Artikel

OR krijgt adviesrecht over beloning topbestuurders

0 3191 Wet- en regelgeving

Ondernemingsraden van beursgenoteerde bedrijven krijgen waarschijnlijk al binnen een jaar het recht om in de aandeelhoudersvergadering advies te geven over de beloning van topbestuurders.

 

Dat blijkt uit een recente briefvan minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Uit de brief blijkt dat het kabinet werk gaat maken van de al eerder aangekondigde maatregelen om de ondernemingsraad meer zeggenschap te geven over het beloningsbeleid van topbestuurders. Dit naar aanleiding van de in de media breed uitgemeten discussie over exorbitante salarissen en bonussen van topbestuurders.

Adviesrecht aan vergadering van aandeelhouders
In het Coalitie-akkoord is daarom afgesproken om de ondernemingsraad een adviesrecht aan de vergadering van aandeelhouders te geven op het voorstel van de Raad van Commissarissen voor het beloningsbeleid van topbestuurders. Dit besluit wordt momenteel uitgewerkt in een wetsvoorstel dat voor het einde van dit jaar gereed zal zijn, zo laat minister Donner weten.

WOR voorlopig niet gewijzigd
In zijn brief aan de Tweede Kamer meldt Donner ook dat de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) de eerstkomende twee jaar in ieder geval niet gewijzigd zal worden. Donner reageert daarmee op het rapport ‘Vier scenario’s voor de toekomst van de medezeggenschap’ dat zijn ministerie vorig jaar liet uitvoeren. Gezien de demissionaire status heeft het toenmalige kabinet geen conclusies verbonden aan dit rapport. Het kabinet had volgens Donner met name behoefte aan dit onderzoek omdat een eerder voorstel tot aanpassing van de WOR in de vorm van het wetsvoorstel Wet medezeggenschap werknemers (WMW) door het kabinet was ingetrokken. Dit gelet op de vele reacties die dit voorstel in het medezeggenschapsveld opriep.

Discussie over toekomst medezeggenschap nog niet afgerond
Het nieuwe kabinet heeft volgens Donner goed kennisgenomen van de voorgeschiedenis van het wetsvoorstel WMW en van de reacties die dat voorstel in 2006 opriep en heeft verder het rapport ‘Vier scenario’s voor de toekomst van de medezeggenschap’ grondig bestudeerd. De reacties van de sociale partners op het wetsvoorstel en de daarop volgende discussies over de vormgeving van de medezeggenschap, zijn zodanig van aard dat het kabinet van mening is dat eerst deze discussie zich verder moet uitkristalliseren. Op basis hiervan besluit minister Donner dat het kabinet pas in 2009 de stand van zaken op zal maken.

door Redactie ORnet laatste update:31 mei 2013

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.