Reorganisatie

Wanneer er een reorganisatie wordt aangekondigd, moet de ondernemingsraad aan de slag. Bij reorganisatietrajecten heeft de OR adviesrecht.
Kijktip: Joeps Loep over de begeleidende taak van de OR bij een reorganisatie.

Achtergrondartikelen over reorganisaties

 • Checklist: Adviseren over baanverlies

  Checklist: Adviseren over baanverlies

  Het is nog niet voorbij met het banenverlies in ons land. Zo werd vrijdag bekend dat de Zeeuws-Vlaamse zorgcombinatie ZorgSaam bezuinigingsplannen heeft waarbij 15 procent van het personeelsbestand mogelijk zijn baan verliest.

 • Checklist: Rol OR bij overname door eigen bedrijf

  Checklist: Rol OR bij overname door eigen bedrijf

  Als ondernemingsraad moet je vooraf duidelijk krijgen hoe het er na de overname aan toe zal gaan. Een checklist over de belangrijkste aandachtspunten bij een overname.

 • Wat als de helft van de OR boventallig is?

  Wat als de helft van de OR boventallig is?

  In de zorgsector wordt momenteel volop gereorganiseerd. In onze LinkedIn-groep vertelt Wil van Haalen, VVT-verpleegkundige en OR-voorzitter, dat bij een aanstaande reorganisatie zeven van de vijftien OR-leden hun baan zullen verliezen. Hoe nu verder als OR, vraagt zij zich af.

  1
 • ‘Beoordeel eerst reorganisatie en daarna sociaal plan’

  ‘Beoordeel eerst reorganisatie en daarna...

  Ondernemingsraden doen er goed aan om een adviesaanvraag over een reorganisatie en hun oordeel over een sociaal plan los te trekken. De OR moet eerst het reorganisatieplan beoordelen en zich daarna pas over het sociaal plan buigen.

  4
 • Checklist: OR en sociaal plan

  Checklist: OR en sociaal plan

  Nog steeds moet er in veel organisaties gereorganiseerd worden. Als er bij zo’n reorganisatie een groep medewerkers wordt ontslagen, komt er mogelijk een sociaal plan. Wat kan de OR doen? Een checklist speciaal voor OR-leden.

 • Tips: OR en ontslagen

  Tips: OR en ontslagen

  Met het huidige economische klimaat zijn er nog steeds volop bedrijven die afscheid moeten nemen van hun werknemers. Wat kan de ondernemingsraad ondernemen als dat gebeurt?

 • Tips: Afstemmen met de vakbond

  Tips: Afstemmen met de vakbond

  Hoe stemmen ondernemingsraad en vakbond hun werk op elkaar af?

 • Relatie OR en vakbond valt vaak tegen

  Relatie OR en vakbond valt vaak tegen

  De relatie tussen de ondernemingsraad en de vakbonden is veelbesproken, en nooit zonder emotie.

  1
 • Tips: Reorganiseren is communiceren

  Tips: Reorganiseren is communiceren

  Een OR voelt zich in tijden van reorganisatie regelmatig tussen twee vuren geplaatst. Blijf met de achterban communiceren.

  1
 • Principeakkoord uitgangspunt bij adviesaanvragen Rijk?

  Principeakkoord uitgangspunt bij...

  Per 1 januari 2012 is het besluit sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008-2012 afgelopen. Er is dan ook vanaf 1 januari 2012 binnen het Rijk geen, met de vakbonden overeengekomen, sociaal flankerend beleid. Hoe ga je om met ingediende adviesaanvragen over reorganisaties, zolang het principeakkoord niet definitief is?

 • no-image

  OR en het sociaal plan

  Steeds vaker is de ondernemingsraad betrokken bij het afsluiten van sociale plannen. Als toehoorder, souffleur, of als (mede-)ondertekenaar. Hoe komt dat? Hoe gaat dat? En mag dat eigenlijk wel, sociale plannen afsluiten als OR?

  8
 • no-image

  Tips: Wat doet de medezeggenschap bij een fusie?

