Reorganisatie

Wanneer er een reorganisatie wordt aangekondigd, moet de ondernemingsraad aan de slag. Bij reorganisatietrajecten heeft de OR adviesrecht.
Kijktip: Joeps Loep over de begeleidende taak van de OR bij een reorganisatie.

Achtergrondartikelen over reorganisaties

Checklist: OR en sociaal plan

Checklist: OR en sociaal plan

Nog steeds moet er in veel organisaties gereorganiseerd worden. Als er bij zo’n reorganisatie een groep...

Tips: OR en ontslagen

Tips: OR en ontslagen

Met het huidige economische klimaat zijn er nog steeds volop bedrijven die afscheid moeten nemen van hun...

Tips: Reorganiseren is communiceren

Tips: Reorganiseren is communiceren

Een OR voelt zich in tijden van reorganisatie regelmatig tussen twee vuren geplaatst. Blijf met de achterban...

OR en het sociaal plan

Steeds vaker is de ondernemingsraad betrokken bij het afsluiten van sociale plannen. Als toehoorder, souffleur,...

Waaruit bestaat een sociaal plan?

Een sociaal plan wordt gemaakt bij verschillende soorten reorganisaties met uiteenlopende achtergronden.

Beroepsrecht en reorganisatie

De ondernemingsraad kan, als hij het niet eens is met een besluit van de ondernemer, beroep instellen bij de...

PVT en reorganisatie

PVT en reorganisatie

Een ondernemingsraad heeft adviesrecht bij een reorganisatie. Maar wat zijn de rechten van de...

Reorganisatie en achterban

De ondernemingsraad of PVT is gekozen door het personeel en overlegt namens het personeel met de ondernemer. In...

OR en inkrimping

Sinds het ontstaan van de economische crisis, is er dagelijks te lezen dat bedrijven hun werknemers ontslaan....

Adviesrecht over dochteronderneming

Onze stichting heeft een dochteronderneming in het leven geroepen, een BV, die activiteiten ontplooit en waar...

Schuivende functies

Reorganisaties: voor menig OR een schrikbeeld. We associëren reorganisaties al te vaak met gedwongen ontslag....

OR & sociaal plan: boekje

De ondernemingsraad heeft de laatste jaren een belangrijkere rol gekregen bij het opstellen van een sociaal...

Bedrijf failliet. En dan?

Het zal je maar gebeuren. Net terug van vakantie en dan blijkt dat je werkgever intussen failliet is gegaan....

Ziek van reorganisatie

Reorganisaties leveren in de meeste gevallen niet de gewenste effecten. Volgens Anton Cozijnsen, hoogleraar...

Zorgsector: hulp van achterban

Het gaat niet goed met een aantal zorginstellingen in Nederland. Ontslagen, financiële tekorten, een hoog...

Nieuws over reorganisaties

Code-Tabaksblat ook voor OR?

Code-Tabaksblat ook voor OR?

De code-Tabaksblat regelt de verhoudingen tussen het bestuur, de RvC, de aandeelhouders en moet bijdragen aan...

OR ProRail boos op kabinet

OR ProRail boos op kabinet

De OR van ProRail is boos en teleurgesteld over de kabinetsbrief over het Fyra-debacle die vrijdag is...

OR TSN neemt het op voor werkgever

OR TSN neemt het op voor werkgever

De ondernemingsraad van de in surseance van betaling gekomen thuiszorgorganisatie TSN Thuiszorg neemt het in een...

Telegraaf wil duidelijkheid van OR

Telegraaf wil duidelijkheid van OR

De redactie van de Telegraaf eist duidelijkheid van de OR rondom de reorganisatieplannen. Zij hebben een motie...

Wijziging ontslagverbod OR-leden

Wijziging ontslagverbod OR-leden

Leden van de ondernemingsraad of mensen die op de kandidatenlijst staan, mogen niet zomaar ontslagen worden. Dat...

