Artikel

Informatierecht in de praktijk

0 6339 Wet- en regelgeving

Is uw directie niet scheutig met het actief verstrekken van informatie? Wordt u slechts kort voor een besluit geïnformeerd? Niet nodig. De WOR geeft u het recht om zelf naar informatie te vragen. Ook over de toekomstplannen voor uw bedrijf!
Informatierecht in de praktijk
Foto: Stock Xchng

 

De WOR geeft u niet alleen recht op periodieke basisinformatie, u krijgt ook veel ruimte om zelf vragen te stellen. Dit is een krachtig instrument dat in de praktijk nog te weinig gebruikt wordt.

Specifiek en algemeen
Er zijn globaal twee mogelijkheden of momenten:

  • u vraagt om specifieke informatie als u die in een bepaalde situatie nodig heeft (bijvoorbeeld ter voorbereiding op een advies)
  • u informeert periodiek naar de algemene gang van zaken en ideeën voor de toekomst
Specifieke informatie nodig voor uw taak
U heeft recht op alle informatie die u voor uw OR-taak nodig heeft. Maar wanneer hoort iets bij uw taak? In artikel 28 van de WOR staan een aantal zaken die u als OR moet bevorderen. Denk aan regels voor arbeidsvoorwaarden of de zorg voor het milieu. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, heeft u informatie nodig. Datzelfde geldt natuurlijk ook als de directie u over een bepaald besluit informeert.
Op basis van een half dossier is het moeilijk oordelen en adviseren. Om meer informatie vragen op basis van uw ‘algemene taak’ heeft stukken minder kans van slagen.
Redelijk verzoek
De WOR zegt verder dat uw verzoek om informatie redelijk moet zijn. Maar wat is redelijk? Hiervoor moet u het belang van de informatie voor de OR afwegen tegen de tijd en geld die het kost om de informatie
op te diepen. Hier geldt vaak: hoe specifieker uw vraag, des te redelijker u bent.
Liever schriftelijk dan mondeling
U kunt specifiek vragen om een schriftelijke reactie op uw verzoek. Dat kan een handige zet zijn. U krijgt namelijk doorgaans een exacter antwoord. Bovendien kunt u de stukken er nog eens bijpakken als u
een overlegvergadering voorbereidt. Ook uw eigen verzoek dient u bij voorkeur schriftelijk in. Wees daarbij zo duidelijk mogelijk.
Geheimhoudingsplicht
De directie mag zich nooit verschuilen achter het vertrouwelijk karakter van de gegevens die u vraagt. Wel mag zij u geheimhouding opleggen. U bent verplicht u hieraan te houden.
Overleg over algemene zaken
Volgens de WOR moeten directie en OR twee keer per jaar de algemene gang van zaken bespreken in een aparte overlegvergadering. U hoort dan de gerealiseerde werkzaamheden en resultaten van het afgelopen
half jaar en de verwachtingen voor het komende half jaar. Bovendien moet uw werkgever u vertellen welke besluiten hij in voorbereiding heeft die adviesplichtig of instemmingsplichtig zijn.
Met de benen op tafel
Gebruik voor zo’n algemeen overleg een andere locatie en een andere opstelling dan gebruikelijk. Dat werkt in de praktijk veel beter. Creëer een sfeer van vertrouwelijkheid. En beperk u tot de grote lijnen. Als u in een vroeg stadium wilt meepraten, moet u accepteren dat de details nog niet bekend zijn. Onderdruk de neiging om duizend vragen te stellen, maar bespreek wel wanneer de details worden ingevuld en hoe u daar als OR bij betrokken wordt.

door Redactie ORnet laatste update:24 apr 2013

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.