  Een fusie heeft de nodige consequenties voor de organisatie maar ook voor de medezeggenschap. De ondernemingsraden van de fusiepartners zijn vroeg betrokken bij dergelijke trajecten.

  1
 • no-image

  Waaruit bestaat een sociaal plan?

  Een sociaal plan wordt gemaakt bij verschillende soorten reorganisaties met uiteenlopende achtergronden.

 • no-image

  Beroepsrecht en reorganisatie

  De ondernemingsraad kan, als hij het niet eens is met een besluit van de ondernemer, beroep instellen bij de ondernemingskamer.

 • PVT en reorganisatie

  PVT en reorganisatie

  Een ondernemingsraad heeft adviesrecht bij een reorganisatie. Maar wat zijn de rechten van de personeelsvertegenwoordiging?

 • no-image

  Reorganisatie en achterban

  De ondernemingsraad of PVT is gekozen door het personeel en overlegt namens het personeel met de ondernemer. In die vertegenwoordigende situatie is de OR/PVT formeel gesproken niet verplicht tot contact en overleg met de achterban.

 • Tips: Huiswerk voor de reorganisatie

  Tips: Huiswerk voor de reorganisatie

  De bestuurder heeft een toekomstige reorganisatie aangekondigd. Maar het duurt nog even voordat de bestuurder zijn voorgenomen besluit formuleert.

 • no-image

  OR en inkrimping

  Sinds het ontstaan van de economische crisis, is er dagelijks te lezen dat bedrijven hun werknemers ontslaan. Wat is de rol van de OR bij deze en andere reorganisaties?

  1
 • Tips: OR en reorganisaties
 • Ambtelijk secretaris: Een fusie-OR ondersteunen

  Ambtelijk secretaris: Een fusie-OR ondersteunen

  Menig ambtelijk secretaris krijgt te maken met een fusietraject. Vaak komt pas nadat hierover een advies is uitgebracht de vraag aan de orde hoe de medezeggenschap moet worden samengevoegd.

 • no-image

  Wat als de OR niet krijgt wat hij vraagt?

  Het behoort tot de minder mooie ervaringen van ondernemingsraden om, bijvoorbeeld tijdens een reorganisatie, de knopen te moeten tellen. Wat je krijgt, is niet wat je wou hebben, maar te mooi om af te wijzen.

 • no-image

  Adviesrecht over dochteronderneming

  Onze stichting heeft een dochteronderneming in het leven geroepen, een BV, die activiteiten ontplooit en waar werknemers vanuit de stichting naar gedetacheerd zijn.

 • Onjuiste toepassing Ontslagbesluit: ontslag onterecht

  Onjuiste toepassing Ontslagbesluit: ontslag...

  Bij een reorganisatie in verband met bedrijfseconomische omstandigheden bij een bedrijf zijn een aantal arbeidsovereenkomsten ontbonden. Eén van de werknemers is van mening dat hierbij het afspiegelingsbeginsel onjuist is toegepast.

  2
 • no-image

  Schuivende functies

  Reorganisaties: voor menig OR een schrikbeeld. We associëren reorganisaties al te vaak met gedwongen ontslag. Dat hoeft niet: ook bedrijven die werknemers tekort komen reorganiseren. Vaak doordat het functiegebouw op de schop gaat. Wat dan?

 • no-image

  Het sociaal plan en de rol van de OR

  Het sociaal plan. Bekend en gewaardeerd instrument om ongewenste gevolgen van organisatieontwikkeling op te vangen. Menig OR krijgt er mee te maken. Als toeschouwer, medespeler of als vormgever.

 • no-image

  Reorganisatie leidt vaak tot psychische...

  Werknemers die een reorganisatie overleven lopen een groot risico op psychische problemen en ziekteverzuim ten gevolge van de extra werkdruk die ze te verduren krijgen na het vertrek van hun collega's.

