Artikel

OR mag blijven bestaan na fusie

0 3052 Wet- en regelgeving

De ondernemingsraad hoeft niet opgeheven te worden na de overname van het bedrijf.

Feiten

In verband met de slechte financiële situatie fuseert stichting Skewiel met Tellens. Ze hebben allebei een ondernemingsraad. De bestuurder van Skewiel gaat niet akkoord met de voorwaarde over het blijven uitoefenen van medezeggenschap op de locatie Skewiel. Op 1 juli 2009 gaan de twee organisaties samen. Skewiel wordt een vestiging van Tellens. De ondernemingsraad stelt dat hij niet ophoudt te bestaan, omdat Skewiel een zelfstandige onderneming is binnen Tellens. Tellens is het daar niet mee eens.

Kantonrechter

In artikel 1 lid 1 sub c WOR wordt het begrip onderneming gedefinieerd als elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin arbeid wordt verricht. Daarbij is bepalend of het gaat om een samenwerkingsverband dat in de maatschappij als zelfstandige eenheid optreedt. Organisatorische onafhankelijkheid en juridische zelfstandigheid zijn niet noodzakelijk. Van optreden als zelfstandige eenheid is met name sprake als de onderneming haar goederen of diensten rechtstreeks aan het publiek aanbiedt en overeenkomsten met derden sluit. Skewiel is na de overname als zelfstandige eenheid met een eigen identiteit blijven bestaan. Ook het zorgconcept, waarbij op een bijzondere wijze extramurale zorg wordt verleend, is in stand gebleven. Deze identiteit blijkt ook uit het fusiedocument, de tekst op de huidige website van Skewiel en het briefpapier. De naam Skewiel blijft dan ook centraal staan in de communicatie van deze locatie van Tellens naar buiten toe. Dit alles leidt tot de conclusie dat de ondernemingsraad van Skewiel mag blijven bestaan.

Commentaar

Uit de parlementaire geschiedenis van de WOR blijkt dat de onderneming en de ondernemingsraad een ongedeelde eenheid vormen. Indien de onderneming na een overname blijft bestaan, blijft ook de OR bestaan. Is er na de overname geen onderneming in de zin van de WOR, dan houdt de OR wel op te bestaan. Hier was de vraag aan de orde of Skewiel als onderneming in de zin van WOR is blijven bestaan. Volgens de kantonrechter is dit inderdaad het geval. De consequentie is dat ook de OR blijft bestaan.

 

Meer over fusies en overnames:
> Fusies en reorganisaties: contact met achterban
> Wat is de adviestermijn bij fusie?
> Geheimhoudingsplicht bij overnames of fusies
> Checklist: Adviseren over overname of fusie

door Redactie ORnet

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.