Artikel

OR krijgt geen instemming over toeslag

0 3971 Wet- en regelgeving

Een bestuurder kan een variabele toeslag toekennen zonder instemming van de OR. Als een onderwerp in een cao of een rechtspositiereglement geregeld is, is instemming van de OR niet langer vereist.
OR krijgt geen instemming over toeslag

De feiten
Eind 2007 informeert de bestuurder de medewerkers van de AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond dat de onregelmatigheidstoeslag wordt aangepast. Volgens de OR is de overgang van een vaste naar een variabele toeslag instemmingsplichtig. De bestuurder stelt dat de wijziging voortvloeit uit het zogeheten harmonisatieakkoord voor de ambulancesector en dus niet instemmingsplichtig is. De zaak wordt voorgelegd aan de Bedrijfscommissie.

De Bedrijfscommissiekamer
De Kamer constateert dat het georganiseerd overleg heeft ingestemd met de invoering van het harmonisatieakkoord. Uit artikel 27 derde lid van de WOR blijkt dat indien een onderwerp uitputtend is geregeld in een cao of een rechtspositiereglement de instemming van de OR niet vereist is. Het is de taak en de verantwoordelijkheid van het georganiseerd overleg om erop toe te zien dat de regelingen waarmee hij instemt worden uitgevoerd op de toegezegde wijze. De bestuurder kan dus zonder instemming van de OR een variabele toeslag toekennen.

Het commentaar

Het gaat hier om artikel 27 lid 3 van de WOR, waarin staat dat de instemming niet is vereist voor zover een aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan. In een dergelijke situatie heeft de vakbond voorrang boven de OR.

Uit de stukken blijkt dat de bestuurder en het georganiseerd overleg hebben gesproken over de implementatie van het harmonisatieakkoord. Bovendien kent het harmonisatieakkoord slechts een variabele onregelmatigheidstoeslag. Het onderwerp is dus uitputtend inhoudelijk geregeld en daarom heeft de OR geen instemmingsrecht.

door mr. Jan Hermes en mr. Ineke van de Pas

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.