Artikel

Checklist: instemmingsrecht

5 17054 Wet- en regelgeving

Het instemmingsrecht wordt beschouwd als het sterkste recht van een ondernemingsraad. Maar zelfs met het beste gereedschap kunnen brokken worden gemaakt. Een algemeen stappenplan voor het omgaan met een instemmingsverzoek.
 1. Zorg ervoor dat de instemmingsaanvraag met de bijbehorende regeling steeds schriftelijk wordt ingediend. Dit is ook wettelijk verplicht.
 2. Accepteer geen eenzijdig opgelegde termijn voor het OR-besluit. Bepaal eventueel in overleg welke termijn redelijk is en stel dit afhankelijk van de beschikbaarheid van door de raad nog te vragen informatie, het contact met de achterban en het te voeren overleg.
 3. Beoordeel het instemmingsverzoek op de wettelijk verplichte schriftelijke informatie:
 4. Waarom wil men deze regeling invoeren, wijzigen of intrekken?
 5. Wat zijn de gevolgen voor het personeel?
 6. Vraag schriftelijk om ontbrekende informatie en om verheldering van onduidelijkheden. Geef daarbij de datum aan waarop het antwoord ontvangen moet zijn om nog van belang te kunnen zijn voor de overlegvergadering waarin het onderwerp zal worden besproken.
 7. Neem contact op met medewerkers die geconfronteerd zullen worden met de (nieuwe) regeling. Vraag ze wat ze ervan vinden, neem dit mee voor intern overleg.
 8. Maak in de eigen vergadering een lijstje van aspecten die de raad in de voorgenomen regeling wil veranderen en gebruik dit als materiaal voor het overleg met de bestuurder. In het geval van een in te trekken regeling, beoordeel de eventuele negatieve gevolgen die de achterban verwacht en overleg daarover met de bestuurder.
 9. Bespreek tenminste in één overlegvergadering de voorgenomen (intrekking van de) regeling en probeer het wensenlijstje van de raad om te zetten in concrete toezeggingen die worden opgenomen in het vergaderverslag en zonodig in een nieuwe versie van de regeling.
 10. Bepaal in de eigen vergadering of de raad wel of niet zal instemmen met het (nieuwe) verzoek en - in het geval van een negatief besluit - stel gezamenlijk de argumenten vast.
 11. Laat de secretaris en/of voorzitter het schriftelijk antwoord op het instemmingsverzoek opstellen op basis van het standpunt van de ondernemingsraad.
 12. Zorg ervoor dat de bestuurder schriftelijk laat weten wat zijn definiteve besluit is en per wanneer hij dat zal uitvoeren.
 13. Blokkeer de eventuele invoering of afschaffing van een regeling waarmee de or niet heeft ingestemd met een schriftelijke nietigverklaring. De bestuurder is verplicht in zo'n geval de bedrijfscommissie en daarna zonodig de kantonrechter in te schakelen. Of hij moet zijn besluit intrekken…

Wat zegt de WOR? Art. 27: Het instemmingsrecht

door Redactie ORnet laatste update:18 dec 2013

5 reacties

 • # 1

 • # 2

 • # 3

  chris schults

  Hoe zit als OR ingestemd heeft met een bepaald besluit en de bestuurder daarna het besluit niet uitvoert of op een wezenlijke andere wijze.

 • # 4

  NoNo

  In dat geval z.s.m. schriftelijk de nietigheid inroepen van de regeling.

 • # 5

  Baukje

  Hoe zit het als de ondernemer een aantal regelingen ter instemming heeft voorgelegd aan de OR en later besluit één van de regelingen terug te trekken, omdat deze per abuis naar de OR is opgestuurd, terwijl er al uitgebreid over gesproken is.

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.