De centrale ondernemingsraad van de politie vreest dat de extra kosten voor de reorganisatie op termijn zullen leiden tot minder agenten.

COR politie vreest banen

De reorganisatie bij de politie gaat langer duren en meer geld kosten. De Nationale Politie moet deze kosten uit...

DSM schrapt in Nederland zo'n 500 banen.

DSM schrapt honderden banen

DSM schrapt de komende twee jaar 900 tot 1100 banen, waarvan ongeveer de helft in Nederland. Dat maakte het...

<p>Het hoofdkantoor van de Rabobank</p>

OR: Rabobank omzeilt sociaal plan

Het sociaal plan bij de Rabobank wordt in sommige gevallen niet nageleefd. De ondernemingsraad van de bank heeft...

OR NFI luidt noodklok

OR NFI luidt noodklok

De OR van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) waarschuwt minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) in...

Akkoord over reorganisatie politie

Akkoord over reorganisatie politie

Voor problemen bij de invoering van de Nationale Politie, zoals extra reistijd voor overgeplaatste agenten, is...

OR zegt vertrouwen directie op

OR zegt vertrouwen directie op

De ondernemingsraad van zorginstelling ZorgSaam in Zeeland heeft het vertrouwen in de directie opgezegd omdat...

Opnieuw grote reorganisatie bij BAM

Opnieuw grote reorganisatie bij BAM

Opnieuw komt er een grote reorganisatie bij bouwbedrijf BAM. Vakbondsbestuurders reageren geschokt op de omvang...

KLM veegt plan OR van tafel

KLM veegt plan OR van tafel

Air France-KLM gaat zijn vrachtvloot op Schiphol flink uitdunnen. De ondernemingsraad presenteerde onlangs een...

gemeente amsterdam

COR Amsterdam brengt advies uit

De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft afgelopen vrijdag 22 augustus advies uitgebracht over de fijnstructuur...

OR tegen ontslagronde

OR tegen ontslagronde

SAP Duitsland wil reorganiseren en daarbij het personeelsbestand verder inkrimpen. De ondernemingsraad is tegen...

Personeel huurt advocate in voor OR

Personeel huurt advocate in voor OR

Een groep medewerkers van logistiek bedrijf Bakker Groep uit Tilburg heeft een advocate in de hand genomen om...

OR behoudt 76 banen bij Philips

OR behoudt 76 banen bij Philips

Op aandringen van de ondernemingsraad heeft Philips Healthcare een reorganisatie in Best teruggedraaid. Dat...

OR VU adviseert negatief over reorganisatieplan

OR wijst reorganisatie af

De Vrije Universiteit in Amsterdam wil de faculteit Aard- en Levenswetenschappen (FALW) reorganiseren. Hierbij...

Rob Cox, OR-voorzitter MGL

OR krijgt garantie voor overname

De ondernemingsraad van de Media Groep Limburg heeft zwart op wit de garantie gekregen dat de Limburgse kranten...

OR betreurt rechtszaak personeel

OR betreurt rechtszaak personeel

Een aantal personeelsleden van tankopslagbedrijf Odfjell heeft de directie van het bedrijf en de vakbonden voor...

OR Philip Morris boos

OR Philip Morris boos

De or van tabaksfabrikant Philip Morris is erg boos omdat het bedrijf wil dat het personeel gaat overwerken om...

Philip Morris in Bergen op Zoom

90 procent banen Philip Morris weg

Bij sigarettenfabrikant Philip Morris wordt 90 procent van de banen geschrapt. Personeel, ondernemingsraad en...

OR trekt externe adviseur aan

OR trekt externe adviseur aan

In sommige gevallen kiest de ondernemingsraad ervoor om een externe adviseur in te huren, omdat de OR zelf niet...

OR Hes Beheer tegen overname

OR Hes Beheer tegen overname

Hes Beheer wordt mogelijk overgenomen door investeerder Hestya. De ondernemingsraad is tegen de overname.