 • no-image

  Geheimhoudingsplicht bij overnames of fusies

  Het bedrijf gaat fuseren of wordt overgenomen. Welke rol speelt de geheimshoudingsplicht bij de OR dan. Wat is geheimhouding, wie kan het opleggen en met welke argumenten? En wat is wijsheid: geheime informatie weigeren of accepteren?

  2
 • no-image

  Reorganisaties passiekiller op het werk

  Uit onderzoek van ABVAKABO FNV blijkt dat stress rond voortdurende reorganisaties een belangrijke passiekiller in het werk zijn. Ruimte en vrijheid (65,4%) om het werk zelf vorm te geven, waardering en aandacht en voldoende uitdaging scoren het hoogst als passiemakers.

 • no-image

  Verhuizen naar het buitenland: Waar moet je als...

  Offshoring, ofwel het verplaatsen van werkzaamheden naar het buitenland, is voor sommige ondernemingen een uitkomst. Maar wat zijn de gevolgen voor het personeel? En welke rol kan een ondernemingsraad spelen?

 • no-image

  Fusies en overnames vrijwel nooit succesvol

  Slechts negen procent van de fusies en overnames leidt tot het gewenste resultaat. Dit blijkt uit een internationale studie van onderzoeks- en adviesbureau Hay Group in samenwerking met de Parijse universiteit Sorbonne.

 • no-image

  OR & sociaal plan: boekje

  De ondernemingsraad heeft de laatste jaren een belangrijkere rol gekregen bij het opstellen van een sociaal plan. Een naslagwerk over het opstellen hiervan zal het werk van een OR sterk vereenvoudigen.

 • no-image

  OR krijgt instemmingsrecht bij sociaal plan

  De gemeente Bronckhorst heeft het Georganiseerd Overleg (GO) en de ondernemingsraad geïntegreerd in een gezamenlijke medezeggenschap. Hierdoor heeft de OR instemmingsrecht verkregen in het Sociaal Statuut en in een toekomstig sociaal plan.

 • no-image

  Bedrijf failliet. En dan?

  Het zal je maar gebeuren. Net terug van vakantie en dan blijkt dat je werkgever intussen failliet is gegaan. Dit overkwam de 65 werknemers van Bald in Dongen, een bedrijf dat keukenbladen produceert. De ondernemingsraad vertelt.

  2
 • Checklist: De rol van de OR bij een overname

  Checklist: De rol van de OR bij een overname

  Bij de verkoop van de educatieve tak aan de Britse investeringsmaatschappij Bridgepoint Capital formuleerden de betrokken ondernemingsraden van Wolters-Kluwer criteria waaraan de koper zou moeten voldoen. Een nuttige checklist voor iedere OR die met een overnemende partij te maken krijgt.

 • no-image

  Ziek van reorganisatie

  Reorganisaties leveren in de meeste gevallen niet de gewenste effecten. Volgens Anton Cozijnsen, hoogleraar verandermanagement aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, komt dit doordat werknemers letterlijk ziek worden van reorganiseren.

 • no-image

  Zorgsector: hulp van achterban

  Het gaat niet goed met een aantal zorginstellingen in Nederland. Ontslagen, financiële tekorten, een hoog ziekteverzuim; de malaise is in sommige gevallen volledig. Ondernemingsraden hebben er hun vol aan. Enkelen hebben het er inmiddels goed vanaf weten te brengen, mede met hulp van de achterban.Verhalen uit de zorgpraktijk.

Nieuws over reorganisaties

 • OR NBD Biblion adviseert positief

  OR NBD Biblion adviseert positief

  Bij het servicebedrijf voor de openbare bibliotheken NBD Biblion in Zoetermeer verdwijnen veertig arbeidsplaatsen. Het bedrijf heeft een reorganisatie aangekondigd die op 1 juli gereed moet zijn. Aanleiding zijn de teruglopende budgetten van de bibliotheken, de klanten van NBD Biblion.

 • 'VW gebruikt schandaal voor reorganisatie'

  'VW gebruikt schandaal voor reorganisatie'

  Vakbonden en personeelsvertegenwoordigers vrezen dat Volkswagen het dieselschandaal aangrijpt om veel banen te kunnen schrappen. Daarom hebben ze per brief het vertrouwen in de top van het Duitse autoconcern opgezegd.

