Artikel

Ondernemer voldoet aan informatieverplichting

0 3508 Wet- en regelgeving

De ondernemingsraad van Albemarle had voldoende informatie om over een voorgenomen besluit van de bestuurder te kunnen adviseren. Daarom is er geen sprake van een kennelijk onredelijk besluit.

Feiten

Albemarle heeft twee vestigingen in Nederland, in Amersfoort en in Amsterdam. De ondernemingsraad is advies gevraagd over sluiting van de vestiging in Amersfoort en verhuizing van alle activiteiten naar Amsterdam. Ondanks het negatieve advies neemt de ondernemer het besluit, waarop de OR beroep instelt bij de Ondernemingskamer. De OR vindt de adviesaanvraag summier en mist financiële gegevens. Ook stelt de OR dat de gevolgen voor de werknemers onvoldoende zijn gewogen en dat het sociaal plan onvoldoende compensatie biedt voor de personele gevolgen.

Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer erkent dat de adviesaanvraag summier is, maar dit leidt niet tot een kennelijk onredelijk besluit. De ondernemer heeft nadere informatie aan de OR verstrekt en een aanvullende toelichting gegeven op de adviesaanvraag. Uiteindelijk had de OR de informatie die hij nodig had voor het vormen van een oordeel met betrekking tot de adviesaanvraag.

Ten aanzien van de personele gevolgen oordeelt de Ondernemingskamer dat de besprekingen over het sociaal plan op een zorgvuldige wijze hebben plaatsgevonden, waardoor rekening is gehouden met de belangen van de werknemers. Daarbij komt dat de besprekingen over het sociaal plan met de vakbonden met instemming van de OR hebben plaatsgevonden.

De vakbonden hadden geen bezwaren tegen het sociaal plan. De Ondernemingskamer is van oordeel
dat er geen sprake is van een kennelijk onredelijk besluit.

Commentaar

De ondernemingsraad heeft recht op alle informatie die hij nodig heeft om zich een oordeel te kunnen vormen over de adviesaanvraag. In het verleden zijn er discussies tussen ondernemer en OR geweest of bepaalde informatie noodzakelijk is. Uit de jurisprudentie blijkt dat het aan de OR is om te bepalen welke informatie hij noodzakelijk acht. De ondernemer heeft daar niets over te zeggen. In deze kwestie oordeelde de Ondernemingskamer dat de OR wel degelijk over voldoende informatie beschikte, omdat er toelichting en uitleg was gegeven bij de adviesaanvraag. De ondernemer kan dus ook aan zijn informatieverplichting voldoen door gegevens niet bij de adviesaanvraag te verstrekken, maar bijvoorbeeld in een later stadium. Uiteraard moet de informatie worden verstrekt voordat de OR advies uitbrengt.

door Redactie ORnet

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.