Artikel

Niet regeling maar systeem instemmingsplichting

1 6134 Wet- en regelgeving

Als regelingen wijzigen, zijn ze alleen instemmingsplichtig als de verandering ingrijpt op het systeem. Bijvoorbeeld het aanstellingsbeleid of het beloningssysteem.

Feiten

Unilever heeft in het voorjaar van 2009 vier regelingen voor een groep managers gewijzigd. De adv-dagen vervallen, er is een vacaturestop, de salarissen worden bevroren en de variabele beloning wordt aangepast. De centrale ondernemingsraad heeft de nietigheid van de besluiten ingeroepen omdat de wijzigingen instemmingsplichtig zouden zijn. De kantonrechter heeft het verzoek van de COR afgewezen.

Het gerechtshof

Als uitgangspunt geldt dat de in artikel 27 WOR geregelde instemmingsbevoegdheden van de COR géén betrekking hebben op de primaire arbeidsvoorwaarden en dat de opsomming in artikel 27 WOR limitatief is. Anders dan de COR vindt het hof de afschaffing en compensatie van adv-dagen niet instemmingsplichtig. Wat betreft de vacaturestop oordeelt het hof dat het gaat om het traject dat ingaat nadat een vacature is opengesteld. Besluiten rondom het openstellen van vacatures of het herroepen daarvan, zoals de vacaturestop, zijn geen regeling op het gebied van aanstellingsbeleid. Het bevriezen van het salaris en de aanpassing van de variabele beloning leiden niet tot wijziging van het beloningssysteem in de zin van de WOR. Redenering: het zijn primaire arbeidsvoorwaarden, bedoeld als financiële prikkel voor de betrokken medewerkers. Al deze regelingen zijn dus niet instemmingsplichtig, oordeelt het hof.

Commentaar

Met name het instemmingsrecht van de OR voor beloningssystemen zoals bedoeld in artikel 27 lid 1 sub c WOR zorgt voor veel discussie. Van belang is te constateren dat het bij dit deel van artikel 27 WOR niet gaat om een ‘regeling’ maar om een ‘systeem’. Een systeem houdt in dat vooraf kenbare factoren (berekeningsmethodiek) bepalen wat de beloning zal zijn. Een instemmingsplichtige wijziging gaat over het systeem en niet over de regeling. Bovendien is het hierbij van belang je te realiseren dat primaire arbeidsvoorwaarden niet onder het instemmingrecht vallen.

door Redactie ORnet

Eén reactie

  • # 1

    NoNo

    Bij het toestemming geven aan het systeem moet je dus opletten dat de bestuurder hier niet alle kanten mee op kan.
    Dus geen systeem waarbij de variabele beloning die tussen 0 en 100% ligt. Als je dat toestaat dan kun je later niets meer.

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.