Artikel

Begeleiding nieuwe OR-leden

0 2954 Wet- en regelgeving

Als je stelt dat een medewerker niet functioneert, moet je dat als werkgever goed kunnen aantonen. En misschien lag het wel voor een deel aan jezelf.

Feiten

Een werknemer is sinds 2011 lid van de ondernemingsraad. Na officiële waarschuwingen in februari en maart 2011 wil de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer ontbinden wegens werkweigering – de werknemer is niet op komen dagen bij een klant – en het ten onrechte in de computer invoeren van een gerealiseerde omzet. Daarnaast zou de werknemer zich als lid van de ondernemingsraad volkomen onprofessioneel hebben gedragen.
 

Kantonrechter

De kantonrechter is van oordeel dat de verwijten ten aanzien van de foutieve invoer van de omzet en de werkweigering onvoldoende zijn komen vast te staan. Met betrekking tot het functioneren van de werknemer als lid van de ondernemingsraad overweegt de kantonrechter dat de werknemer met een (te) grote gedrevenheid en voortvarendheid de organisatie wil verbeteren. Op bepaalde punten had van de werknemer anders verwacht mogen worden. Hier ligt echter ook een verantwoordelijkheid van de werkgever, aangezien van hem verwacht mag worden dat hij nieuwe leden van de ondernemingsraad faciliteert, zodat zij vertrouwd kunnen raken met het nieuwe krachtenveld.

De werknemer heeft op geen enkele wijze begeleiding gekregen. De verstandhouding tussen partijen is te zeer verslechterd om nog voor de organisatie te blijven werken, maar het is niet duidelijk waarom het door de werknemer voorgestelde alternatief – doorgaan onder een andere leidinggevende – niet mogelijk is. Het argument van de werkgever dat de enige leiding gevende die daarvoor in aanmerking komt er niets voor voelt, is onvoldoende. Gelet op de positie van werknemer als lid van de ondernemingsraad en het daarmee samenhangende ontslagverbod, moet de werknemer een herkansing krijgen. Hierbij weegt mee dat werknemer niet eerder is aangesproken op zijn functioneren als lid van de ondernemingsraad en niet in de gelegenheid is gesteld zich te verbeteren. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af.

Commentaar

Dit jonge lid van de ondernemingsraad wordt door de kantonrechter in bescherming genomen. De werkgever krijgt het verwijt dat de werknemer geen begeleiding heeft gekregen bij zijn nieuwe rol, niet is gewezen op zijn functioneren en dus ook geen gelegenheid heeft gekregen om zijn houding te verbeteren. De werkgever kan met deze uitspraak in een spagaat komen. Enerzijds moet het lid worden begeleid en de mogelijkheid krijgen zich te verbeteren. Anderzijds moet een lid van de ondernemingsraad zijn werkzaamheden tot op behoorlijk hoge hoogte in vrijheid kunnen uitoefenen. Waar de grens tussen begeleiden en vrijlaten ligt, is niet geheel duidelijk.
 

door Redactie ORnet laatste update:8 dec 2011

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.