te verbinden. Ook omdat onderlinge taakverdeling om afstemming vraagt. Verder omdat ieder eigen deskundigheden en sterke punten heeft.

 • no-image

  ABC van de CAO

  Van oudsher zitten vakbonden tegenover werkgevers aan de CAO-onderhandelingstafel. Toch kan een OR ook invloed uitoefenen op de inhoud en de totstandkoming van een CAO. Word daarom een goede gesprekspartner en begin met de basis.

 • no-image

  Kom uit de ban van de WOR!

  Ondernemingsraden die met hun werkgever onderhandelen over een pakket arbeidsvoorwaarden volgen meestal het spoor dat de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aangeeft. Dat gaat niet zonder slag of stoot.

 • no-image

  OR en directie regelen zelf de arbeidstijden

  De CAO Gehandicaptenzorg biedt OR en werkgever de mogelijkheid om op de instelling de arbeidstijden te regelen.

 • no-image

  Discussietrucs

  Het is heel goed mogelijk dat u als OR het overlegspel niet zo goed beheerst als uw bestuurder. Tien "trucs" plus een mogelijke reactie van de ondernemingsraad.

 • no-image

  De overlegsituatie van OR en bestuurder

  Elke overlegsituatie is anders. Dat kan te maken hebben met de betrokken OR-leden en bestuurders, met de aard van de onderneming of met wat er zoal is voorgevallen tussen de overlegpartners. Aan de hand van vier kenmerken laten we zien op welke punten de overlegsituaties van elkaar kunnen verschillen.

 • no-image

  De onderhandelende OR

  Vroeger waren er werkgevers in het GBIO-bestuur die van mening waren dat een ondernemingsraad niet behoorde te onderhandelen. Nu is dat nauwelijks meer voor te stellen. Natúúrlijk onderhandelt een ondernemingsraad. Maar wat verstaan we daar precies onder en hoe doe je dat effectief?

 • no-image

  Hoe kun je als OR over arbeidsvoorwaarden...

  OR'en die met hun werkgever onderhandelen over een pakket arbeidsvoorwaarden volgen meestal het spoor dat de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aangeeft. Dat gaat niet zonder slag of stoot.

 • no-image

  Praktijkvoordeeld: OR Montell & arbeidsvoorwaarden

  De ondernemingsraad van Montell Benelux heeft de afgelopen twee jaar onderhandeld over alle arbeidsvoorwaarden. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Een reportage met ervaringen van OR-leden en de directeur, en een stappenplan waarin de praktijkervaringen zijn verwerkt. Ook het contact met de achterban speelde een belangrijke rol.

laatste nieuws over onderhandelen

 • no-image

  Vakbonden: reisbranche zwaar onderbetaald

  De salarissen van medewerkers in de reisbranche liggen zo'n 30 procent lager dan die van collega's in de horeca of in de supermarkt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de vakbonden CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten.