Artikel

Bestaansrecht medezeggenschapsorgaan

0 2548 Wet- en regelgeving

De raad van bestuur mag de medezeggenschap niet negeren, ook al is de cliëntenraad niet compleet.

Dat geldt ook voor ondernemingsraden: indien er nog leden zijn, al is het maar één, dan moet de bestuurder daar bij advies- en instemmingsaanvragen rekening mee houden.

Feiten

De centrale cliëntenraad en de raad van bestuur kunnen het niet met elkaar eens worden over de verhoging van de cliëntentarieven. De cliëntenraad stelt dat de raad van bestuur de medezeggenschap negeert en frustreert door het inhoudelijk overleg eenzijdig op te schorten. Ook gaat de bestuurder niet in op informatieverzoeken van de cliëntenraad. De bestuurder stelt dat de cliëntenraad geen representatieve vertegenwoordiging is en dus ook geen cliëntenraad in de zin van artikel 2 BMCZ. Twee locale cliëntenraden hebben namelijk tijdelijk afgezien van hun recht een lid in de raad te benoemen.

Ondernemingskamer

Het feit dat de cliëntenraad tijdelijk uit minder dan het voorgeschreven aantal leden bestaat, doet niet af aan de legitimiteit van de medezeggenschap. Omdat de bestuurder de achtergebleven leden steeds als een gesprekspartner heeft beschouwd, doet ook het feit dat de zittingsperiode is verlopen niets aan deze legitimiteit af.
Het eenzijdig en voor onbepaalde tijd opschorten van de medezeggenschap en het informatierecht levert gegronde redenen op voor twijfel aan een juist bestuursbeleid. De ondernemingskamer zal op die grond een onderzoek gelasten naar de gang van zaken.

Commentaar

Deze kwestie kan ook bekeken worden vanuit de WOR. Een gebrekkige ondernemingsraad is een raad waarin niet alle vacatures zijn vervuld. Indien er nog leden resteren, al is het er maar één, dan bestaat er nog steeds een ondernemingsraad. Dat houdt in dat de lopende zittingstermijn voortduurt. Een gebrekkige ondernemingsraad kan nog wel functioneren, mits hij kan voldoen aan de quorumbepalingen.

door Redactie ORnet

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.