 • OR TSN neemt het op voor werkgever

  OR TSN neemt het op voor werkgever

  De ondernemingsraad van de in surseance van betaling gekomen thuiszorgorganisatie TSN Thuiszorg neemt het in een brief aan de Tweede Kamer op voor de werkgever. ‘TSN is een goede werkgever in een moeilijke arbeidsmarkt,’ aldus de OR.

 • Telegraaf wil duidelijkheid van OR

  Telegraaf wil duidelijkheid van OR

  De redactie van de Telegraaf eist duidelijkheid van de OR rondom de reorganisatieplannen. Zij hebben een motie aangenomen waarin de redactie de OR vraagt om uitstel voor de adviesaanvraag.

 • OR Flevomeer Bibliotheek in beraad over reorganisatieplan

  OR Flevomeer Bibliotheek in beraad over...

  De ondernemingsraad van Flevomeer Bibliotheek gaat kijken naar het reorganisatieplan dat is opgesteld voor de bibliotheken. Directeur Jan Gommer kondigde eerder dit jaar de reorganisatie al aan.

 • Wijziging ontslagverbod OR-leden

  Wijziging ontslagverbod OR-leden

  Leden van de ondernemingsraad of mensen die op de kandidatenlijst staan, mogen niet zomaar ontslagen worden. Dat is vastgelegd in artikel 7:640 lid 4 BW. Dit opzegverbod geldt echter niet in alle gevallen.

 • De centrale ondernemingsraad van de politie vreest dat de extra kosten voor de reorganisatie op termijn zullen leiden tot minder agenten.

  COR politie vreest banen

  De reorganisatie bij de politie gaat langer duren en meer geld kosten. De Nationale Politie moet deze kosten uit eigen budget betalen. De centrale ondernemingsraad vreest dat dit banen gaat kosten.

 • DSM schrapt in Nederland zo'n 500 banen.

  DSM schrapt honderden banen

  DSM schrapt de komende twee jaar 900 tot 1100 banen, waarvan ongeveer de helft in Nederland. Dat maakte het speciaalchemiebedrijf dinsdag bekend.

 • Voormalig OR-lid lijkt toch gelijk te krijgen

  Voormalig OR-lid lijkt toch gelijk te krijgen

  Een voormalig OR-lid van de gemeente Eindhoven, welke eerder dit jaar op grond van WOR artikel 13 uit de ondernemingsraad werd gezet, lijkt nu toch gelijk te krijgen. Uit een intern rapport blijkt dat de kritiek op de manier waarop er binnen de gemeente gereorganiseerd wordt terecht, zo meldt het ED.

  1
 • Rechter stelt OR Martinair gedeeltelijk in gelijk

  Rechter stelt OR Martinair gedeeltelijk in gelijk

  De ondernemingsraad van Martinair stapte naar de rechter, omdat hij het niet eens was met de reorganisatieplannen. De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft de OR nu gedeeltelijk in het gelijk gesteld.

 • ‘NS-personeel heeft last van machtsmisbruik topman'

  ‘NS-personeel heeft last van machtsmisbruik...

  De rust moet zo snel mogelijk terugkeren bij NS. Dat zegt de voorzitter van de ondernemingsraad van de Nederlandse Spoorwegen, Gerard Wold na het opstappen van NS-topman Timo Huges en de lopende parlementaire enquête over de Fyra.

 • OR provincie Limburg: geen begrip voor bezuinigingen

  OR provincie Limburg: geen begrip voor...

  De ondernemingsraad (OR) van de provincie heeft weinig begrip de bezuiniging van 8,8 miljoen euro op de ambtelijke organisatie en daarmee gepaard gaande ontslagen.

 • <p>Het hoofdkantoor van de Rabobank</p>

  OR: Rabobank omzeilt sociaal plan

  Het sociaal plan bij de Rabobank wordt in sommige gevallen niet nageleefd. De ondernemingsraad van de bank heeft het bestuur daarom opgeroepen om onderzoek te doen naar de oneerlijke behandeling bij de lopende reorganisatie. Dat meldt NRCQ op basis van een intranetartikel.

 • Or Martinair naar rechter om reorganisatie

  Or Martinair naar rechter om reorganisatie

  De ondernemingsraad van Martinair stapt naar de rechter vanwege de reorganisatie die de vrachtvervoerder maandag aankondigde. Dat is woensdag unaniem besloten, zo liet or-voorzitter Wouter Pronk weten.

 • Bonden: ‘V&D wacht advies OR niet af’

  Bonden: ‘V&D wacht advies OR niet af’

  De vakbonden FNV en CNV ruziën met V&D over de manier waarop het warenhuisconcern opereert rond het ontslag van vijftig medewerkers van het servicecentrum op het hoofdkantoor in Amsterdam.

 • OR Philips Emmen wil openbaring winstcijfers

  OR Philips Emmen wil openbaring winstcijfers

  De OR van Philips Lighting Emmen is, na wederom een gesprek met de top van het bedrijf, niet overtuigd van de noodzaak om de fabriek te sluiten. De OR wil de winstcijfers van andere fabrieken inzien. Dat schrijft Dagblad van het Noorden.

 • OR NFI luidt noodklok

  OR NFI luidt noodklok

  De OR van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) waarschuwt minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) in een brief voor de schadelijke gevolgen van de geplande reorganisatie. Het personeel vreest dat er hierdoor minder misdaadonderzoek zal worden uitgevoerd. Dat schrijven De Telegraaf en NRC Handelsblad.

  1
 • Akkoord over reorganisatie politie

  Akkoord over reorganisatie politie

  Voor problemen bij de invoering van de Nationale Politie, zoals extra reistijd voor overgeplaatste agenten, is een oplossing gevonden. Dit hebben de centrale ondernemingsraad (cor) en korpschef Gerard Bouman vrijdag geconstateerd. De uitvoering van de personele reorganisatie kan nu beginnen.

 • Cor: negatief oordeel reorganisatie politie

  Cor: negatief oordeel reorganisatie politie

  De centrale ondernemingsraad (cor) van de politie heeft een negatief oordeel geveld over het reorganisatie- en formatieplan van de Nationale Politie. Een schrijven met het oordeel werd vrijdag aan de baas van de politie, korpschef Gerard Bouman, overhandigd.

  1
 • OR zegt vertrouwen directie op

  OR zegt vertrouwen directie op

  De ondernemingsraad van zorginstelling ZorgSaam in Zeeland heeft het vertrouwen in de directie opgezegd omdat deze de afgelopen jaren geen goed werk heeft geleverd.

 • OR Tweede Kamer voelde zich geïntimideerd

  OR Tweede Kamer voelde zich geïntimideerd

  De Ondernemingsraad en het ambtelijk management van de Tweede Kamer hebben ruzie over de ondersteuning van Kamervoorzitter Van Miltenburg en het Presidium van de Tweede Kamer. Dat schrijft de NOS naar aanleiding van de zitting van de Ondernemingskamer bij het Gerechtshof Amsterdam.

 • OR Martinair houdt vast aan eigen reddingsplan

  OR Martinair houdt vast aan eigen reddingsplan

  De OR van luchtvaartmaatschappij Martinair heeft eind vorige week haar investeringsplan gepresenteerd aan de KLM-directie om de noodlijdende vrachtdochter er weer boven op te helpen.

 • Opnieuw grote reorganisatie bij BAM

  Opnieuw grote reorganisatie bij BAM

  Opnieuw komt er een grote reorganisatie bij bouwbedrijf BAM. Vakbondsbestuurders reageren geschokt op de omvang van de ingreep bij BAM. Het bouwbedrijf maakte woensdag bekend 650 banen te schrappen in Nederland.

 • gemeente amsterdam

  COR Amsterdam stemt in met grootse reorganisatie

  De centrale ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam heeft besloten positief te adviseren over de nieuwe plannen voor de organisatieontwikkeling, de zogeheten fijnstructuur.

  1
 • KLM veegt plan OR van tafel

  KLM veegt plan OR van tafel

  Air France-KLM gaat zijn vrachtvloot op Schiphol flink uitdunnen. De ondernemingsraad presenteerde onlangs een alternatief plan. Volgens de directie gaat dit plan echter niet werken.

 • gemeente amsterdam

  COR Amsterdam brengt advies uit

  De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft afgelopen vrijdag 22 augustus advies uitgebracht over de fijnstructuur van de nieuwe organisatie.

  1
 • OR: Reorganisatie noodzakelijk om faillissement te voorkomen

  OR: Reorganisatie noodzakelijk om faillissement...

  Bij Thuishulp Pantein-Vivent wordt gereorganiseerd. Hierbij zullen honderden medewerkers hun baan verliezen. Hierdoor is een faillissement afgewend. De organisatie heeft met de vakbonden een akkoord bereikt over een sociaal plan. Abvakabo FNV tekent echter niet.

 • OR tegen ontslagronde

  OR tegen ontslagronde

  SAP Duitsland wil reorganiseren en daarbij het personeelsbestand verder inkrimpen. De ondernemingsraad is tegen deze plannen.

 • Personeel huurt advocate in voor OR

  Personeel huurt advocate in voor OR

  Een groep medewerkers van logistiek bedrijf Bakker Groep uit Tilburg heeft een advocate in de hand genomen om een aangekondigde reorganisatie te stoppen en een OR in te stellen.

 • OR vreest werkdruk na reorganisatie

  OR vreest werkdruk na reorganisatie

  Ziekenhuis ZorgSaam uit Terneuzen moet reorganiseren. Hierbij zullen tientallen banen verdwijnen. De ondernemingsraad vreest voor een te hoge werkdruk voor de achtergebleven werknemers.

 • OR maakt sociaal plan, vakbond is tegen

  OR maakt sociaal plan, vakbond is tegen

  Bij Stichting Gehandicaptenzorg Limburg moet er gereorganiseerd worden, ter voorbereiding op de hervormingen in de zorgsector. De directie is met de ondernemingsraad tot overeenstemming gekomen over een sociaal plan. De vakbonden vinden het plan te karig.

 • OR behoudt 76 banen bij Philips

  OR behoudt 76 banen bij Philips

  Op aandringen van de ondernemingsraad heeft Philips Healthcare een reorganisatie in Best teruggedraaid. Dat meldt het Brabants Dagblad.

  3
 • OR VU adviseert negatief over reorganisatieplan

  OR wijst reorganisatie af

  De Vrije Universiteit in Amsterdam wil de faculteit Aard- en Levenswetenschappen (FALW) reorganiseren. Hierbij moet flink bezuinigd worden en zullen 37 mensen hun baan verliezen. De ondernemingsraad van de universiteit heeft de reorganisatieplannen afgewezen.

 • Rob Cox, OR-voorzitter MGL

  OR krijgt garantie voor overname

  De ondernemingsraad van de Media Groep Limburg heeft zwart op wit de garantie gekregen dat de Limburgse kranten verkocht worden aan de Belgische uitgeverij Concentra.

 • COR Amsterdam: beperk externe inhuur

  COR Amsterdam: beperk externe inhuur

  De gemeente Amsterdam wil opnieuw besparen op het ambtelijk apparaat. Volgens de centrale ondernemingsraad van de gemeente kunnen de bezuinigingen beter gerealiseerd worden door externe inhuur te beperken.

 • OR betreurt rechtszaak personeel

  OR betreurt rechtszaak personeel

  Een aantal personeelsleden van tankopslagbedrijf Odfjell heeft de directie van het bedrijf en de vakbonden voor de rechter gedaagd. De ondernemingsraad betreurt de rechtszaak

 • COR Rotterdam vreest nieuwe reorganisatie

  COR Rotterdam vreest nieuwe reorganisatie

  Binnen de gemeente Rotterdam is de afgelopen jaren al flink gereorganiseerd. Maar een nieuwe coalitie na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, betekent waarschijnlijk ook nieuwe reorganisaties. De centrale ondernemingsraad vreest het ergste.

 • TNT houdt reorganisatie tegen het licht

  TNT houdt reorganisatie tegen het licht

  TNT Express neemt meer tijd voor de onlangs aangekondigde reorganisatie van de bezorgdienst.

 • OR Philip Morris boos

  OR Philip Morris boos

  De or van tabaksfabrikant Philip Morris is erg boos omdat het bedrijf wil dat het personeel gaat overwerken om achterstanden in de productie weg te werken.

 • Philip Morris in Bergen op Zoom

  90 procent banen Philip Morris weg

  Bij sigarettenfabrikant Philip Morris wordt 90 procent van de banen geschrapt. Personeel, ondernemingsraad en vakbonden zijn daarover vrijdagochtend geïnformeerd.

 • OR trekt externe adviseur aan

  OR trekt externe adviseur aan

  In sommige gevallen kiest de ondernemingsraad ervoor om een externe adviseur in te huren, omdat de OR zelf niet de juiste deskundigheid heeft om tot een goed oordeel te komen.

 • OR Hes Beheer tegen overname

  OR Hes Beheer tegen overname

  Hes Beheer wordt mogelijk overgenomen door investeerder Hestya. De ondernemingsraad is tegen de overname.

 • OR vraagt opheldering over ontslag topambtenaren

  OR vraagt opheldering over ontslag topambtenaren

  Bij de gemeente Amsterdam zullen vierendertig van de zevenenveertig directeuren boventallig worden verklaard. De ondernemingsraad heeft opheldering gevraagd over de situatie.

  1
 • COR Tata boos om nieuw ontslag

  COR Tata boos om nieuw ontslag

  De centrale ondernemingsraad van Tata Steel IJmuiden (het vroegere Hoogovens) heeft woensdag bekendgemaakt dat er zo’n tweehonderd banen zullen verdwijnen bij de organisatie. Volgens Tata Steel gaat het slechts om een schatting.

 • COR kritisch reorganisatieplannen KPN

  COR kritisch reorganisatieplannen KPN

  Bij KPN moet opnieuw gereorganiseerd worden. De centrale ondernemingsraad van KPN en de vakbonden hebben dinsdag forse kritiek geuit op het bestuur van KPN.

  1
 • OR akkoord met reorganisatie Rotterdam

  OR akkoord met reorganisatie Rotterdam

  De ondernemingsraad van de gemeente Rotterdam, gaat ondanks zorgen over de kwaliteit van de dienstverlening, akkoord met het reorganisatieplan voor de dienst Stadsontwikkeling.

 • COR Amsterdam geeft ongevraagd advies

  COR Amsterdam geeft ongevraagd advies

  De centrale ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam is al sinds het begin kritisch over de reorganisatieplannen van de gemeente. De COR heeft nu opnieuw een advies gegeven aan de gemeente, zonder dat daar een adviesaanvraag aan vooraf ging.

 • OR kranten tegen reorganisatie

  OR kranten tegen reorganisatie

  De ondernemingsraad van de kranten van Media Groep Limburg gaat niet akkoord met de geplande reorganisatie.

 • COR Careyn stemt in met verlies 650 banen

  COR Careyn stemt in met verlies 650 banen

  De centrale ondernemingsraad van zorgorganisatie Careyn heeft positief advies gegeven over de reorganisatieplannen van de organisatie waarbij 650 voltijdbanen geschrapt zullen worden.

 • Werknemers AkzoNobel Deventer gaan staken

  Werknemers AkzoNobel Deventer gaan staken

  De werknemers bij AkzoNobel in Deventer gaan vrijdag de hele dag in staking omdat het verf- en chemieconcern niet is ingegaan op eisen voor een goed sociaal plan.