Artikel

Kringloopwinkel mag besluiten tot overdracht

0 1689 Wet- en regelgeving

De rechter vindt dat kringloopwinkel KBN de voorgenomen overdracht mag doorzetten, ondanks bezwaren ondernemingsraad.

 
Feiten
KBN exploiteert een kringloopbedrijf met als doelstelling het bevorderen van hergebruik van goederen en het creëren van werkgelegenheid voor specifieke doelgroepen. KBN wil het kringloopbedrijf overdragen aan Bouwman GGZ. De ondernemingsraad vindt dat er eerst naar andere alternatieven voor doorstart gekeken moet worden en brengt een negatief advies uit. De bestuurder besluit conform zijn oorspronkelijke voornemen. Volgens de ondernemingsraad is het besluit tot overdracht van het bedrijf kennelijk onredelijk. De OR stapt naar de Ondernemingskamer.
 
De Ondernemingskamer
KBN heeft in het besluit uitgebreid gereageerd op het advies van de ondernemingsraad, maar in zijn verzoekschrift aan de rechter rept de ondernemingsraad daar niet over. De Ondernemingskamer vindt dat de reactie van de bestuurder op de bezwaren in het verzoekschrift opgenomen moest worden. De bestuurder heeft volgens de rechter zijn besluit voldoende beargumenteerd en de bezwaren weerlegd. In het verzoekschrift voert de ondernemingsraad ook aan dat KBN onjuiste en onvolledige informatie heeft verstrekt. De Ondernemingskamer ziet geen aanleiding om het verzoek op deze grond toe te wijzen, omdat de OR dat in zijn advies niet heeft vermeld. Ook het argument dat de belangen van de werknemers met voeten getreden zouden zijn, houdt geen stand, omdat alle werknemers van rechtswege overgaan naar de nieuwe kringlooporganisatie.
 
Commentaar
Deze uitspraak van de Ondernemingskamer bevestigt weer eens hoe belangrijk het is dat de ondernemingsraad op het juiste moment met de juiste argumenten tegen een voorgenomen besluit komt. In dit geval repte de OR in zijn advies met geen woord over het later aangevoerde gebrek aan juiste en tijdig geleverde informatie. De Ondernemingskamer wijst het verzoek van de OR met name om die reden af. Om in een procedure kans te maken, dient de ondernemingsraad reeds in het advies al zijn bezwaren naar voren te brengen. Bovendien dient in het verzoekschrift de reactie van de bestuurder op een negatief advies van de OR nadrukkelijk besproken te worden.

door Redactie ORnet laatste update:13 mrt 2009

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.