Artikel

Convenant niet eenzijdig wijzigen

0 4038 Wet- en regelgeving

Tussen de ondernemingsraad en de bestuurder bestaat een verschil van mening over de functie van ambtelijk secretaris binnen de organisatie.

Feiten

De ondernemingsraad is van mening dat ambtelijke ondersteuning in de vorm van een ambtelijk secretaris (omvang 0,8 fte) noodzakelijk is; dat staat ook in een convenant. Het feit dat de functie door de bestuurder in de reorganisatie wordt aangemerkt als een bedreigde functie en daarom niet mag worden opgevuld vindt de ondernemingsraad niet de geëigende weg om de ondernemingsovereenkomst (eenzijdig) open te breken. Hij is van mening dat een omvang van 0,6 fte minimaal is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, ook omdat hij anders meer inlevert dan de rest van de organisatie.

De bestuurder vindt dat de ondernemingsraad niet slechts naar het convenant kan wijzen. Volgens hem kan de ondersteuning worden teruggebracht naar 0,2 fte omdat de omvang van 0,8 fte nooit is ingevuld. Ook de medezeggenschap moet een bijdrage leveren aan de reorganisatie. Na navraag is de bestuurder van mening dat ondersteuning van 1 à 1,5 dag per week voldoende is en hij vindt dat verbreding van de ondernemingsraad meer kan opleveren dan het handhaven van de omvang van het ambtelijk secretariaat. Daarnaast komt dat hij niet kan tornen aan de uitgangspunten die geformuleerd zijn bij de reorganisatie. Bestuurder is bereid met de secretarisgeneraal in overleg te treden over een maximale omvang van 0,5 fte.
 

Bedrijfscommissie

De bedrijfscommissie Rijk en Politie stelt vast dat partijen een rechtsgeldige ondernemingsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn aangegaan waarin is bepaald dat de omvang van de ambtelijke ondersteuning 0,8 fte is. Deze overeenkomst kan worden gewijzigd of beëindigd in twee gevallen: na onderling overleg en wederzijdse instemming of als er zwaarwegende redenen zijn. Er is duidelijk geen wederzijdse instemming. De commissie overweegt dat de bestuurder geen zwaarwegende argumenten heeft aangevoerd. Ze is van oordeel dat, ook al moet de medezeggenschap een bijdrage leveren aan de taakstelling, de bestuurder op zitting heeft verklaard dat hij de bevoegdheid heeft om formatieruimte te oormerken. Dat de bestuurder om hem moverende redenen van deze bevoegdheid geen gebruik maakt, maakt niet dat er sprake is van een zwaarwegende reden op grond waarvan hij zich niet aan de afspraak voortvloeiend uit de overeenkomst hoeft te houden. Het advies luidt dat de ondernemingsraad en de bestuurder de overeenkomst respecteren.
 

Commentaar

Afspraak is afspraak geldt ook in de wereld van de medezeggenschap. Een bestuurder heeft niet de vrijheid om een overeengekomen (schriftelijke) afspraak eenzijdig te wijzig. Dit kan alleen als de ondernemingsraad daarmee instemt of de bestuurder zwaarwegende redenen kan aantonen. Een bestuurder moet van goede huize komen om dit laatste te kunnen aantonen.

door Redactie ORnet

reageer

Of registreer je om te kunnen reageren.